Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Step 2. Generate Ideas - Design

This step is about gathering ideas and creative thinking on the specific challenge you have clearly identified in Step 1.

The goal of this step is to come up with one or more specific ideas that you intend to develop and experiment with.

 

Sorry, no posts were found.

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email