Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Step 4. Implement

This step concerns the implementation of the actions, with systematic project management.

The goal of this step is to implement this specific innovation according to the design that preceded in the previous steps.

Sorry, no posts were found.

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email