Εφαρμογές ανοικτού κώδικα ακτινολογικού τμήματος Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου

Α.1 Περιγραφή της Καινοτομίας:

Εγκατάσταση εφαρμογών ανοιχτού κώδικα για την διακίνηση και αποθήκευση εικόνων DICOM του ακτινολογικού τμήματος. Το Τμήμα Βιοϊατρικής του νοσοκομείου Κοζάνης σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής εγκατέστησε εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για διακίνηση, αρχειοθέτηση και αποθήκευση εικόνων DICOM του ακτινολογικού τμήματος. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε σταθμός εργασίας στο ακτινολογικό με διαγνωστική οθόνη για ψηφιακή απεικόνιση ακτινογραφιών με σκοπό την διάγνωση χωρίς εκτύπωση φιλμ και επιπλέον εγκαταστάθηκε το απαραίτητο λογισμικό στα τμήματα Παθολογική Κλινική, Χειρουργική Κλινική, Καρδιολογική Κλινική, Ορθοπεδική Κλινική, Πνευμονολογικό Εξωτερικό Ιατρείο, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, ώστε μέσω διασύνδεσης να αποστέλλονται οι εικόνες στους ιατρούς. Επόμενες ενέργειες αφορούν στην τοποθέτηση φυσικών εξυπηρετητών (Servers) αποκλειστικά για αποθήκευση εικόνων DICOM. Επιπλέον, η καινοτομία εφαρμόζεται ήδη στον αξονικό και τον μαγνητικό για διακίνηση, αποθήκευση και αρχειοθέτηση εξετάσεων.

Α.2 Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία;

Διευκόλυνση του πολίτη/επιχείρησης, συγκράτηση του κόστους, έλλειψη οικονομικών πόρων, αναδιοργάνωση του φορέα, νέες ανάγκες της κοινωνίας, εισαγωγή στις ΤΠΕ, επιθυμία για την προώθηση των δικτύων.

Α.3 Στόχοι της Καινοτομίας:

Οικονομίες κλίμακας, εκπαίδευση/αύξηση δεξιοτήτων στελεχών, βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ) :

Βελτίωση διαδικασιών στο εσωτερικό του νοσοκομείου, Εξοικονόμηση χρημάτων από τον περιορισμό της χρήσης φιλμ.

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.):

Άμεση διάθεση των ιατρικών εικόνων στους θεράποντες ιατρούς και δυνατότητα διατήρησης αρχείου διαγνωστικών εικόνων.

Συνολικός χρόνος υλοποίησης:  3 μήνες

Γ.1.Στάδιο Σχεδιασμού

Διάρκεια σταδίου: - .

Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης: Τμήμα Βιοϊατρικής, Τμήμα Πληροφορικής

Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας:  έρευνα σχετικών συστημάτων

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων – πόρων: εγκατάσταση λογισμικού ανοικτού κώδικα Orthanc, ανθρώπινοι πόροι.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: -

Μέσα διάδοσης: Δραστηριότητες γραφείου τύπου, εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα.

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Η έλλειψη φυσικού χώρου αποθήκευσης εικόνων (για διαδικασίες backup), αντιμετωπίστηκε με τοποθέτηση σκληρών δίσκων στα PC που λειτουργούν ως servers.

Γ.6 Συνεργασίες:

Ακτινολογικό τμήμα, λοιπά τμήματα και εξωτερική πληθοποριστική προσφορά.

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας: -

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας

Δυνατότητα εφαρμογής πρωτοβουλιών και άριστες συνεργασίες.

Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο», Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο»

Πεδίο εφαρμογής: Στο σύνολο του φορέα, Υπηρεσίες Διάγνωσης και Τηλεϊατρικής

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής καινοτομίας: Υγεία

Έτος: 2017

Τύπος Καινοτομίας: Βελτιστοποίηση διαδικασιών

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός - ιατροί

Στάδιο Καινοτομίας:  Εφαρμογή

URL:www.mamatsio.gr

Eλεύθερα Εργαλεία  Καινοτομίας:

Ελεύθερο Λογισμικό Linux
Πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού Orthanc με την χρήση του πρόσθετου Osimis
Σχεσιακή Βάση Δεδομένων ανοικτού κώδικα PostgreSQL

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email