Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημότη Τρικκαίων

Α.1 Περιγραφή της Καινοτομίας:

Η καινοτομία αφορά στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός γραφείου εξυπηρέτησης Δημότη (helpdesk) που προσφέρει επικοινωνία και συλλογή αιτημάτων πολιτών: α) τηλεφωνικά (24310-20000), β) μέσω του Διαδικτύου (https://20000.trikalacity.gr), γ) μέσω MobileApp (Trikala CheckApp)

Α.2 Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία;

Διευκόλυνση του πολίτη/επιχείρησης. Η ανάγκη για την καταγραφή των προβλημάτων των Δημοτών αλλά και η ποιότητα της απόκρισης των υπηρεσιών του Δήμου σε αυτά.

Α.3. Στόχοι της Καινοτομίας

Βελτίωση της αποκρισιμότητας και της αποτελεσματικότητας του Δήμου.

Μέσω εφαρμογής ιστού, απεικονίζονται στατιστικά στοιχεία χρόνου απόκρισης και ομαδοποίηση των αιτημάτων.

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ) :

Βελτίωση αποδοτικότητας.   

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.):

Μείωση του χρόνου απόκρισης στα αιτήματα.

Συνολικός χρόνος υλοποίησης: 12 μήνες

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης: Δήμαρχος Τρικκαίων. Παρόμοιες πρακτικές καινοτομίας σε φορείς του εξωτερικού FixMyStreet London.

Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας:  Μικρής κλίμακας εφαρμογή

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων -  πόρων:  Web, App, Τηλέφωνο, 4 στελέχη, γραφείο, Πληροφοριακά Συστήματα.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: -

Μέσα διάδοσης: Διαφημιστική καμπάνια,   Ιστοσελίδα, Φυλλάδιο, Γραφείο στο Δημαρχείο

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Αντίδραση στην αλλαγή και διοίκηση αλλαγών

Γ.6 Συνεργασίες: Φορείς του δημόσιου τομέα, ΔΕΥΑΤ, Αστυνομία, Μνημόνια συνεργασίας.

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας:

Παρουσιάσεις σε συνέδρια και press conferences.

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας:

Ηγεσία και καθοδήγηση, Επιμελής διοίκηση.

Φορέας: Δ. Τρικκαίων

Πεδίο εφαρμογής: Στο σύνολο του φορέα

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής καινοτομίας: Διοικητικές υπηρεσίες γενικών υποθέσεων

Έτος: 2015

Τύπος Καινοτομίας: Νέες τεχνολογίες, Οργανωτική δομή, Διαχείριση δεδομένων

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL20000.trikalacity.gr

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email