Ψηφιακή αποθήκευση εικόνων Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας

Α.1.Περιγραφή της Καινοτομίας:

Στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας παροχών υπηρεσιών υγείας, του εξορθολογισμού των δαπανών του νοσοκομείου αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, η χρήση των φιλμς για την αποτύπωση των απεικονιστικών αποτελεσμάτων καταργήθηκε για τους εξωτερικούς ασθενείς των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων διοχετεύονται ηλεκτρονικά μέσω του εσωτερικού δικτύου δεδομένων στους Η/Υ των ιατρείων για τη διάγνωση τους από το ιατρικό προσωπικό, ενώ παράλληλα χορηγείται στους ασθενείς «αυτοεκτελούμενο» CD με την αποτύπωση των απεικονιστικών εξετάσεων τους προς ιδία χρήση. Η ψηφιακή αποτύπωση και αποστολή των εξετάσεων διενεργείται με τη χρήση διεθνούς πιστοποιημένου προτύπου ISO 12052:2006 στην πληροφορική της υγείας για την ψηφιακή απεικόνιση και επικοινωνία στην Ιατρική - DICOM, διατηρώντας ιστορικότητα αποτελεσμάτων σε κατάλληλο σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων και επικοινωνίας.

Επίσης επετεύχθη η κεντρική αποθήκευση όλων των απεικονιστικών εξετάσεων (ακτινογραφίες, αξονικές, μαστογραφίες, υπέρηχοι κτλ) σε δικτυακό σύστημα PACS (Picture Archiving and Communication System), η ηλεκτρονική διοχέτευση των αξονικών τομογραφιών, με μέσο όρο 800 εικόνων ανά εξέταση, μέσω του εσωτερικού δικτύου δεδομένων στους Η/Υ των ιατρείων για τη προβολή τους από το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό πέραν των ακτινολόγων και γ) η εξωτερική πρόσβαση στις απεικονιστικές εξετάσεις μέσω ασφαλών διαδικτυακών συνδέσεων από τριτοβάθμιες εξειδικευμένες - πανεπιστημιακές - κλινικές των μεγάλων αστικών κέντρων για εξειδικευμένες γνωματεύσεις, όποτε θεωρηθεί απαραίτητο, στα πλαίσια υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Α.2. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία;

Εισαγωγή στις ΤΠΕ, συγκράτηση του κόστους, διευκόλυνση του πολίτη/επιχείρησης, έλλειψη οικονομικών πόρων, νέες ανάγκες της κοινωνίας, επιθυμία για την προώθηση των δικτύων

Α.3. Στόχοι της Καινοτομίας

Οικονομίες κλίμακας, εκπαίδευση/αύξηση δεξιοτήτων στελεχών, βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών.

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ) :

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αύξηση παραγωγικότητας, μείωση κόστους, απλούστευση διαδικασιών.

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.):

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τομέα δράσης/πολιτικής, αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών.

Συνολικός χρόνος υλοποίησης: 3 μήνες

Γ.1 Στάδιο Σχεδιασμού

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης: Ψηφιακές τεχνολογίες, οικονομία, προστασία περιβάλλοντος.

Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας:  Έρευνα στο διαδίκτυο

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων - πόρων: Χρήση εργαλείων ανοικτού λογισμικού. Χρηματοδότηση από τακτικό προϋπολογισμό.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: -.

Μέσα διάδοσης: Δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου, Εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα, Άμεσες επαφές (συνεντεύξεις, συναντήσεις), Ιστοσελίδα, Συνέδρια χρηματοδοτούμενα από ιδίους πόρους.

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Έλλειψη εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων, έλλειψη οικονομικών πόρων και πιστώσεων για αγορά PACS. Αντιμετωπίστηκαν με χρήση ελεύθερου λογισμικού σε υπάρχουσες υποδομές.

Γ.6. Συνεργασίες

Συνεργασία με τον φορέα Κοζάνης του Νοσοκομείου.

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας

Εμπειρία στην ανάπτυξη παρόμοιων υπηρεσιών

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας

Υποδομές

Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Πεδίο εφαρμογής: στο σύνολο του φορέα

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής καινοτομίας: Υγεία

Έτος: 2016

Τύπος Καινοτομίας: Ανασχεδιασμός διαδικασιών, Νέες τεχνολογίες, Διαχείριση δεδομένων

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL:

http://www.mpodosakeio.gr

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email