Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Οδηγός Ανάπτυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Οδηγός Ανάπτυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

The Public Sector Innovation Development Guide is designed by Innovation and Best Practices Unit, to help you manage your innovation portfolio as a whole or to develop and implement specific innovative actions.

Our goal is to offer you concentrated, local and international knowledge, given in a simple way, as well as useful tools.

It is structured in 6 steps. Each step of the Public Sector Innovation Development Guide provides information and practical guides.

The Public Sector Innovation Development Guide will be gradually enriched to make it as complete as possible.

Begin your exploration in the Guide by clicking on each step.

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email