Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Step 3. Test

This step concerns the design and testing of an original pilot project, process design, focus group testing, etc.

The goal of this step is to test if the idea is finally working, or provide information if the idea should be redesigned and how.

Sorry, no posts were found.

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email