ΕξερευνώΣχεδιάζωΔοκιμάζωΥλοποιώΔιαδίδωΑλλάζωΕργαλείο Πλοήγησης

ΕξερευνώΣχεδιάζωΔοκιμάζωΥλοποιώΔιαδίδωΑλλάζωΕργαλείο Πλοήγησης

Step 6. Transform

This step concerns changing our working model, whether it has to do with behaviors, or  procedures, or a change in the legislative framework.

The goal of this step is to change the way we work.

 

Sorry, no posts were found.

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email