Συμμετοχή σε έρευνα για την καινοτομία στο πεδίο της πράσινης μετάβασης και της ενεργειακής αποδοτικότητας στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.