Συμμετοχή σε έρευνα για την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή αποδοτικότητα στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.