Η Διακήρυξη Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποτελεί το νομικό εργαλείο το οποίο υιοθετήθηκε τον Μάϊο του 2019 από το Συμβούλιο των Υπουργών του ΟΟΣΑ. Μέχρι σήμερα 43 χώρες έχουν υιοθετήσει τη Διακήρυξη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα. Η Διακήρυξη Καινοτομίας αποτελεί το βασικότερο κείμενο διεθνώς για την πολιτική της καινοτομίας βάσει του οποίου παρέχονται κατευθύνσεις σε πέντε αρχές για την συστημική εφαρμογή της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα.

Τον Απρίλιο του 2022, το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ δημοσίευσε ένα καινοτόμο εργαλείο το βιβλίο (Playbook) της εφαρμογής της Διακήρυξης Καινοτομίας σε μια διαδρομή τριών  βημάτων. Το Playbook αποτελεί ένα ανοικτό, εύκολα προσβάσιμο και πρακτικό εργαλείο με οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο που οι αρχές της Διακήρυξης Καινοτομίας μπορούν να επιλύσουν τις προκλήσεις στο δημόσιο τομέα. Το Playbook, απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και τους βοηθά να αξιολογήσουν και να επεκτείνουν τη γνώση τους για τη καινοτομία, να εντοπίσουν ευκαιρίες βελτίωσης καθώς και να μετατρέψουν τη γνώση τους σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Επίσης το Playbook μπορεί να αξιοποιηθεί για την διαμόρφωση στρατηγικής για τη καινοτομία σε επίπεδο οργάνωσης.  Το Playbook δεν παρέχει έτοιμες απαντήσεις ούτε για τις προκλήσεις ούτε για τις πιθανές λύσεις. Αυτό που προσφέρει είναι ένα σημείο εκκίνησης και επιλογές για όσα στελέχη επιθυμούν να βελτιώσουν την ικανότητα καινοτομίας της ομάδας τους, της μονάδας ή της οργάνωσής τους.

Τα στελέχη θα πρέπει να εργαστούν ώστε να προσαρμόσουν τις ιδέες τους και να συνεργαστούν σε ομάδες για να αξιοποιήσουν το Playbook προσαρμόζοντάς το στη καθημερινή τους εργασία.

Προκειμένου να ανατρέξετε στην αγγλική έκδοση του Playbook η οποία παρουσιάστηκε στις 19/05 και τις οδηγίες εφαρμογής του, κατεβάστε το παρακάτω αρχείο.

OPSI_Playbook_FINAL_V1

Επόμενες ενέργειες του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών

  • Στο πλαίσιο του προγράμματος εργαστηρίων καινοτομίας Innovation GOV.LAB του Υπουργείου Εσωτερικών, στελέχη φορέων που συμμετέχουν στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης θα εκπαιδευτούν στη χρήση του Playbook σε ένα καινοτόμο συνεργατικό εργαστήρι το οποίο διοργανώνει το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ στις 7 Ιουνίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήρι και οδηγίες συμμετοχής σε αυτό: https://innovation.gov.gr/innovationunitcat/eventslabsworkshopscat/labscat/oecd-playbook-lab-for-innovation-declaration/

  • Προγραμματίζεται ο σχεδιασμός, προσαρμογή και έκδοση από τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του ΥΠΕΣ της ελληνικής έκδοσης του Playbook. Επίσης θα ετοιμαστούν και σχετικές οδηγίες και πρότυπα σχεδιασμού εργαστηρίου για την εφαρμογή του από ομάδες καινοτομίας στις δημόσιες οργανώσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
  • Στο τέλος θα αναζητηθούν, προκειμένου να διαδοθούν, καλές πρακτικές εφαρμογής του Playbook. Οι καλές πρακτικές μαζί με τις περιπτώσεις που θα αναδείξουν τα εργαστήρια εφαρμογής του Playbook, θα προβληθούν σε δράσεις της πλατφόρμας καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr και στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.