Η δήλωση ενδιαφέροντος αφορά συμμετοχή στο εργαστήρι του OPSI OECD με θέμα "Καινοτομία Προσανατολισμένη στην Βελτίωση". Το εργαστήρι διεξάγεται από στελέχη του ΟΟΣΑ στην αγγλική γλώσσα. Η επιλογή συμμετοχής γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Από κάθε δημόσια οργάνωση μπορεί να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος. Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών έχει την ευθύνη για το συντονισμό της συμμετοχής φορέων από την ελληνική δημόσια διοίκηση και όχι για την οργάνωση ή το περιεχόμενο του εργαστηρίου.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.