Περιγραφή

Διαδραστικά εργαστήρια, τα οποία εντάσσονται στις δράσεις του Innovation Lab Δημοσίου Τομέα GOV.LAB, του Υπουργείου Εσωτερικών,  στα οποία συμμετέχουν τα μέλη της κοινότητας καινοτομίας του δημοσίου τομέα, με σκοπό την διαμόρφωση της εργαλειοθήκης του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας Δημόσιας Οργάνωσης, που έχει σχεδιάσει και αναπτύξει το Υπουργείο Εσωτερικών.  Το μοντέλο καινοτομίας, στοχεύει στην υποστήριξη των δημοσίων οργανώσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας τους, καθώς και την δημιουργία έργων και δράσεων στο πλαίσιο της πολιτικής καινοτομίας δημόσιου τομέα.

 

Στόχος των εργαστηρίων

Στόχος των εργαστηρίων είναι η συνεργασία, των μελών του δικτύου καινοτομίας, για την συν-διαμόρφωση των βασικών στοιχείων του μοντέλου καινοτομίας. Συγκεκριμένα, τα εργαστήρια στοχεύουν στην δημιουργία εργαλείων στις διαστάσεις του μοντέλου καινοτομίας με βάση τις ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Τα εργαστήρια διαμόρφωσης εργαλείων καινοτομίας, επικεντρώνονται στην:

α) Κατανόηση και συμμετοχή των στελεχών καινοτομίας, στην διαδικασία υιοθέτησης του μοντέλου καινοτομίας, από μια δημόσια οργάνωση, ως μηχανισμού ανάπτυξης καινοτομίας,

β)  Δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων καινοτομίας στις διαστάσεις της καινοτομίας, οι οποίες προσδιορίζονται από το μοντέλο καινοτομίας.

 

Συμμετέχοντες

Τα εργαστήρια απευθύνονται στα μέλη του Δικτύου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, τα οποία αποτελούν τον σύνδεσμο επικοινωνίας με το Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα της πολιτικής καινοτομίας του δημοσίου τομέα και συντονίζουν τις δράσεις καινοτομίας στον φορέα τους.

 Στα εργαστήρια οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

  • Πώς να προσεγγίζουν την καινοτομία ως μηχανισμό βελτίωσης μέσα από την εργαλειοθήκη του μοντέλου καινοτομίας.
  • Πώς να εφαρμόζουν τα βήματα του μοντέλου.
  • Σύγχρονες μεθόδους εργασίας και συνεργασίας.
  • Την πλατφόρμα https://innovation.gov.gr ως εργαλείο αναβάθμισης της εργασίας τους.

Στο εργαστήρι οι συμμετέχοντες θα αναζητήσουν:

  • Με ποιο τρόπο εφαρμόζεται σήμερα η καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση,
  • Πως διαφοροποιεί την υπάρχουσα προσέγγιση για την καινοτομία το μοντέλο καινοτομίας,
  • Πως υποστηρίζεται η καινοτομία και εάν υπάρχει στρατηγική και δομή
  • Πως θα μπορούσε να ενσωματωθεί ο μηχανισμός της καινοτομίας σε μια δημόσια οργάνωση.

 

Μορφή εργαστηρίων

Τα εργαστήρια καινοτομίας υλοποιούνται, σε διαδικτυακή μορφή και σε innovation lab με φυσική παρουσία.  Περιλαμβάνουν παρουσιάσεις και διαδραστική συνεργασία με τη χρήση προτύπων και σύγχρονων μεθόδων εργασίας.

 

Συντονιστές εργαστηρίων

Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί και συντονίζονται από στελέχη του Τμήματος Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η μεθοδολογία, τα εργαλεία και οι ορισμός της θεματικής των εργαστηρίων αποτελούν στοιχεία που ανήκουν στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών και αναπτύσσονται για αποκλειστική χρήση από τα στελέχη του Τμήματος.

 

Αξιολόγηση εργαστηρίων

Το Τμήμα Καινοτομίας μετά την υλοποίηση των εργαστηρίων προβαίνει σε σχετική αξιολόγηση με ειδικό ερωτηματολόγιο, προκειμένου να μπορεί να αξιολογεί κάθε φορά την χρησιμότητα και τον σχεδιασμό των εργαστηρίων και να προβαίνει σε ενέργειες βελτίωσης.

 

Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

Περισσότερα για την διαδικασία εγγραφής στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα: https://innovation.gov.gr/innovation-community

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.