Η φόρμα αφορά τη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαδικτυακό Εργαστήρι του ΥΠΕΣ για την αξιολόγηση εμποδίων στον σχεδιασμό πρακτικών καινοτομίας στο δημόσιο τομέα.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.