Η Διακήρυξη του ΟΟΣΑ για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα

Η Διακήρυξη για την Καινοτομία του Δημόσιου Τομέα (Η Διακήρυξη) υιοθετήθηκε στις 22 Μαΐου 2019 από 35 μέλη του ΟΟΣΑ και 5 μη μέλη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, σε υπουργικό επίπεδο. Η Διακήρυξη αποσκοπεί να αναδείξει την καινοτομία ως κομβική και στρατηγική λειτουργία των οργανισμών του δημοσίου τομέα και στην καθημερινή εργασία των δημοσίων υπαλλήλων.

Σε εθνικό επίπεδο η Διακήρυξη, σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί από το Τμήμα Καινοτομίας ως βασικό εργαλείο στην διαμόρφωση της πολιτικής καινοτομίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης μέσα από την προώθηση των αρχών της με εργαλεία, μεθοδολογίες, εκδηλώσεις και έργα.

Δες το κείμενο της Διακήρυξης εδώ:

Διακήρυξη Καινοτομίας

Διαβούλευση για την Διακήρυξη

Το σχέδιο της Διακήρυξης Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα υπεβλήθη για συζήτηση τον Νοέμβριο 2018 στην Επιτροπή Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ.

Στην συνάντηση, οι χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, υποστήριξαν τις ενέργειες του OPSI την έκδοση της Διακήρυξης. Το OPSI, προώθησε το σχέδιο της Διακήρυξης σε διαβούλευση μέσω των Μονάδων Καινοτομίας στα Κράτη-Μέλη του ΟΟΣA, από τον Νοέμβριο 2018 έως τον Απρίλιο 2019 οπότε και η εγκρίθηκε η προώθηση μιας περισσότερο κατανοητής και σύντομης έκδοσης στο Συμβούλιο των Υπουργών του ΟΟΣΑ.

Στις 22 Μάιου 2019, στην συνάντηση του ΟΟΣΑ που πραγματοποιήθηκε σε υπουργικό επίπεδο, η διακήρυξη υιοθετήθηκε, από τις χώρες που στηρίζουν τον ΟΟΣΑ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Το Τμήμα Καινοτομίας έχει συμμετάσχει ενεργά στην διαμόρφωση του κειμένου της Διακήρυξης Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα, μέσα από σχετικές συναντήσεις, ανταλλαγές πρακτικών και απόψεων στα στάδια της σύνταξης του προσχεδίου.

Συχνές ερωτήσεις για το Προσχέδιο της Διακήρυξης στο δημόσιο τομέα του ΟΟΣΑ

Δες εδώ συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Προσχέδιο της Διακήρυξης:

FAQ-OECD-OPSI-Declaration

Εφαρμογές της Διακήρυξης Καινοτομίας

Η διακήρυξη της καινοτομίας μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Πάρε ιδέες για το πώς θα μπορούσες να την αξιοποιήσεις στον οργανισμό σου εδώ:

Διακήρυξη χρήση

Επόμενα βήματα για την εφαρμογή της καινοτομίας

Εάν ενδιαφέρεσαι για την Διακήρυξη της καινοτομίας δες εδώ τα ποια είναι τα επόμενα βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις:

Διακήρυξη αρχές

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.