Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου για τον σχεδιασμό της πολιτικής για την καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία περιγράφονται οι ενέργειες που έχει προχωρήσει το Υπουργείο για την προώθηση της καινοτομίας αλλά και τις ενέργειες που οι δημόσιες οργανώσεις καλούνται να προβούν.

Δες εδώ τους σχετικούς συνδέσμους:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Innovation Observatory Innovation Gov_GR.pdf

Διακήρυξη Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ:
https://innovation.gov.gr/innovation-policy/

Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα:
https://innovation.gov.gr/innovobserv/

Κείμενα και χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή και διάδοση της καινοτομίας:
https://innovation.gov.gr/innovation-page/
 
Μαζί Καινοτομούμε WE-novate Project”:
https://innovation.gov.gr/open-innovation/
 
Εργαστήρια καινοτομίας:
https://innovation.gov.gr/innovation-labs/
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
 
Ορισμός εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας:
https://innovation.gov.gr/registration-form/
 
Συμμετοχή στην έρευνα για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα:
https://innovation.gov.gr/intropsisurvey/
 
Υποβολή καλών πρακτικών:
https://innovation.gov.gr/submission-innovation/

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.