Περιγραφή της Καινοτομίας

Στο πλαίσιο της δράσης της, η Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη έγκαιρης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των παιδιών σε περίπτωση ατυχήματος στο σχολείο, ανέπτυξε έναν τρίτο πυλώνα στήριξης «Ασφάλιση ατυχημάτων για το παιδί στο σχολείο», μια πρωτοπόρα δράση που αφορά την ανάγκη για κάλυψη της ασφάλειας των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω Ομαδικής Ασφάλισης Ατυχημάτων στο σχολείο, παρέχοντας πρωτίστως πρωτοβάθμια υγειονομική κάλυψη και φροντίδα στους μαθητές των δημόσιων σχολείων.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Οι λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η ποιοτική και έγκαιρη παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής κάλυψης και φροντίδας στους μαθητές, καλύπτοντας εκτός του σχολικού ωραρίου και τις ώρες που απαιτούνται για τη μετάβαση από και προς το σχολείο.

Στόχοι της Καινοτομίας

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε με στόχο να παρέχει υγειονομική φροντίδα σε όλους τους μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης που έχουν κάποιο ατύχημα, αλλά και να προσφέρει στους γονείς – κηδεμόνες ανακούφιση από το άγχος και την αγωνία που βιώνουν (πολύωρη αναμονή σε επείγοντα νοσοκομείου, έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων και αποκατάστασης κλπ).

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Στο πρόγραμμα “Ασφάλιση Ατυχημάτων για το παιδί στο σχολείο”, σήμερα εξυπηρετούνται 300 μαθητές στο σύνολο, λαμβάνοντας ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος στο σχολείο (σχολικό έτος 2020- 2021). Όπως προκύπτει από την ετήσια αξιολόγηση (σχολικό έτος 2020- 2021), το 82,5% των συμμετεχόντων δήλωσαν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα. Η ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρείχε αίσθημα ασφάλειας και ανακούφισης στους γονείς από το άγχος και την αγωνία που βιώνουν κατά την πολύωρη αναμονή τους σε επείγοντα νοσοκομείου, καλύπτοντας παράλληλα έξοδα εξετάσεων και αποκατάστασης. Παράλληλα υπάρχει ευκολία πρόσβασης καθώς η όλη διαδικασία γίνεται άμεσα με μια τηλεφωνική επικοινωνία.

Η καινοτομία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εφαρμογής.

Στάδιο σχεδιασμού

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης με στόχο πρωτοβάθμια υγειονομική κάλυψη και φροντίδα στους μαθητές των δημόσιων σχολείων μέσω ομαδικού συμβολαίου ατυχημάτων. Στη σχετική μελέτη καθορίστηκαν οι ελάχιστες απαιτήσεις και στη συνέχεια υπογράφηκε σύμβαση με εξειδικευμένο ανάδοχο.

Στάδιο εφαρμογής

Με την υπ’αρ 19709/26-10-2020 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε στην "ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ" η ομαδική ασφάλιση των μαθητών των δημόσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ενδεικτικά οι παροχές αφορούν: Ασφάλιση Μόνιμης Ανικανότητας από Ατύχημα, Ασφάλιση Δαπανών Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα, (ιατροφαρμακευτικά έξοδα) δαπανών επείγοντος περιστατικού.

Συνεργασίες

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία και το Τμήμα Παιδείας, Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης Δήμου Νέας Σμύρνης συνεργάστηκαν με την ασφαλιστική εταιρεία "ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ" για την υλοποίηση του προγράμματος. Η συνεργασία περιλάμβανε αρχικά, την υπογραφή συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Εθνικής Ασφαλιστικής αναφορικά με τους όρους του εν λόγω προγράμματος, την επικοινωνία του προγράμματος μέσω διανομής έντυπου υλικού, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και τηλεφωνικών επικοινωνιών σε διευθυντές σχολείων και γονείς/κηδεμόνες μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, την παραλαβή των αιτήσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, μέσω της αποδοχής συναίνεσης από γονείς/κηδεμόνες ως προς τη συμμετοχή του παιδιού στο ομαδικό Συμβόλαιο Ασφάλισης και την κατάρτιση της λίστας ωφελούμενων.

Χρηματοδότηση και κόστος

Η χρηματοδότηση του προγράμματος πραγματοποιείται από εθνικούς πόρους, καθώς και από τον προϋπολογισμό του φορέα. Στη φάση ανάπτυξης της καινοτομία απασχολήθηκαν 2 υπάλληλοι της Σ.Κ.Υ., 2 υπάλληλοι από το Τμήμα Παιδείας και 1 υπάλληλος από το Γραφείο Δημάρχου για 3 μήνες και για 1 ώρα την ήμερα, ενώ για τη συντήρηση του προγράμματος απασχολούνται 2 υπάλληλοι της Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας για 1 ώρα καθημερινά.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Παρά το ότι δίνονταν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες, ως προς την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα (με αρκετές εναλλακτικές επιλογές, για τη διευκόλυνση των ωφελούμενων), παρατηρήθηκαν ορισμένες δυσκολίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η διάθεση συνεργασίας και ανάπτυξης από μέρους της ομάδας δράσης του έργου, συνέβαλλε σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξή του προγράμματος «Ασφάλιση ατυχημάτων για το παιδί στο σχολείο». Ακόμη, η σταθερή επικοινωνία της Σ.Κ.Υ. με την "ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ" (ασφαλιστική εταιρεία και ασφαλιστής), συνέβαλλε στην ομαλή εφαρμογή του προγράμματος.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η εφαρμογή του προγράμματος «Ασφάλιση ατυχημάτων για το παιδί στο σχολείο», έφερε αντιμέτωπη τη Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία με μια μερίδα ωφελούμενων που δυσκολεύονταν να αντιληφθούν πως το εν λόγω πρόγραμμα δεν προϋποθέτει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς/κηδεμόνες. Ως εκ τούτου, στόχος υπήρξε το να καταστεί σαφές στους ωφελούμενους ότι το πρόγραμμα «Ασφάλιση ατυχημάτων για το παιδί στο σχολείο», αφορά μια δωρεάν παροχή του Δήμου.

Φορέας: Δήμος Νέας Σμύρνης

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής: Κοινωνική πρόνοια και προστασία

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Κοινωνική Καινοτομία

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ειδικές κατηγορίες: Οικογένειες, μαθητές

Αριθμός ωφελουμένων: 3423 μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα

URL:

https://neasmyrni.gr/programmata-koinonikis-merimnas/sxolii-koinwniki-yphresia/

https://neasmyrni.gr/dt-asfalisi-atyxhmatwn-gia-to-paidi-sto-sxoleio/

https://neasmyrni.gr/anak-asfalisi-atyxhmatwn-twn-paidiwn-sta-sxoleia/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9868x7Nm76DQs7OdoGDHtirFxnSun_uEEbDbm53fIFdyR5g/viewform

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 4.5 / 5. Αριθμός ψήφων: 2

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.