Περιγραφή της Καινοτομίας

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενίσχυσης της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω τηλεκπαίδευσης, ως ανταπόκριση στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) προχώρησε στην παραγωγή πρότυπων μαγνητοσκοπημένων βιντεο-μαθημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα βιντεομαθήματα διατίθενται «κατ’ απαίτηση» στον ιστότοπο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης www.edutv.gr ώστε να αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία μετά την προβολή τους, κατηγοριοποιημένα ανά τάξη. Παράλληλα, στην πλατφόρμα υπάρχουν διαθέσιμα μαθήματα για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μαθήματα για δια βίου μάθηση (σχολείο επιχειρηματικότητας, βιβλιοθήκες) καθώς και ενημέρωση για εκπαιδευτικές δράσεις. Τα μαθήματα διατίθενται επίσης και σε διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ).

 

Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση αποτελεί καινοτομία, καθώς αναπτύσσει και θέτει σε εφαρμογή έναν νέο τρόπο παροχής εκπαίδευσης από δημόσιο φορέα για την ανταπόκριση σε νέες συνθήκες και ανάγκες.

 

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

 

Κύριος λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας ήταν η ανάγκη για ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της διατήρησης της στενής επαφής των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας Covid-19. Επιπλέον, η ανάγκη για αξιοποίηση της τεχνολογίας για ανάπτυξη και παροχή νέου συστήματος εκπαίδευσης.

  Στόχοι της Καινοτομίας

 

Στόχος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν η διατήρηση της στενής επαφής με την εκπαιδευτική διαδικασία για όσο διαρκούσαν οι έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19, οι οποίες δεν επέτρεπαν την διεξαγωγή της δια ζώσης εκπαίδευσης. Ποσοτικά δεδομένα αποτελούν:

1) Το πλήθος των πρότυπων μαγνητο-σκοπημένων μαθημάτων για το Νηπιαγωγείο και τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου,

2) Ο αριθμός των επισκέψεων στις ιστοσελίδες που έχουν αναρτηθεί τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα.

 
Αποτελέσματα της καινοτομίας

Τα κυριότερα αποτελέσματα της καινοτομίας είναι:

1) Η βελτίωση της πρόσβασης των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα τηλεοπτικά μαθήματα των εκπομπών «Μαθαίνουμε στο Σπίτι» και «Μαθαίνουμε Ασφαλείς» συνέβαλαν ουσιαστικά στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά τη διάρκεια των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19. Οι περίπου 700.000 μαθητές και οι μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βοηθήθηκαν στο να διατηρήσουν στενή επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Μέχρι τα μέσα του 2022, οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Μαθαίνουμε στο σπίτι» ανέρχονται σε πάνω από 250.000 και οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Μαθαίνουμε ασφαλείς» σε περίπου 72.500.

2) Η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και η προσβασιμότητα: Η διερμηνεία των 460 μαθημάτων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την πρόσβαση σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες. Για τα επόμενα έτη τα 460 βιντεο-μαθήματα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης θα συνεχίσουν να διατίθενται κατ’ απαίτηση προκειμένου να υποστηρίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές

Στάδιο σχεδιασμού

Η καινοτομία δομήθηκε στους άξονες των σύγχρονων, ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και στην Eκπαιδευτική Tηλεόραση. Στις 30 Μαρτίου 2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκίνησε: «τον τρίτο άξονα του σχεδιασμού του για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, απευθυνόμενη πρωτίστως σε μαθητές Δημοτικού, προκειμένου να ενισχυθεί και άλλο η επαφή τους με το μαθησιακό περιβάλλον και την εκπαιδευτική διαδικασία». Από τη Δευτέρα, 30/3/2020 και καθημερινά στις 10πμ από την συχνότητα της ΕΡΤ2, οι μαθητές του δημοτικού είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα τηλε-εκπαίδευσης. Ομάδα εργασίας από μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του ΥΠΑΙΘ ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και ομάδα από υπαλλήλους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ) την τηλεοπτική παραγωγή. Το ΙΕΠ απέστειλε πρόσκληση αναζήτησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού υλικού σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ο φορέας έστειλε πρόσκληση αναζήτησης εκπαιδευτικών πιστοποιημένων διερμηνέων ελληνικής νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ). Τα μαθήματα σχεδιάστηκαν από την ομάδα του ΙΕΠ και μαγνητοσκοπήθηκαν από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, πιστοποιημένοι Διερμηνείς ανέλαβαν τη διερμηνεία στην ΕΝΓ στις βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στοχεύοντας στην προσβασιμότητα από μαθητές/τριες με προβλήματα ακοής.

Στάδιο εφαρμογής

Στο στάδιο της εφαρμογής της καινοτομίας επιλέγονται τα σχολεία στα οποία πραγματοποιείται το γύρισμα των μαθημάτων. Κάθε εκπαιδευτικός παρουσιάζει ατομικά ένα μάθημα και συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό ΕΝΓ για τη διερμηνεία του μαθήματος. Στη συνέχεια τα βιντεομαθήματα αναρτώνται στον ιστότοπο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και κατηγοριοποιούνται ανά τάξη και ανά μάθημα. Στόχος είναι η αξιοποίησή τους «κατ‘ απαίτηση» (on demand) από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες στο πλαίσιο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Στάδιο διάδοσης

Η διάδοση της καινοτομίας πραγματοποιείται στο εσωτερικό του φορέα μέσω παρουσιάσεων, ενημερωτικών σημειωμάτων και σεμιναρίων και στο εξωτερικό του φορέα μέσω της ιστοσελίδας και του γραφείου τύπου του ΥΠΑΙΘ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εκδόσεων εγκυκλίων.

Συνεργασίες

Η εσωτερική συνεργασία με το ΙΕΠ αφορούσε την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού, ενώ η ΕΡΤ Α.Ε. παραχώρησε ζώνη προβολής στο τηλεοπτικό κανάλι ΕΡΤ2 κάθε πρωί και διέθεσε πόρους για την υλοποίηση των εκπομπών. Η συνεργασία με την ΕΡΤ ήταν απαραίτητη λόγω της τεχνογνωσίας, του κύρους και της δυνατότητας διάχυσης που εκείνη διαθέτει ως δημόσια τηλεόραση.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος της καινοτομίας ανήλθε σε 180.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από διαθέσιμους πόρους για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. Για την ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος απασχολήθηκαν 130 εκπαιδευτικοί, 24 διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, 2 κωφοί νοηματιστές, 27 τεχνικοί, 10 στελέχη του ΙΕΠ και 1 προγραμματιστής Η/Υ για 8 μήνες και 2 διοικητικοί υπάλληλοι για 24 μήνες. Για την παροχή της καινοτομίας, απαιτείται εργασία 2 διοικητικών υπαλλήλων του φορέα σε καθημερινή βάση για 5 ώρες δηλαδή 200 ώρες μηνιαίως.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Οι εκπομπές χρειάστηκε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω των έκτακτων συνθηκών. Τα όποια προβλήματα ή αρχικές αστοχίες ξεπεράστηκαν με τις άοκνες προσπάθειες της ομάδας σχεδιασμού και υποστήριξης.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Στην επιτυχία της καινοτομίας συνέβαλε η άμεση ανταπόκριση στις έκτακτες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί και η ευελιξία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν. Η καινοτομία κάλυψε επιτυχώς ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που αφορούσε στην ανάγκη για εκπαίδευση των μαθητών από απόσταση, που είχε δημιουργηθεί σε μια κρίσιμη στιγμή για την κοινωνία.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η υλοποίηση της καινοτομίας συνέβαλε στην απόκτηση σχετικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και μελλοντικά, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη έκτακτων συνθηκών. Η τηλεόραση αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και τα βιντεομαθήματα αξιοποιήθηκαν επιπρόσθετα από τους εκπαιδευτικούς σε περιβάλλοντα ασύγχρονης επικοινωνίας. Ακόμα, μελλοντικός σχεδιασμός αφορά την αξιοποίηση των βιντεο-μαθημάτων σε περιβάλλοντα μάθησης στο διαδίκτυο όπως η πλατφόρμα e-me και e-class μέσω της ανάρτησής τους στο ψηφιακό αποθετήριο Φωτόδεντρο.

Φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Εκπαίδευση

Πεδίο καινοτομίας: Μέθοδος και μέσα εκπαίδευσης

Έτος Σχεδιασμού Καινοτομίας: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Ειδικές κατηγορίες: Μαθητές, εκπαιδευτικοί

Αριθμός ωφελουμένων: Αριθμός ωφελούμενων έτους υποβολής της καινοτομίας (εκτίμηση) 700.000, Αριθμός ωφελούμενων προηγούμενου έτους 700.000

Πηγές Χρηματοδότησης: Πόροι από τους διαθέσιμους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19

 

URL: https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti,   https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-asfaleis

 

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 4.9 / 5. Αριθμός ψήφων: 213

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.