Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία που ανέπτυξε η ΗΔΙΚΑ αφορά την ηλεκτρονική εφαρμογή «MyHealth Mobile app» η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2021 με σκοπό να εξελιχθεί στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Το όραμα της ΗΔΙΚΑ ήταν η πρόσβαση του πολίτη στα δεδομένα υγείας του με τρόπο εύκολο, αξιόπιστο και ασφαλή, καθώς και η αποστολή ειδοποιήσεων σημαντικών γεγονότων σχετικών με την υγεία του. Σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επεκταθεί με νέα ιατρικά δεδομένα και να εξελιχθεί εν τέλει στον ατομικό ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο υγείας του με επιπλέον δυνατότητες διάδρασης στην τελική του μορφή. Επίσης, στόχος ήταν η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

Η καινοτομία, που το 2022 βραβεύτηκε για τη διεθνή πρωτοτυπία της στον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας WITSA, αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών και του πλήρους ατομικού ψηφιακού ιατρικού φακέλου ενώ παρέχει πλήρη πρόσβαση στον πολίτη στο σύνολο των ιατρικών δεδομένων του από την κινητή του συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο ο φορέας απλοποιεί τη διαδικασία παροχής πληροφόρησης, μειώνοντας το διοικητικό φόρτο και αυξάνοντας την αξιοπιστία του προς τους πολίτες.

Η καινοτομία «MyHealth Mobile app» , ενσωματώνει επιλογές ασφαλούς πρόσβασης και παρέχει με σαφήνεια ακριβείς πληροφορίες και ψηφιακές λειτουργίες ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας και θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Μέσω της εφαρμογής οι πολίτες για πρώτη φορά έχουν πρόσβαση στο ιστορικό ιατρικών συνταγών, παραπεμπτικών και βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ τους, λαμβάνουν ειδοποιήσεις για την εκτέλεση συνταγών και παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδονται γι’ αυτούς, τις σημειώσεις του ιατρού, την ημερομηνία λήξης τους, τις ιατρικές βεβαιώσεις νοσηλείας τους, τον προγραμματισμό των ιατρικών ραντεβού τους, τον προγραμματισμό των εμβολιασμών των παιδιών τους κ.α. Επίσης πολύτιμες ειδοποιήσεις για προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις που εκδίδονται αυτόματα γι’ αυτόν από το Σ.Η.Σ. στο πλαίσιο δράσεων προληπτικής ιατρικής και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια προσδιορισμού του πληθυσμού-στόχου. Σταδιακά στην εφαρμογή προστίθενται και επιπλέον δεδομένα, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε όλα τους τα στοιχεία σε ένα σημείο, γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα.

Μέχρι στιγμής, την εφαρμογή έχουν εγκαταστήσει στα κινητά τους τηλέφωνα περισσότεροι από 400.000 πολίτες.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Η MyHealth Mobile app είναι διαθέσιμη για smartphones Android και iOS και ενσωματώνει πληροφορίες για τους πολίτες, καθώς έχουν πλήρη πρόσβαση στον ατομικό φάκελο υγείας. Αναλυτικά, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω push notifications για την επόμενη διαθέσιμη συνταγή και παραπεμπτικό, ενώ έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη διάγνωση και την φαρμακευτική τους αγωγή, μέσω της συνταγογράφησης. Οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν επίσης δυνατότητα πρόσβασης στις ψηφιακές συνταγές των παιδιών και στο πρόγραμμα του τακτικού εμβολιασμού τους. Επιπρόσθετα παρέχει αξιόπιστες και πολύτιμες πληροφορίες όπως ειδοποιήσεις για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και ιατρικά ραντεβού.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

1) Η επίτευξη των στόχων της ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα. Αρχικά αναπτύχθηκε η εφαρμογή, η οποία αναμένεται να εξελιχθεί στη συνέχεια στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

2) Η μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου για παροχή ενημέρωσης σχετικά με τον ατομικό φάκελο υγείας των πολιτών.

3) Η ενίσχυση της αξιοπιστίας του φορέα και η διασφάλιση της διαφάνειας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως ο έλεγχος της συνταγογραφικής συμπεριφοράς.

Στόχοι της Καινοτομίας

Δεδομένου ότι η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό, σκοπός της καινοτομίας είναι να δώσει στους πολίτες κεντρικό ρόλο στο σύστημα υγείας, να μειώσει την ταλαιπωρία τους και να ενδυναμώσει τη σχέση τους με τις υπηρεσίες υγείας, μέσω της άμεσης πρόσβασής τους στο πλήρες ιατρικό ιστορικό τους, χωρίς να επιβαρύνονται με έγχαρτο υλικό, καθώς και της λήψης υπενθυμίσεων για την καλύτερη διαχείριση των υγειονομικών θεμάτων τους και προγραμματισμού ενεργειών που αφορούν στην υγεία τόσο τη δική τους όσο και των προστατευόμενων μελών τους. Οι κυριότεροι στόχοι της καινοτομίας συνοψίζονται παρακάτω:

1) Μείωση των εμποδίων ενημέρωσης και βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση σε ποσοστό σχεδόν 100% του αριθμού πολιτών με πρόσβαση στο υγειονομικό αρχείο τους και στο υγειονομικό αρχείο των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, στο οποίο μέχρι πρότινος είχαν μόνο οι ιατροί.

2) Αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών μέσα από την παροχή μεγάλου αριθμού υπηρεσιών και λειτουργικοτήτων από την εφαρμογή myHealth mobile app.

3) Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας, με τελικό στόχο τον πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο που θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα (100%) υγείας του πολίτη.

4) Αύξηση της αξιοπιστίας και του ελέγχου των ιατρικών δεδομένων από τον πολίτη με σκοπό τη διαφάνεια και την εξάλειψη σε ποσοστό σχεδόν 100% των περιπτώσεων συνταγογράφησης εν αγνοία του πολίτη με αποτέλεσμα τον περιορισμό της συνταγογραφικής δαπάνης.

5) Δημιουργία εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας με ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις (push notifications) προς τον πολίτη.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

 

Από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής 428.000 πολίτες έχουν κατεβάσει στο κινητό τους την εφαρμογή MyHealth Mobile app. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της λειτουργία της είναι:

1) Η παροχή της δυνατότητας πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα σχεδόν στο 100% των πολιτών που διαθέτουν συσκευές κινητών τηλεφώνων.

2) Ο εμπλουτισμός με τουλάχιστον 5 επιπλέον λειτουργικότητες και διαθέσιμα ιατρικά δεδομένα, που αύξησε την ικανοποίηση των χρηστών από την παροχή μεγάλου αριθμού υπηρεσιών. 265.000 πολίτες με κινητό με λογισμικό Android και 163.000 σε κινητό με λογισμικό iOS αντίστοιχα έχουν κατεβάσει την εφαρμογή, ενώ αξιολόγησαν με υψηλό βαθμό (4,1/5) τη χρησιμότητα και την ευχρηστία της (Play store: Ratings and Reviews).

3) Η ενίσχυση της διαφάνειας και της δυνατότητας ελέγχου των ιατρικών δεδομένων και ενημέρωσης του πολίτη για τις συνταγογραφήσεις, περιορίζοντας τις σχετικές δαπάνες.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της υγείας και η παροχή χρήσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες ήταν η αφορμή για τη σύλληψη της ιδέας της υλοποίησης της καινοτομίας MyHealth Mobile app.

Η ιδέα παρουσιάστηκε στους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, οι οποίοι τη δέχτηκαν ιδιαίτερα θετικά και έτσι ξεκίνησε ο σχεδιασμός της.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών ΗΔΙΚΑ και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με στελέχη της Αναδόχου ένωσης εταιρειών OTE-ΒΥΤΕ ακολουθώντας AGILE μεθοδολογία, όπου οι απαιτήσεις και οι λύσεις εξελίσσονται μέσω της συνεργασίας μεταξύ αυτοοργανωμένων, διατμηματικών ομάδων εργασίας. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. UX/UI Design σε επίπεδο mobile εφαρμογών, ώστε από τη μια πλευρά να καθίσταται εύκολος ο εντοπισμός και η επίλυση προβλημάτων κατά τη χρήση της εφαρμογής και από την άλλη πλευρά να είναι δυνατή η δημιουργία διαισθητικών, αισθητικά ευχάριστων, διαδραστικών διεπαφών (interfaces).

2. Υλοποίηση σε React native, ώστε όλες οι σελίδες της εφαρμογής να έχουν αναπτυχθεί με βάση μια κοινή βάση κώδικα.

3. Configuration υβριδικών υποδομών (cloud, on prem) ώστε να είναι εύκολη η διατήρηση δεδομένων από τη χρήση της εφαρμογής.

4. Deployment εφαρμογών σε iOS store και google play ώστε να μπορεί ο χρήστης να την εγκαθιστά ανάλογα με το λογισμικό της κινητής του συσκευής.

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και ανάπτυξης της myHealth mobile app ασχολήθηκαν συνολικά 20 στελέχη της ΗΔΙΚΑ και της Αναδόχου ένωσης εταιρειών.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Η καινοτομία εξετάστηκε αρχικά σε δοκιμαστικό περιβάλλον προκειμένου να ελεγχθεί.

Στο στάδιο αυτό η καινοτομία λειτούργησε με περιορισμένο αριθμό χρηστών-στελεχών της ΗΔΙΚΑ και της Αναδόχου ένωσης εταιρειών για χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κάποια ατέλεια ή δυσλειτουργία, ώστε να δοθεί με ασφάλεια στο σύνολο του πληθυσμού. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το στάδιο αυτό ήταν μικρές και αφορούσαν κυρίως ζητήματα εμφάνισης δεδομένων (π.χ., ημερομηνία χρήσης υπηρεσίας κτλ) και εικόνας.

Στάδιο εφαρμογής

Η αξιολόγηση της καινοτομίας γίνεται από αρμόδια στελέχη της ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με στελέχη της Αναδόχου ένωσης εταιρειών του Σ.Η.Σ. με τη συγκέντρωση στοιχείων για τον βαθμό χρήσης της όπως προκύπτει από τα στοιχεία και τον ρυθμό εγκατάστασης από τους πολίτες στα κινητά τηλέφωνα. Ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών παρακολουθείται από τα σχόλια που πραγματοποιούν οι χρήστες για την εφαρμογή.

Με βάση τα σχόλια των χρηστών αλλά και τον στόχο για εμπλουτισμό της εφαρμογής με νέα δεδομένα για την κάλυψη των αναγκών του πολίτη και την καλύτερη ενημέρωσή του, η εφαρμογή myHealth mobile app βελτιώνεται και σε αυτή προστίθενται πληροφορίες που αφορούν σε νέες λειτουργικότητες όπως είναι τα ιατρικά ραντεβού, οι εμβολιασμοί των παιδιών του χρήστη, οι βεβαιώσεις νοσηλείας-επίσκεψης σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές και τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων.

Στάδιο διάδοσης

Για τη διάδοση της καινοτομίας MyHealth Mobile app, με στόχο την ευρεία χρήση της από τους πολίτες, αξιοποιήθηκαν τα παρακάτω μέσα:

- Δελτία Τύπου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Υγείας (03/08/2021, 23/09/2021, 29/09/2021, 07/02/2023 07/02/2023).

- Δελτία Τύπου της ΗΔΙΚΑ - Αναρτήσεις στο site της ΗΔΙΚΑ (24/09/2021, 24/09/2021, 15/09/2022, 06/12/2022, 10/02/2023).

- Παρουσίαση της MyHealth Mobile app στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2021 και 2022 με προβολή διαφημιστικού video και ενημέρωση του κοινού.

- Παρουσιάσεις σε Συνέδρια (HealthIT Conference 2021, ICT FORUM 2022, eGovernment Forum-Digital HealthCare 2022, 4ο Ιπποκράτειο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ 2022, HealthWorld, 21st Annual Conference 2022, HealthIT Conference 2022, Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις πολιτικές της Υγείας 2022 κ.α.).

- Παρουσιάσεις σε Ημερίδες (Προσβασιμότητα στο Διαβήτη 2021, 1η Συνάντηση για την τηλεϊατρική και τις τηλε-εφαρμογές υγείας στην Ελλάδα 2022 κ.α.).

- Ενημέρωση των πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Gov.gr). Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Gov.gr) και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/epharmoge-gia-kinetes-suskeues-myhealth «Εφαρμογή για κινητές συσκευές myHealth» περιγράφεται η myHealth mobile app και δίνονται οδηγίες στους πολίτες πως να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή.

 

Συνεργασίες

 

Για την ανάπτυξη της καινοτομίας τα στελέχη της ΗΔΙΚΑ συνεργάστηκαν με ομάδα εργασίας στελεχών από την ΕΔΥΤΕ. Ο ρόλος της ΕΔΥΤΕ ήταν η διασφάλιση της αυθεντικοποίησης και ασφαλούς ταυτοποίησης των τελικών χρηστών της καινοτομίας μέσω κριτηρίων taxisnet και OTP.

 

Χρηματοδότηση και κόστος

 

Η χρηματοδότηση της καινοτομίας ανήλθε το ποσό των 450.000 ευρώ και προήλθε από εθνικούς πόρους και ΠΔΕ. Απαιτήθηκαν εκατό (100) περίπου ανθρωπομήνες για την ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση της καινοτομίας. Κατά το στάδιο εφαρμογής απασχολούνται συνολικά 8 στελέχη της ΗΔΙΚΑ και της Αναδόχου ένωσης εταιρειών, ενώ σε ετήσιο επίπεδο απαιτούνται περίπου πέντε (5) ανθρωπομήνες για την υποστήριξη της εφαρμογής.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Υπήρξαν αρχικά μικρά προβλήματα στον σχεδιασμό που αφορούσαν την ταυτοποίηση των προστατευόμενων ανήλιων μελών του πολίτη τα οποία αντιμετωπίστηκαν στη συνέχεια.

Το πρόβλημα επιλύθηκε καθώς ο έλεγχος των προστατευόμενων μελών γίνεται με βάση το Μητρώο Ασφαλιστικής Ικανότητας που έχει ως συνέπεια μόνο ο γονέας που ασφαλίζει το παιδί να μπορεί να έχει πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του παιδιού του.

Υπολείπεται ο καθορισμός των κανόνων από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την πρόσβαση στα δεδομένα υγείας των παιδιών από πλευράς των γονέων και η αναγκαία προς τούτο διαλειτουργικότητα με το Μητρώο Πολίτων, ώστε όλοι οι γονείς να έχουν πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του παιδιού τους μέσω της εφαρμογής MyHealth Mobile app.

Επίσης ένα γενικότερο θέμα που ανακύπτει είναι ο ψηφιακός αλφαβητισμός των πολιτών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν και να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη των ψηφιακών εφαρμογών και ειδικότερα Mobile εφαρμογών. Απαιτείται εκπαίδευση των πολιτών, ώστε να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Το σημαντικότερο ζητούμενο για τη συνέχεια της επιτυχημένης λειτουργίας της εφαρμογής είναι ο συνεχής εμπλουτισμός της με νέες δυνατότητες, προκειμένου να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες των χρηστών.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η MyHealth Mobile app συμβάλει μεταξύ άλλων στη διαπίστωση της ορθότητας των ιατρικών δεδομένων που καταχωρίζονται από τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και στον έλεγχο της συνταγογραφικής συμπεριφοράς. Κατά την ανάπτυξή της, ο φορέας απέκτησε σημαντική τεχνογνωσία πάνω στο σχεδιασμό εφαρμογών και στην ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με γνώμονα την καινοτομία και την ευχρηστία για τον πολίτη, με στόχο την ενημέρωση του και τη διευκόλυνσή του στην επαφή του με το εθνικό σύστημα υγείας. Το παράδειγμα της συγκεκριμένης καινοτομίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ανάλογο τρόπο και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Βραβεύσεις

Η ΜyHealth Μobile app έχει λάβει το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμες Λύσεις για την Υγεία» (Innovative Health Solutions) για τον Δημόσιο Τομέα στον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας WITSA, που έλαβε χώρα στη Μαλαισία 13-15/09/2022, καθώς δεν υπάρχει γνωστή αντίστοιχη εφαρμογή σε άλλη χώρα.

Φορέας: «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Υγεία

Πεδίο καινοτομίας: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Στάδιο καινοτομίας: Διάδοση

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός (όλες οι κατηγορίες πολιτών του επιπέδου εφαρμογής της καινοτομίας)

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 2022: 300.000  χρήστες, 2021: 185.000 χρήστες 


Πηγές Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με Εθνικούς πόρους

URL: https://myhealth.gov.gr/

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.