Περιγραφή της Καινοτομίας

H καινοτομία αφορά την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τίτλο «i-Agric», η οποία εισάγει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στην παροχή υπηρεσιών “Smart- Proactive Government”. Με την καινοτομία, το ΥΠΑΑΤ, ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών. Πολίτες και εταίροι της αγροτικής παραγωγής έχουν την δυνατότητα μέσω του mobile app i-Agric να λαμβάνουν υπηρεσίες:

-Γενικής ενημέρωσης (Δελτία Τύπου και ανακοινώσεις του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων του)

-Εξατομικευμένης ενημέρωσης, μέσω της εγγραφής σε επιλεγμένα topic και με βάση τις γεωγραφικές περιοχές σε όλη την επικράτεια με σκοπό την αποστολή ενημερώσεων με τη μορφή notifications.

-Προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, μέσω της υποβολής αιτημάτων εξυπηρέτησης και συμβουλευτικής, με τη χρήση δυνατοτήτων παροχής φωτογραφικού υλικού και γεωγραφικού στίγματος και τη λήψη απαντήσεων στο προσωπικό αποθετήριο του πολίτη. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται με τη χρήση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και αυθεντικοποίησης χρηστών OAuth-2 (TAXISnet).

-Proactive εξυπηρέτησης, μέσω διασύνδεσης της πλατφόρμας i-Agric- με backoffice συστήματα του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων του, ώστε ο αγρότης να λαμβάνει πληροφορίες για καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, ανάλογα με τις αιτήσεις που έχει υποβάλλει. Η πλατφόρμα i-Agric αναπτύχθηκε στην υποδομή mobile app εταιρείας λογισμικού, η οποία παρέχει την υπηρεσία με τη μορφή white label στο ΥΠΑΑΤ. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των υπηρεσιών ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . Η υπηρεσία είναι σήμερα παραγωγική στην πρώτη έκδοση της.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

1) Η απομακρυσμένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη για γεγονότα ή για τις συναλλαγές του με το ΥΠΑΑΤ, τόσο στο σκέλος της εξατομικευμένης, όσο και προσωποποιημένης, αλλά και proactive ενημέρωσης και εξυπηρέτησης. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω της διαλειτουργικότητας των Μητρώων του Υπουργείου με την πλατφόρμα i-Agric.

2) H μείωση των επιπτώσεων καταστροφικών γεγονότων που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή (καιρός, ασθένειες, ξηρασία, κλπ) και η δημιουργία περιβάλλοντος προοληπτικής διαχείρισης προβλημάτων που επιτυγχάνεται από την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής, μέσω της ψηφιοποίησης στο περιβάλλον της πλατφόρμας i-Agric, των γεωργικών προειδοποιήσεων που εκδίδουν οι Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Στόχοι της Καινοτομίας

Κύριοι στόχοι της καινοτομίας είναι οι εξής:

- Η έγκαιρη ενημέρωση των αγροτών

- Μείωση του χρόνου για την υποβολή αιτημάτων που αφορούν εξυπηρέτηση αγροτών,

- Βελτίωση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων με την προσθήκη στοιχείων όπως φωτογραφίες και γεωγραφικό στίγμα αναφοράς,

- Proactive ενημέρωσης των αγροτών για φαινόμενα που απειλούν την αγροτική παραγωγή,

- Αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αγροτών μέσω της διασύνδεσης δεδομένων των μητρώων και των συστημάτων του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευομένων φορέων του, με το προσωποποιημένο περιβάλλον εξυπηρέτησης του αγρότη.

- Μείωση της γραφειοκρατίας με την χρήση «Smart proactive government services», ώστε η εξυπηρέτηση του αγρότη να επιτυγχάνεται χωρίς την ανάγκη υποβολής αιτήσεων ή δικαιολογητικών για την κατηγορία των θεμάτων που το ΥΠΑΑΤ και οι φορείς του, μπορούν να παράσχουν πληροφορίες και δεδομένα στον αγρότη προκαταβολικά.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, ως προς την προσβασιμότητα , επιτεύχθηκε με ένα πρόσθετο κανάλι επικοινωνίας και εξυπηρέτησης (mobile channel) που επέφερε αύξηση κατά 30% των καναλιών εξυπηρέτησης. Σε επίπεδο χρηστών η εκτίμηση είναι ότι προοδευτικά την επόμενη τριετία το 50% των συναλλαγών με το ΥΠΑΑΤ θα ολοκληρώνεται από την πλατφόρμα i-Αgric. Σημαντική είναι και η βελτίωση των χρόνων εξυπηρέτησης με την προσθήκη του νέου καναλιού καθώς σε αρκετές περιπτώσεις μηδενίζει το χρόνο και το κόστος παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης, παρέχοντας δεδομένα και υπηρεσίες ενημέρωσης εξατομικευμένες και προσωποποιημένες, χωρίς να απαιτείται η εργασία προσωπικού για την παροχή αυτή. Επιπλέον για τις υπόλοιπες συναλλαγές, αυξάνεται η εμπειρία των χρηστών καθώς μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται, τόσο για την υποβολή των αιτημάτων εξυπηρέτησης ειδικού τύπου (με την προσθήκη φωτογραφιών και γεωγραφικού στίγματος) όσο και ο χρόνος απάντησης των αιτημάτων αυτών από τις υπηρεσιακές μονάδες, καθώς το πρόσθετο κανάλι (mobile) έχει ενσωματωθεί πλήρως στο backbone της διαχείρισης της εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ και τα αιτήματα ρέουν με κανόνες και SLA (Service Level Agreements- Συμφωνία επιπέδων Εξυπηρέτησης) προς τις υπηρεσιακές μονάδες.

Η καινοτομία βρίσκεται στο στάδιο της διάδοσης

Στάδιο σχεδιασμού

Η ανάλυση του προβλήματος υλοποιήθηκε από ομάδα 4 υπαλλήλων του Τμήματος 2, Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με ειδικευμένα στελέχη εταιρείας λογισμικού στο πλαίσιο συνεργασίας για την υποστήριξη και αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών του ΥΠΑΑΤ. Η διαδικασία αναζήτησης και εύρεσης πόρων, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος, αξιοποιώντας επιπρόσθετα τις υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης υφιστάμενης σύμβασης υποστήριξης του Υπουργείου. Η ομάδα αξιολόγησε την πλατφόρμα mobile app που έχει αναπτύξει η εταιρεία και σχεδίασε επιχειρησιακές ροές που αξιοποιούν την πολυκαναλική εξυπηρέτηση πολιτών με επικέντρωση στην προσαρμογή του συστήματος στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης αγροτών.

Πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό της καινοτομίας αποτέλεσε η επιτυχημένη λειτουργία του κέντρου εξυπηρέτησης αγροτών 1540 σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον «καναλιού» εξυπηρέτησης, το οποίο αναμένεται να αυξήσει την ικανοποίηση μέρους των αγροτών και να μειώσει σημαντικά το κόστος παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Για το σχεδιασμό της καινοτομίας λειτούργησε ομάδα ανάλυσης και σχεδιασμού η οποία κατέγραψε τις βασικές ανάγκες και τις αρχικές υπηρεσίες που ήταν εφικτό να προσφερθούν στους αγρότες με υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με την υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή του ΥΠΑΑΤ.

Η πλατφόρμα i-Αgric αρχικά σχεδιάσθηκε να παρέχει υπηρεσίες προς τους παραγωγούς – αγρότες και τους πολίτες για τα αντικείμενα της αρμοδιότητας του Υπουργείου. Η ομάδα εργασίας εμπλουτίσθηκε, με τις εμπειρίες και τις δυνατότητες διαλειτουργικότητας των εποπτευομένων φορέων κατά τρόπο, ώστε οι αρχικά παρεχόμενες υπηρεσίες να περιλαμβάνουν και δεδομένα των εποπτευομένων φορέων. Στη συνέχεια οι εποπτευόμενοι φορείς ενημερώθηκαν και για τις δράσεις δημοσιοποίησης δεδομένων στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν και τροποποίησαν κατάλληλα υφιστάμενες υποδομές τους, ενώ και η βασική πλατφόρμα i-agric τροποποιήθηκε για να υποδεχθεί δεδομένα από τους εποπτευομένους φορείς του ΥΠΑΑΤ.

Στάδιο εφαρμογής

Η εφαρμογή i-Αgric έχει εφαρμοστεί με την προσαρμογή και κατάλληλη παραμετροποίηση της πλατφόρμας mobile app που αναπτύχθηκε από την ιδιωτική εταιρεία λογισμικού και παρέχεται με τη μορφή white label (αξιοποίηση ιδίου λογότυπου). Για την εφαρμογή της καινοτομίας εργάσθηκε η ομάδα του Υπουργείου που συμμετείχε σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης. Η ομάδα του Υπουργείου συνεργάσθηκε με το προσωπικό της ΔΗΛΕΔ (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΠΣ) για την προσαρμογή υφισταμένων συστημάτων στο νέο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης και με τους υπαλλήλους των εποπτευομένων φορέων για την αξιοποίηση μέσω ανάπτυξης υπηρεσιών διαλειτουργικότητας δεδομένων χρήσιμων στην proactive ενημέρωση των Αγροτών.

Στάδιο διάδοσης

H διάδοση της καινοτομίας γίνεται στο ΥΠΑΑΤ με την χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, με παρουσιάσεις, διανομή έντυπου υλικού και ενημερωτικών – υπηρεσιακών σημειωμάτων και σεμιναρίων. Επίσης, σε φορείς εκτός της δημόσιας οργάνωσης με διανομή έντυπου υλικού (φυλλάδιο κλπ.), της ιστοσελίδας του φορέα, μέσω δραστηριοτήτων του Γραφείου Τύπου, συνεδρίων, εκδηλώσεων, ημερίδων, παρουσιάσεων και σεμιναρίων.

Συνεργασίες

Η καινοτομία αναπτύχθηκε με την παράλληλη λειτουργία της βασικής ομάδας του Υπουργείου σε τρία επίπεδα: Πρώτα, εσωτερικά για την ενημέρωση και ενσωμάτωση δυνατοτήτων από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΔΗΛΕΔ και της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε δεύτερο επίπεδο, η ομάδα του ΥΠΑΑΤ συνεργάστηκε με τους εποπτευόμενους φορείς, ειδικά με τις αντίστοιχες Δ/νσεις Πληροφορικής τους, για τον εμπλουτισμό των αρχικών παραμέτρων και δεδομένων της εφαρμογής .

Η εξωτερική συνεργασία με την ομάδα της εταιρείας λογισμικού αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης υφιστάμενης σύμβασης για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για τις πληροφοριακές υποδομές του ΥΠΑΑΤ. Η συνεργασία με την εταιρεία αφορούσε στην παραμετροποίηση της έτοιμης πλατφόρμας mobile app που διέθετε ως μέρος της συνολικής λύσης πολυκαναλικής εξυπηρέτησης πολιτών που διαθέτει προς το ΥΠΑΑΤ και με την οποία παρέχονταν ήδη υπηρεσίες ενημέρωσης και εξυπηρέτησης μέσω Call Center και μέσω Web εφαρμογών. Κατά την προβολή της υπηρεσίας αναπτύχθηκε συνεργασία με εταιρεία για τον σχεδιασμό και την παραγωγή υλικού προώθησης με τη μορφή αφίσας, αλλά και με εταιρεία για την αποστολή μηνυμάτων SMS στα κινητά τηλέφωνα των αγροτών.

Χρηματοδότηση και κόστος

Κατά την διάρκεια ανάπτυξης της καινοτομίας απασχολήθηκαν 4 υπάλληλοι της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, ενώ για τη λειτουργία της καινοτομίας απαιτείται η εργασία κατ’ εκτίμηση 100 Γεωπόνων – Κτηνιάτρων κλπ 2 ώρες μηνιαία, 10 Διοικητικών Υπαλλήλων για περίπου 5 ώρες μηνιαία και 5 Υπαλλήλων της ΔΗΛΕΔ 5 για 10 ώρες μηναία.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Οι νέες εκδόσεις λειτουργικού συστήματος των κινητών τηλεφώνων, υπό προϋποθέσεις, προκαλούν δυσλειτουργίες σε μέρη της εφαρμογής σε κάποιες κινητές συσκευές. Η αντιμετώπιση του προβλήματος συνίσταται στο διαρκή έλεγχο της εφαρμογής στις νέες εκδόσεις και η άμεση ανάπτυξη νέων εκδόσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων λειτουργίας που προξενεί η νέα έκδοση.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Για την βιωσιμότητα της καινοτομίας είναι απαραίτητη η υιοθέτηση του νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και η διαρκής ενσωμάτωση νέων λειτουργιών και υπηρεσιών στην πλατφόρμα i-Αgric. Επιπρόσθετα απαραίτητη η στελέχωση προσωπικού για να υπάρχει συχνά ανανεωμένο περιεχόμενο , σχετικό με τις επιλογές του αγρότη και ποιοτικά χρήσιμο στην εκτέλεση των εργασιών του.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Σημαντικό μέρος των διαπιστώσεων και των μαθημάτων από την εφαρμογή της καινοτομίας, αποτελεί η βεβαιότητα μετασχηματισμού των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης σε μοντέλο proactive στην κατεύθυνση της έξυπνης διακυβέρνησης. Αυτό προϋποθέτει την παραγωγή υπηρεσιών έξυπνων, που αξιοποιούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την παροχή proactive εξυπηρέτησης, η οποία μειώνει δραστικά το κόστος και ταυτόχρονα αυξάνει την αξία παροχής των υπηρεσιών.

Φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση, Οικονομία και Ανάπτυξη

Έτος Σχεδιασμού Καινοτομίας: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός- Αγρότες

Αριθμός ωφελουμένων: 12.940 χρήστες από την αρχή της λειτουργίας της

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, ΠΔΕ

URL: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

 

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 4.5 / 5. Αριθμός ψήφων: 4

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.