Περιγραφή της Καινοτομίας

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) δημιουργήθηκε η Διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης εταιρειών, υποστηρικτικών μηχανισμών και επενδυτών με την ονομασία InnoAgora από το Innovation και Agora. Για να επιτευχθεί αυτό, η InnoAgora έχει δημιουργηθεί και φιλοξενείται στις εξής δύο πλατφόρμες: (1) EuroQuity, τη Γαλλική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την BPIfrance που αριθμεί πάνω από 10 χρόνια λειτουργίας και (2) V–Next, την Κινεζική πύλη του Shenzhen Stock Exchange. Η InnoAgora αφορά όλες τις μορφές επιχειρήσεων και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία με πάνω από 450 μέλη να τη χρησιμοποιούν. Έργο της πλατφόρμας είναι η γρήγορη, εύκολη και άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων με απευθείας επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με επενδυτές, πιθανούς εμπορικούς συνεργάτες ή υποστηρικτικούς μηχανισμούς από όλο τον κόσμο. Η πλατφόρμα InnoAgora έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η πλατφόρμα έχει διττό ρόλο και μπορεί να «εξυπηρετεί» όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων που εγγράφονται μέλη. Κάποιες από τις βασικότερες ανάγκες των επιχειρήσεων είναι η εξερεύνηση πηγών χρηματοδότησης από επενδυτές (matchmaking intro με επενδυτές) ενώ παράλληλα αρκετές επιχειρήσεις εξερευνούν πιθανότητες εμπορικών συνεργασιών με άλλες εταιρείες ανά τον κόσμο για την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά (matchmaking intro με επιχειρήσεις).

Οι χρήστες της InnoAgora πραγματοποιούν εγγραφή είτε μέσω της πλατφόρμας EuroQuity είτε μέσω της V- Next και είναι:

1) Επιχειρήσεις κάθε είδους που αναζητούν επενδυτή ή επιχειρηματικό εταίρο.

2) Επενδυτές.

3) Υποστηρικτικοί μηχανισμοί όπως σύμβουλοι επιχειρήσεων και οικονομικοί σύμβουλοι.

Έργο της πλατφόρμας, η οποία βρίσκεται ήδη σε λειτουργία με πάνω από 450 μέλη να τη χρησιμοποιούν, είναι η γρήγορη, εύκολη και άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων με απευθείας επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με επενδυτές, πιθανούς εμπορικούς συνεργάτες ή υποστηρικτικούς μηχανισμούς από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, αποκλειστικά για τα εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα μέλη, διοργανώνονται συζητήσεις σχετικά με την καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα (Innovation Talks) μέσω ενημερωτικών διαδικτυακών ή δια ζώσης σεμιναρίων (hybrid and webinars) καθώς και μέρες ενημέρωσης για επενδυτικές ευκαιρίες (investing days) όπου ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις επιχειρήσεις-μέλη της πλατφόρμας.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Ο λόγος δημιουργίας της πλατφόρμας είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της δύσκολης επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών και υποστηρικτικών μηχανισμών στην αγορά της Ευρώπης κατά κύριο λόγο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχοι της Καινοτομίας

Από την αρχή της ανάπτυξης της καινοτομίας έχουν τεθεί συγκεκριμένοι ποσοτικοί, αλλά και ποιοτικοί, στόχοι που παρακολουθούνται με συγκεκριμένη προβλεπόμενη 15πενθήμερη αναφορά. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι παρακάτω:

1) Αύξηση των μελών της πλατφόρμας InnoAgora ανά κλάδο και ανά συνεργαζόμενο εταίρο (partner).

2) Αύξηση των συμμετοχών στα webinars που διοργανώνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

3) Αύξηση συμμετεχόντων στα Investing days.

4) Αύξηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές εγγεγραμμένους στην πλατφόρμα για συνεργασία με συγκεκριμένες επιχειρήσεις (matchmaking intros).

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αφορούν μη χρηματοδοτική υποστήριξη για καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές SMEs και είναι σημαντικά.

Σε επίπεδο διάχυσης γνώσης:

● Περισσότεροι από 500 επιχειρηματίες έχουν παρακολουθήσει και επωφεληθεί από τα Innovation Talks το πρώτο εξάμηνο του 2022, τα οποία συνήθως διαρκούν 1-2 ώρες και γίνονται διαδικτυακά ή υβριδικά.

● Διεξάγονται 2 σεμινάρια ανά μήνα – κάποια εκ των οποίων συνδιοργανώνεται με έναν συνεργάτη ενώ καλύπτουν θέματα όπως Συμβουλές για αύξηση χρηματοδότησης (Fundraising and Pitching Tips), Πατέντες (Patents), Προστασία Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου και Εμπορικού Σήματος (IP and Trademark protection), Αναβάθμιση και Απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling / reskilling) κτλ.

Σε επίπεδο διασύνδεσης με επενδυτές:

● 20 Καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους όπως Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT), Βιοϊατρική, Τεχνολογίας της οικονομίας κτλ παρουσιάστηκαν στα 3 πρώτα InnoAgora Investing Days.

● Όλες οι εταιρίες προετοιμάστηκαν μέσα από διαδικτυακά μαθήματα (online sessions), δημιουργήθηκε Investor Prospectus και διεκδίκησαν περισσότερα από 70 εκ. ευρώ.

● Συμμετείχαν πάνω από 70 στελέχη από όλες τις κύριες ελληνικές επενδυτικές επιχειρήσεις (funds) και από χώρες όπως Γαλλία, Αγγλία, Αυστρία, Βουλγαρία, κ.α.

● Τελικά επιτεύχθηκαν 19 matchmaking intros από την HDB που οδήγησαν σε συζήτηση για περαιτέρω διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης και άλλες 4 προτάσεις για συνεργασία με άλλες εταιρίες.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός, που διήρκησε από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, έγινε με βάση την τεχνική βοήθεια της Γαλλικής Αναπτυξιακής Τράπεζας BPIfrance στο πλαίσιο της ανάπτυξης δράσεων μη χρηματοδοτικής υποστήριξης του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Διαγνώστηκε η έλλειψη ενός αντίστοιχου εργαλείου matchmaking και με τον ίδιο τρόπο που η HDB εντοπίζει και καλύπτει χρηματοδοτικά κενά, προχώρησε στη δημιουργία ομάδας εργασίας, η οποία ανέπτυξε την πλατφόρμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τα στάδια σχεδιασμού ήταν τα ακόλουθα:

1) Μελέτη αγοράς matchmaking πλατφορμών σε διεθνές επίπεδο και αναγνώριση κενού στην Ελλάδα.

2) Συμφωνία με BPIfrance για τη χρήση του EuroQuity (σύμβαση).

3) Συμφωνία με Shenzhen Stock Exchange για τη χρήση του V-next.

4) Υλοποίηση InnoAgora.gr.

5) Προγραμματισμός εκδηλώσεων με συγκεκριμένη θεματολογία.

6) Συμφωνία με MoU Partners για την εμπλοκή τους στην εγγραφή νέων μελών.

7) Προετοιμασία KPI report.

Στάδιο εφαρμογής

Με τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας InnoAgora όλα τα μέλη της μπορούν να συνδεθούν και να επικοινωνούν μεταξύ τους μηδενίζοντας τον χρόνο απάντησης, καθώς και τον χρόνο εύρεσης των στοιχείων επικοινωνίας. Παράλληλα η εύρεση επενδυτή μετατρέπεται σε εύκολη διαδικασία χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης. Οι βασικοί δείκτες παρακολούθησης για την πορεία της πλατφόρμας είναι ο αριθμός των μελών, ο αριθμός των συμμετοχών στα webinars, καθώς και τα intros (επαφές και συζητήσεις για χρηματοδότηση μεταξύ επιχειρήσεων και επενδυτών) που γίνονται μετά από κάθε Investing Day.

Στάδιο διάδοσης

Η διάδοση της καινοτομίας πραγματοποιείται στο εσωτερικό του Οργανισμού μέσω ενημερωτικών σημειωμάτων, παρουσιάσεων και εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, ενώ εξωτερικά διαδίδεται μέσω του Γραφείου Τύπου, της ιστοσελίδας του φορέα, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάσεων σε ομάδες εργασίας, σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων καθώς και ενημερωτικών άρθρων σε άλλους δικτυακούς τόπους.

Συνεργασίες

Για την ανάπτυξη της καινοτομίας, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συνεργασίες:

1) Συνεργασία με την BPIfrance για την φιλοξενία στην πλατφόρμα Euroquity – InnoAgora: H BPIfrance παρέχει την πλατφόρμα για την δημιουργία της ελληνικής κοινότητας InnoAgora. Ενώ παράλληλα προσφέρει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (Consulting), ενημέρωση για καλές πρακτικές, εύρεση νέων επενδυτών από το εξωτερικό, συμμετοχή στα events κα.

2) Συνεργασία με την εταιρεία Shenzhen Securities Information: Η Shenzhen Securities Information παρέχει την πλατφόρμα επικοινωνίας με τους χιλιάδες επενδυτές που διαθέτει και αξιολογεί τις αιτήσεις από Ελληνικές εταιρίες που προτείνει η HDB.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το συνολικό κόστος για την ανάπτυξη και λειτουργία της καινοτομίας συμπεριλαμβανομένων των καταναλούμενων πόρων (resources) εκτιμάται στα 120.000 € ετησίως.

Για την πλατφόρμα της InnoAgora εργάζονται σε 5νθημερη βάση από 8ωρες, 2 senior officers της Δ/νσης Καινοτομίας της HDB με εμπειρία και γνώσεις πάνω στο οικοσύστημα της τεχνολογίας και τη διοργάνωση webinars.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Δεν υπάρχουν προβλήματα και η καινοτομία εφαρμόζεται με βάση τις προβλέψεις.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία της καινοτομίας είναι η εκμετάλλευση υφιστάμενων δικτύων που παρέχουν άμεση αξία. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντική η ορθή επιλογή και σύσφιξη σχέσεων με φορείς του οικοσυστήματος με τους οποίους μπορεί να χτιστεί μια συμβιωτική και αλληλοσυμπληρούμενη σχέση. Για παράδειγμα μέσα από το συμφωνητικό συνεργασίας (Memorandum of Understanding- MoU) με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) δόθηκε η δυνατότητα να διαδοθεί η πλατφόρμα του InnoAgora στα μέλη του αλλά και ο ΣΕΒ απέκτησε προβολή μέσα στο EuroQuity αποκτώντας ένα ειδικό badge που χαρακτηρίζει τις εταιρίες που προήλθαν από αυτόν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μέσα από αντίστοιχες κινήσεις με MoU με πολλούς φορείς η πλατφόρμα απέκτησε γρήγορα δεκάδες μέλη με έμφαση στο ποιοτικό στοιχείο αφού οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα τα προφίλ και τις ανάγκες των εταιριών.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Θα πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα SLΑ (service level agreements) όταν στηρίζεται κάποιος σε εξωτερικό συνεργάτη για τη χρήση για παράδειγμα μιας πλατφόρμας. Εξίσου σημαντικό είναι και το επίπεδο συνεργασίας και συνεννόησης σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ των project manager που χειρίζονται ένα τέτοιο έργο.

Φορέας: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Οικονομία, Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Πεδίο καινοτομίας: Ανάπτυξη ευνοϊκού επιχειρηματικού οικοσυστήματος

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις

Αριθμός ωφελουμένων: 250 επιχειρήσεις

Πηγές Χρηματοδότησης: Ίδια μέσα


URL: www.innoagora.gr 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.