Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία «myDYPAlive» που ανέπτυξε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας. Η πρωτοπορία της καινοτομίας συνίσταται στο ότι οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και στη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διερμηνείας σε επιλεγμένες γλώσσες καθώς και σε νοηματική/χειλανάγνωσης στοχεύοντας στην βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με μείωση των αποκλεισμών. Η καινοτομία απευθύνεται σε πολίτες, κυρίως ανέργους, που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα και χρειάζονται διερμηνεία, αλλά και σε εργοδότες/ επιχειρήσεις.

Η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδικασιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί βασικό πυλώνα για τη Δ.ΥΠ.Α. Η προϋπάρχουσα διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών πραγματοποιείτο είτε δια ζώσης (με προκαθορισμένο ραντεβού) στους χώρους των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. είτε τηλεφωνικά.

Είναι η πρώτη φορά που παρέχεται τέτοιου είδους υπηρεσία, όχι μόνο από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, αλλά και γενικά από τον ελληνικό δημόσιο τομέα, η οποία επιλύει το πρόβλημα της βελτίωσης της πρόσβασης χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς για όλους τους πολίτες, αξιοποιώντας την τεχνολογία και προάγοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των χρηστών. Όντας ένα εξ ορισμού ψηφιακό κανάλι παροχής υπηρεσιών, η διάδοσή του και η ευρεία χρήση του από ανέργους και εργοδότες, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να βελτιώσουν ήδη υπάρχουσες ή/και να αναπτύξουν νέες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς αρκετοί υλοποίησαν για πρώτη φορά τηλεδιάσκεψη μέσω πλατφόρμας. Ταυτόχρονα, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Α. ενίσχυσαν και οι ίδιοι τις ψηφιακές τους δεξιότητες, με την καθημερινή χρήση της.

Η υπηρεσία myDYPAlive συμβάλλει στον μετασχηματισμό της Δ.ΥΠ.Α. από απλό διαχειριστή του προβλήματος της ανεργίας σε ενεργητικό δρώντα για την αντιμετώπισή του, καθώς προσεγγίζει ειδικές ομάδες πληθυσμού, με σεβασμό στο πολιτισμικό τους υπόβαθρο και δυνατότητα προσαρμογής στις ατομικές τους ανάγκες. Στην ανάπτυξη της καινοτομίας συμμετείχε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης καθώς και φορείς παροχής υπηρεσιών διερμηνείας.

Η καινοτομία υλοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2020, έχοντας φέρει σε επικοινωνία 25.000 χρήστες με περισσότερους από 75 εργασιακούς συμβούλους και σήμερα βρίσκεται σε στάδιο διάδοσης. Η καινοτομία αποτέλεσε ένα κανάλι επικοινωνίας ευπαθών ομάδων πληθυσμού με τη Δ.ΥΠ.Α., ακόμη και εν μέσω της πανδημίας COVID -19. Η υπηρεσία έχει αναγνωριστεί ως καλή πρακτική και ως τέτοια έχει δημοσιευθεί στη βάση των καλών πρακτικών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Η καινοτομία χρησιμοποιείται από Εργασιακούς Συμβούλους της Δ.ΥΠ.Α. που παρέχουν τη συμβουλευτική υπηρεσία και διερμηνείς οι οποίοι συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη. Οι Εργασιακοί Σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Α. είναι υπάλληλοι υψηλών τυπικών προσόντων, απόφοιτοι κοινωνικών και οικονομικών επιστημών με εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών προς ανέργους και εργοδότες. Το δυναμικό αυτό των Εργασιακών Συμβούλων έχει πλήρως αξιοποιηθεί και στην παροχή συμβουλευτικής προς ανέργους και επιχειρήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης στο myDYPAlive, στελεχώνοντας το νέο κανάλι επικοινωνίας με τους πολίτες. Η υπηρεσία συμβουλευτικής προς ανέργους, περιλαμβάνει τεχνικές αναζήτησης εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης (μέσα από συνέντευξη με τον άνεργο) και συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Επίσης, Εργασιακοί Σύμβουλοι εργοδοτών παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σε εργοδότες και επιχειρήσεις διαγιγνώσκοντας ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και προτείνοντας λύσεις εύρεσης κατάλληλου προσωπικού. Το δυναμικό αυτό των Εργασιακών Συμβούλων έχει πλήρως αξιοποιηθεί και στην παροχή συμβουλευτικής προς ανέργους και επιχειρήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης στο myDYPAlive, στελεχώνοντας το νέο κανάλι επικοινωνίας με τους πολίτες.

Οι χρήστες κλείνουν ραντεβού για την υπηρεσία myDYPAlive μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Εισέρχονται με κωδικούς taxisnet. Μέσω μενού επιλογών μπορούν να κλείσουν ραντεβού ώστε να εξυπηρετηθούν την ημέρα και ώρα που επιθυμούν, επιλέγοντας κάποιο από τα διαθέσιμα χρονικά περιθώρια (time slots), ανά υπηρεσία. Οι πολίτες που κλείνουν ραντεβού λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία της κράτησης που υλοποίησαν στο οποίο περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος με τον οποίο θα συνδεθούν τη μέρα και ώρα επιλογής τους στην τηλεδιάσκεψη. Πριν την προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη, ο πολίτης λαμβάνει με αυτοματοποιημένο τρόπο e-mail υπενθύμισης για το ραντεβού του. Πατώντας τον σύνδεσμο (την καθορισμένη ημέρα και ώρα) οι χρήστες μεταβαίνουν στον ψηφιακό χώρο της πλατφόρμας, όπου ο Εργασιακός Σύμβουλος τους κάνει αποδοχή και μέσω κάμερας πραγματοποιείται η τηλεδιάσκεψη. Ο Εργασιακός Σύμβουλος είναι συνδεδεμένος στην πλατφόρμα, και πραγματοποιεί τα διαδοχικά ραντεβού. Σε περίπτωση ανάγκης για διερμηνεία, ο διερμηνέας καλείται από τη Δ.ΥΠ.Α. και παρίσταται ως τρίτο μέρος στην τηλεδιάσκεψη, χωρίς χρέωση από τον πολίτη. Το ίδιο ισχύει και για πολίτες που χρειάζονται διερμηνεία στη νοηματική ή χειλαναγωσία.

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται ο πολίτης προκειμένου να υλοποιήσει την τηλεδιάσκεψη υπάρχουν διαθέσιμες στο gov.gr (https://www.gsis.gr/sites/default/files/myOAEDlive/CitizensManual.pdf).

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Οι βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι οι εξής:

1) Επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων. Η δράση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής για μετατροπή της λειτουργίας της Δ.ΥΠ.Α. από παθητική διαχείριση του προβλήματος της ανεργίας σε ενεργητική αντιμετώπισή της. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας με τους πολίτες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης των πολιτών myDESKlive , το ψηφιακό κανάλι του ελληνικού δημοσίου από τη ΓΓΠΣΔΔ, στο οποίο φιλοξενούνται οι διαθέσιμες εξ αποστάσεως υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

2) Ανταπόκριση στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία COVID-19, οι οποίες κατέστησαν υποχρεωτική την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Στόχοι της Καινοτομίας

Οι αρχικοί στόχοι της καινοτομίας ήταν:

1) Η ανταπόκριση των Εργασιακών Συμβούλων στα αιτήματα (ραντεβού) των πολιτών και επιχειρήσεων σε ποσοστό 100%, με παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικής μέσω τηλεδιάσκεψης,

2) Η αύξηση της ικανοποίησης των ανέργων εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α. από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα,

3) Η αύξηση της προσβασιμότητας των ανέργων εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α. σε υπηρεσίες συμβουλευτικής,

4) Η παροχή δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες συμβουλευτικής της Δ.ΥΠ.Α. για μη ομιλούντες την ελληνική γλώσσα με παροχή διερμηνείας σε μία από 14 γλώσσες αλλά και με χρήση νοηματικής γλώσσας /χειλαναγνωσίας.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Τα αποτελέσματα της καινοτομίας κινούνται σε 2 βασικούς άξονες:

• Την ανάπτυξη εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας (πλατφόρμα) με τους πολίτες για λήψη υπηρεσιών συμβουλευτικής για εξεύρεση εργασίας.

• Τη βελτίωση ικανοποίησης χρηστών – συναλλασσόμενων καθώς μέσω αυτοματοποιημένου σύντομου ερωτηματολογίου καταγράφεται υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών της υπηρεσίας, και συγκεκριμένα: Σε 5βάθμια κλίμακα μέτρησης της ικανοποίησης από την υπηρεσία (απόλυτα, πολύ, μέτρια, λίγο, καθόλου), 87% των ανέργων και 88% των εργοδοτών δηλώνουν απόλυτα ή πολύ ικανοποιημένοι από τη λήψη της υπηρεσίας.

• Την αύξηση του αριθμού χρηστών που πραγματοποιούν χρήση και της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μέσω τηλεδιάσκεψης ξεπερνώντας το εμπόδιο της γλώσσας, καθώς μέχρι και τον Μάιο του 2023 πάνω από 25.000 χρήστες είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής μέσω της πλατφόρμας.

• Την εξυπηρέτηση σε ποσοστό 100% όλων των αιτούντων την υπηρεσία.

Στάδιο σχεδιασμού

 

Η υπηρεσία συμβουλευτικής μέσω myDYPAlive επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί στο νεοσύστατο ψηφιακό κανάλι του ελληνικού δημοσίου (myDESKlive) προκειμένου να καταστούν προσβάσιμες οι υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας.

 

Ακολούθως, σχηματίστηκε άτυπη ομάδα εργασίας με στελέχη της Δ.ΥΠ.Α., η οποία περιλάμβανε, υπεύθυνο πληροφορικής (ΙΤ), επιχειρησιακούς υπεύθυνους και εκπροσώπους συντονιστές από το Γραφείο Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣΔΔ), που είχε στην ευθύνη της την ανάπτυξη της πλατφόρμας της υπηρεσίας.

 

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανθρώπινων πόρων για τη στελέχωση της νέας υπηρεσίας με ανοιχτή πρόσκληση σε εθνικό επίπεδο στους Εργασιακούς Συμβούλους της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι θα συμμετείχαν εφόσον το επιθυμούσαν στη νέα δράση παράλληλα με τα καθήκοντά τους. Στην πρόσκληση δόθηκε επαρκής πληροφόρηση και επικοινωνήθηκε το χαρακτηριστικό της καινοτομίας που αποτέλεσε κίνητρο συμμετοχής στη νέα υπηρεσία.

 

Σε αυτό το στάδιο αποφασίστηκε η παροχή της υπηρεσίας να παρέχεται απομακρυσμένα, σε εθνικό επίπεδο από Εργασιακούς Συμβούλους των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2 αντί για την αποκεντρωμένη τοπική παροχή της υπηρεσίας (π.χ. με τη χρήση της πλατφόρμας myKEPlive)) ή την παροχή σε εθνικό επίπεδο από ένα κεντρικό σημείο (π.χ. με τη χρήση της πλατφόρμας myAADElive), με γνώμονα την καλύτερη διάθεση των πόρων της Δ.ΥΠ.Α.). Παράλληλα, έγινε καταγραφή των απαιτούμενων δράσεων, ορίστηκαν χρονοδιαγράμματα, προετοιμάστηκε εκπαιδευτικό υλικό.

   

Στάδιο εφαρμογής

 

Στο στάδιο της εφαρμογής η ομάδα εργασίας με στελέχη της Δ.ΥΠ.Α. και της ΓΓΠΣΔΔ υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους χρήστες-Εργασιακούς Συμβούλους. Για την αξιολόγηση της εφαρμογής της καινοτομίας διενεργούνται τακτικές συναντήσεις ανατροφοδότησης και γίνεται συστηματική μέτρηση ικανοποίησης πολιτών με αυτοματοποιημένο ερωτηματολόγιο που λαμβάνουν όλοι οι πολίτες μία ώρα μετά το προγραμματισμένο ραντεβού τους. Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε τεχνική και επιχειρησιακή εκπαίδευση των εργασιακών συμβούλων που θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία και των αρμοδίων υπαλλήλων του φορέα. Επιπλέον, καταρτίστηκαν εφαρμοστική εγκύκλιος και οδηγοί εφαρμογής ανά υπηρεσία.

 

Η επιτυχία της καινοτομίας παρακολουθείται με δείκτες όπως ο αριθμός των κρατήσεων ανά προσφερόμενη υπηρεσία (συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους, συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους με διερμηνεία) από το παρεχόμενο κανάλι της υπηρεσίας.

 

Στάδιο διάδοσης

 

Στο στάδιο διάδοσής της η καινοτομία υιοθετήθηκε χωρίς αντιδράσεις. Στο εσωτερικό του Φορέα η καινοτομία διαδόθηκε με τους παρακάτω τρόπους:

 

• Με τη χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας,

 

• Με παρουσιάσεις,

 

• Με διανομή έντυπου υλικού,

 

• Με ενημερωτικό – υπηρεσιακό σημείωμα,

 

• Συμπεριλήφθηκε σε εκπαιδευτικό υλικό νέων υπαλλήλων της ΔΥΠΑ από το παρεχόμενο κανάλι της υπηρεσίας,

 

Σε άλλους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης η καινοτομία επικοινωνήθηκε με τη βοήθεια των παρακάτω εργαλείων:

 

• Με δημοσίευση στη σχετική ιστοσελίδα,

 

• Με διαφημιστική καμπάνια,

 

• Με διάφορες δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου ( Video στο youtube https://www.youtube.com/watch?v=o2v1eVTj3YQ, Αναφορά σε e-magazines (https://www.dypa.gov.gr/storage/emagazines/teuxos3/e-magazine-teuxos-3-final.pdf, https://www.dypa.gov.gr/storage/deltia-typoy/e-magazine-teuxos-4-final.pdf) ,

 

• Με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

Η καινοτομία, της εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, επεκτάθηκε και σε άλλη υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. για τη διόρθωση στοιχείων μητρώου με διαθέσιμη διερμηνεία, σύμφωνα με το πρότυπο της παροχής συμβουλευτικής υπηρεσίας με διερμηνεία.

 

Συνεργασίες

 

Στα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής ο φορέας συνεργάστηκε με ομάδα εργασίας από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) για την ανάπτυξη της πλατφόρμας myDYPAlive. Τα στελέχη της ΓΓΠΣΔΔ ανέπτυξαν την πλατφόρμα με βάση τις επιχειρησιακές προδιαγραφές που διαμόρφωσε η ομάδα εργασίας της Δ.ΥΠ.Α. Τα στελέχη της Δ.ΥΠ.Α. και της ΓΓΠΣΔΔ πραγματοποίησαν από κοινού προγράμματα εκπαίδευσης των χρηστών (εργασιακών συμβούλων και υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α.) που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Παράλληλα, υπήρξαν συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα, και με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αναφορικά με την υπηρεσία παροχής συμβουλευτικής προς εγγεγραμμένους ανέργους με διερμηνεία, έγιναν συμβάσεις με τους φορείς παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, όπως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η ΕΕΣΝΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης), καθώς και η ΜΚΟ Μετάδραση.

 

Χρηματοδότηση και κόστος

 

Η καινοτομία χρηματοδοτήθηκε τόσο από εθνικούς πόρους, όσο και από τον προϋπολογισμό του φορέα. Για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ψηφιακό κανάλι: 38 Εργασιακοί Σύμβουλοι, 1 μέρα ανά 15μερο: 20 Εργασιακοί Σύμβουλοι αναζητούντων εργασία 1 μέρα ανά 15μερο 8 Εργασιακοί Σύμβουλοι αναζητούντων εργασία (συμβουλευτική με διερμηνεία) 1 μέρα ανά 15μερο 10 Εργασιακοί Σύμβουλοι εργοδοτών 1 μέρα ανά 15μερο.

 

Για την επιχειρησιακή υποστήριξη της υπηρεσίας, την παρακολούθησή της, τη διαχείριση βαρδιών και αναπληρώσεων των συμβούλων καθώς και την εξαγωγή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ικανοποίησης πολιτών, υπεύθυνο είναι το Τμήμα Συνεργασιών και Υπηρεσιών Σύζευξης της Διεύθυνσης Σύζευξης προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτικής της Δ.ΥΠ.Α.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Η εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης προϋποθέτει ικανοποιητικές συνθήκες περιβάλλοντος. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη λειτουργία του προγράμματος είναι η δυνατότητα διεξαγωγής τηλεδιάσκεψης στο χώρο εργασίας, εντός του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), λόγω έλλειψης ειδικά διαμορφωμένου/απομονωμένου χώρου χωρίς θορύβους. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση οι υπάλληλοι διευκολύνονται να παρέχουν την υπηρεσία από το σπίτι τους.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Βασικές προϋποθέσεις για την βιωσιμότητα της καινοτομίας είναι:

• Ξεκάθαρη στοχοθέτηση,

• Συνεχής επικοινωνία και ανατροφοδότηση,

• Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών αλλά και άλλων μονάδων εντός του φορέα για την μείωση της αντίδρασης/αντίστασης και της απόρριψης της καινοτομίας.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η καινοτομία ανέδειξε τη σημασία της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων που πρέπει να είναι σταθερή και πολύπλευρη. Πιο συγκεκριμένα, προέκυψε η ανάγκη να λαμβάνεται ανατροφοδότηση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και οποιαδήποτε αλλαγή/ βελτίωση να σχεδιάζεται πάνω σε αυτό. Επίσης υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα στη σύνδεση της καινοτομίας με την προϋπάρχουσα διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, ώστε να αντιλαμβάνεται και ο πολίτης κάθε αλλαγή ως ενιαία βελτιωμένη υπηρεσία.

Φορέας: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Εργασία και κατάρτιση

Πεδίο καινοτομίας: Εμπειρία χρηστών

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2020

Στάδιο καινοτομίας: Διάδοση

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις, Ειδικές κατηγορίες: Άνεργοι, Ειδικές κατηγορίες: Εθνικές ή φυλετικές μειονότητες, Ειδικές κατηγορίες: Άτομα με αναπηρίες

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 2023: 2022,: 13.000 χρήστες, 2021 : 12.000 χρήστες

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα


URL: https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/myOAEDlive/ti-mporeite-na-kanete-stin-psifiaki-exypiretisi-apo-oaed

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 1

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.