Υποδομές διαμοιρασμού δικτύου & μηχανοργάνωσης Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου

Α.1 Περιγραφή της Καινοτομίας:

Υψηλή διαθεσιμότητα κεντρικής μηχανοργάνωσης, εφαρμογών, εικονικών μηχανών και δικτύου. Δημιουργήθηκαν εφεδρικές υποδομές διαμοιρασμού των υπηρεσιών δικτύου και μηχανοργάνωσης για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας των μηχανογραφημένων υπηρεσιών υγείας. Αυτό με τη σειρά εξασφαλίζει τη συνέχεια στην ποιότητα και ταχύτητα στην προσφορά υπηρεσιών της υγείας. 

Α.2 Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία;

Αναδιοργάνωση του φορέα, διευκόλυνση του πολίτη/επιχείρησης, έλλειψη υποδομών, επιθυμία για αύξηση παραγωγικότητας, εισαγωγή στις ΤΠΕ, επιθυμία για την προώθηση των δικτύων.

Α.3 Στόχοι της Καινοτομίας

Βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ) :

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αύξηση παραγωγικότητας, μείωση κόστους, απλούστευση διαδικασιών

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.):

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τομέα δράσης/πολιτικής, αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών.

Συνολικός χρόνος υλοποίησης: 8 μήνες

Γ.1.Στάδιο Σχεδιασμού

Διάρκεια σταδίου: 2

Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης: αποτελέσματα εφαρμογής παρόμοιων συστημάτων άλλων φορέων υγείας

Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: 2

Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας:  αξιολόγηση λειτουργικότητας

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: 2

Χρήση εργαλείων -  πόρων:  προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών. Χρηματοδότηση από τοπικό πόρο ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: 2

Μέσα διάδοσης: Ημερίδες ενημέρωσης

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Έλλειψη οικονομικών πόρων. Αντιμετωπίστηκε με υποβάθμιση προδιαγραφών

 Γ.6 Συνεργασίες: -

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας

Εμπειρία στην ανάπτυξη παρόμοιων υπηρεσιών.

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας

Ανθρώπινοι & Χρηματοοικονομικοί πόροι

Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» Φορέας Πτολεμαΐδας

Πεδίο εφαρμογής: Στο σύνολο του φορέα (κεντρική μηχανοργάνωση)

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής καινοτομίας: Υγεία

Έτος: 2016

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών, Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων, Οργανωτική καινοτομία

Ωφελούμενοι: Ο ίδιος οργανισμός

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: http://www.mpodosakeio.gr

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.