Περιγραφή της Καινοτομίας

Το ΓΝΠΑ «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» και το Ερευνητικό Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία - Μητρικός Θηλασμός, του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχεδιάζουν καινοτόμα δράση με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παροχής υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση της φροντίδας υγείας των πρόωρων νεογνών που νοσηλεύονται στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του Νοσοκομείου και την υποστήριξη των ψυχικών αναγκών των γονέων τους. Η πρωτοβουλία συνιστά την πρώτη δομημένη σύμπραξη μέσω ενυπόγραφης συνεργασίας που πραγματοποιείται με σύναψη 3ετούς Μνημονίου Συνεργασίας. Η καινοτομία της δράσης συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης για πρώτη φορά σε άτομα, που δεν αποτελούν τους άμεσα ωφελούμενους του νοσοκομείου, καθώς επίσης και στην χρονική διεύρυνση της παροχής υποστήριξης, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, αλλά και μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο. Επιπρόσθετα η καινοτομία υιοθετεί διεπιστημονική προσέγγιση μέσω της συνεργασίας επιστημόνων υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων (μαιών και ειδικών ψυχικής υγείας).

Η καινοτομία αναμένεται να συμβάλει στον σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών δράσεων με συνεργασία μαιών και ειδικών ψυχικής υγείας στο πεδίο της μαιευτικής φροντίδας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και στη συνεργασία με σκοπό την ανάληψη δράσεων για την κοινωνία, με στόχο την προαγωγή της υγείας των πρόωρων νεογνών και των οικογενειών τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντική στη βελτιστοποίηση της φροντίδας υγείας των πρόωρων νεογνών και την υποστήριξη των γονέων τους, καθώς αυτοί οι επαγγελματίες αλληλοσυμπληρώνονται συνεργατικά και συγκεντρώνουν εξαιρετικά υψηλή επαγγελματική εξειδίκευση και τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Μέσα από την καινοτομία επιτυγχάνεται η παροχή δωρεάν μαιευτικής συμβουλευτικής για τον μητρικό θηλασμό στις μητέρες των πρόωρων νεογνών που νοσηλεύονται στην ΜΕΝΝ του ΓΝΠΑ «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», από εξειδικευμένες μαίες της ΑμΚΕ «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» και τη συνδρομή εξειδικευμένων μαιών (μελών ΔΕΠ κ.α.) του Ερευνητικού Εργαστηρίου του Τμήματος Μαιευτικής του ΠΑΔΑ, καθώς επίσης παρέχεται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς των πρόωρων νεογνών της ΜΕΝΝ, από εξειδικευμένους ψυχολόγους της ΑμΚΕ «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ».

Στο πλαίσιο της καινοτομίας γίνεται πρώιμη ανίχνευση ψυχικών διαταραχών στους γονείς των πρόωρων και νοσούντων νεογνών/βρεφών και εφαρμόζονται ειδικές μεθοδολογίες. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά, αλλά και μέσω τηλεδιασκέψεων (με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας).

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι οι ακόλουθοι:

α) Η ανάγκη της αντιμετώπισης των συνεπειών των πρόωρων τοκετών στα νεογνά/βρέφη και τις οικογένειές τους καθώς οι πρόωροι τοκετοί συνιστούν καίριο ζήτημα δημόσιας υγείας διεθνώς, ενώ οι καλές πρακτικές σε διεθνές επίπεδο υποδεικνύουν ότι η αντιμετώπισή τους χρήζει υψηλής επαγγελματικής εξειδίκευσης και ανάληψης συνεργατικών πρωτοβουλιών. Το πρόβλημα αναδεικνύεται καθώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και παγκοσμίως παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό των πρόωρων τοκετών (γέννηση προ 37ης εβδομάδας κύησης), καθώς 1 στα 10 νεογνά γεννιέται πρόωρα. Έρευνες έχουν δείξει ότι, η προωρότητα αποτελεί για τους γονείς σοβαρό επιβαρυντικό παράγοντα για την ψυχική τους υγεία (π.χ. αυξημένο άγχος, αυξημένα επίπεδα ανησυχίας και φόβου για τη ζωή του παιδιού, συμπτώματα κατάθλιψης κατά την περίοδο της νοσηλείας και κατά την επιστροφή στο σπίτι, κ.α.), καθώς οι ίδιοι βιώνουν «τραυματικές εμπειρίες» μετά τη γέννηση του πρόωρου παιδιού τους.

β) Η επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων του Νοσοκομείου για τη βέλτιστη ανταπόκριση στις υγειονομικές ανάγκες του παιδιατρικού πληθυσμού και των οικογενειών τους, με ετοιμότητα στην ανάληψη κάθε συνεργατικής πρωτοβουλίας, που θα αξιοποιεί την υψηλή επαγγελματική εξειδίκευση και τεχνογνωσία και θα προωθεί την εξωστρέφεια του νοσοκομείου στην κοινωνία.

Στόχοι της Καινοτομίας

Οι στόχοι της καινοτομίας είναι:

1) Η ενίσχυση του υποστηρικτικού περιβάλλοντος της ΜΕΝΝ για τους γονείς, μέσω της προσφοράς δωρεάν μαιευτικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε όλους τους γονείς (100%) των πρόωρων νεογνών που φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο.

2) Η ενδυνάμωση των οικογενειακών δεσμών και η καλλιέργεια υγιούς/ασφαλούς περιβάλλοντος για τα πρόωρα νεογνά/βρέφη μέσα από την ενίσχυση της μητρικής φροντίδας.

3) Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης της μητέρας που γέννησε πρόωρα, όσον αφορά τον μητρικό της ρόλο, μέσω της παροχής συμβουλευτικής και υποστήριξης από ειδικούς.

4) Η πρώιμη ανίχνευση και η έγκαιρη αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών στους γονείς των πρόωρων νεογνών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων από περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές και των οικογενειών τους.

5) Η έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας/κακοποίησης.

6) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ερευνητικών δράσεων και η ανάληψη από κοινού εγχειρημάτων και δράσεων με στόχο την προαγωγή της υγείας των πρόωρων νεογνών και των οικογενειών τους, οι οποίες θα έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Από την καινοτόμα σύμπραξη αναμένεται να ωφελούνται εν δυνάμει έως 400 οικογένειες με πρόωρα νεογνά/βρέφη ανά έτος, οι οποίες θα λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες νοσηλευτικής- μαιευτικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

Η καινοτομία στην παρούσα φάση δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη. Εντούτοις έχει προβλεφθεί αξιολόγησή της από τους ίδιους τους ωφελούμενους από το επόμενο έτος.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός της καινοτομίας διήρκεσε 6 μήνες (Σεπτέμβριος 2021 – Μάρτιος 2022). Μετά από μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας για τον πρόωρο τοκετό και μέσω της διαχρονικής συνεργασίας της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (διαμέσου της Διευθύντριάς της κ. Γέραλη Μαρίας) του ΓΝΠΑ «Παναγιώτη & Αγλαΐα Κυριακού», και του Τμήματος Μαιευτικής του ΠΑΔΑ (διαμέσου της κ. Δάγλα Μαρίας, Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Ερευνητικού Εργαστηρίου και Πρόεδρος της ΑμΚΕ «Φαιναρέτη») γεννήθηκε η ιδέα υλοποίησης της παρούσας δράσης. Το κοινό πεδίο ενδιαφέροντος και η ευαισθητοποίησή τους στην ανταπόκριση των αναγκών της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας των προώρων νεογνών και των οικογενειών τους, έθεσε τις βάσεις για έναν γόνιμο προβληματισμό στην κατεύθυνση της ανάληψης συνεργατικών δράσεων. Με βάση την πρότερή τους εμπειρία και γνώση για το πρόβλημα και τις ανάγκες των χρηστών, αναδύθηκε η ιδέα της σύναψης ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Νοσοκομείου, της ΑμΚΕ «Φαιναρέτη» και του Ερευνητικού Εργαστηρίου με σκοπό την παροχή μαιευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής στους γονείς των πρόωρων νεογνών που φιλοξενούνται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του ΓΝΠΑ «Παναγιώτη & Αγλαΐα Κυριακού». Οι τρείς συνεργαζόμενοι φορείς αλληλοσυμπληρώνονται και συνεργατικά συγκεντρώνουν εξαιρετικά υψηλή επαγγελματική εξειδίκευση και τεχνογνωσία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Από τις επιμέρους συζητήσεις της ομάδας εργασίας προέκυψαν οι άξονες συνεργασίας ως ακολούθως: ● Δωρεάν μαιευτική συμβουλευτική για τον μητρικό θηλασμό στις μητέρες των προώρων νεογνών της ΜΕΝΝ (από εξειδικευμένες μαίες της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης της ΑμΚΕ «Φαιναρέτη» και τη συνδρομή εξειδικευμένων μαιών του Ερευνητικού Εργαστηρίου του ΠΑΔΑ). ● Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς των προώρων νεογνών της ΜΕΝΝ (από εξειδικευμένους ψυχολόγους της Τηλεφωνικής Γραμμής της ΑμΚΕ «Φαιναρέτη»). ● Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών δράσεων από κοινού (στο πεδίο της μαιευτικής φροντίδας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της οικογένειας). ● Ανάληψη από κοινού εγχειρημάτων και δράσεων για την κοινωνία, με στόχο την προαγωγή της υγείας των πρόωρων νεογνών και των οικογενειών τους. Στη συνέχεια κάθε εμπλεκόμενο μέλος πραγματοποίησε σχετικές ενημερωτικές συναντήσεις με το προσωπικό ευθύνης του, προκειμένου να επικοινωνηθούν οι επιμέρους δράσεις, που στο πλαίσιο της συνεργασίας θα αναλάβει το κάθε μέλος. Συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο υπήρξε συνεργασία μεταξύ Διοίκησης, Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Προϊσταμένης ΜΕΝΝ και Γραφείου Εκπαίδευσης, προκειμένου να υπάρξει ετοιμότητα ενημέρωσης των γονέων πρόωρων νεογνών/βρεφών που φιλοξενούνται στη ΜΕΝΝ σχετικά με τη συνεργασία με την ΑμΚΕ «Φαιναρέτη» και τη δυνατότητα χρήσης της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξής της, για παροχή μαιευτικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Αντίστοιχα στην ΑμΚΕ «Φαιναρέτη» και το Ερευνητικό Εργαστήριο, τα οποία παρέχουν σε εθελοντική βάση το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό για την ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος, υπήρξε ενημέρωση για ξεχωριστή καταχώρηση, στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της ΑμΚΕ «Φαιναρέτη», των παραπομπών που γίνονται από το Νοσοκομείο στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, προκειμένου στο στάδιο εφαρμογής της καινοτόμου δράσης να είναι εφικτή η αποτύπωση με δείκτες του αριθμού των εξυπηρετούμενων, καθώς και του βαθμού ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι απαιτούμενοι πόροι για την ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος επιδιώχτηκε να αξιοποιούν τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες και δομές των εμπλεκόμενων μελών, χωρίς πρόσθετη οικονομική ή τεχνικής φύσεως επιβάρυνση. Συγκεκριμένα η καινοτομία σχεδιάστηκε να χρησιμοποιήσει την ήδη λειτουργούσα τηλεφωνική γραμμή υποστήριξη της ΑμΚΕ «Φαιναρέτη», με προσωπικό που θα παρέχεται από την ΑμΚΕ «Φαιναρέτη» και το Ερευνητικό Εργαστήριο του ΠΑΔΑ σε εθελοντική βάση (εξειδικευμένες μαίες και ψυχολόγους).

Στάδιο εφαρμογής

Για την ανατροφοδότηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών αναφορικά με την εφαρμογή της καινοτομίας πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ της ομάδας εργασίας από στελέχη των 3 φορέων (ΓΝΠΑ «Παναγιώτη & Αγλαΐα Κυριακού», ΑμΚΕ «Φαιναρέτη» και Ερευνητικό Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία- Μητρικός Θηλασμός του ΠΑΔΑ) περίπου ανά τρίμηνο. Από τις συναντήσεις έχει προκύψει η ανάγκη να αναπτυχθεί σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό, την ανάπτυξη του οποίου ανέλαβε η ΑμΚΕ «Φαιναρέτη» σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο του ΠΑΔΑ. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η αξιολόγηση της καινοτομίας μέσα από δείκτες, όπως ενδεικτικά: η καταγραφή του αριθμού των εξυπηρετούμενων γονέων με πρόωρα νεογνά/βρέφη που ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα υποστήριξής τους μέσω του Νοσοκομείου, ο βαθμός ικανοποίησής τους από την παρεχόμενη υπηρεσία μέσω ερωτηματολογίου, οι κοινές ερευνητικές δράσεις στο πεδίο της μαιευτικής φροντίδας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κ.α.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εσωτερικό του φορέα με την χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας και τη διανομή έντυπου υλικού και στο εξωτερικό του φορέα μέσω της ιστοσελίδας του φορέα, των δραστηριοτήτων του Γραφείου Τύπου, της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της παρουσίασης σε ομάδες εργασίας. Αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου, κάθε εμπλεκόμενο μέλος (ΓΝΠΑ «Παναγιώτη & Αγλαΐα Κυριακού», ΑμΚΕ «Φαιναρέτη», Ερευνητικό Εργαστήριο ΠΑΔΑ) εξέδωσε σχετική ανακοίνωση κοινοποιώντας την καινοτόμο δράση.

Συνεργασίες

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΓΝΠΑ «Παναγιώτη & Αγλαΐα Κυριακού», ΑμΚΕ «Φαιναρέτη», Ερευνητικό Εργαστήριο ΠΑΔΑ) εργάστηκαν από κοινού για τον προσδιορισμό των αξόνων του Μνημονίου Συνεργασίας, ενώ η ΑμΚΕ «Φαιναρέτη» παρείχε την δυνατότητα χρήσης της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για παροχή μαιευτικής συμβουλευτικής για τον μητρικό θηλασμό στις μητέρες των προώρων νεογνών/βρεφών.

Χρηματοδότηση και κόστος

Για την ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος απαιτούνται 2 μαίες μερικής απασχόλησης (6 ώρες) ανά 5ήμερο και 2 ψυχολόγοι μερικής απασχόλησης (6 ώρες) ανά 5ήμερο, οι οποίοι παρέχονται από τη ΑμΚΕ «Φαιναρέτη» και το Ερευνητικό «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την κύηση και τη λοχεία - Μητρικός Θηλασμός» του ΠΑΔΑ σε εθελοντική βάση.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Δεν υπάρχουν προβλήματα και η καινοτομία εφαρμόζεται με βάση τις προβλέψεις.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της καινοτομίας συγκαταλέγονται η στήριξη της διοίκησης και της ηγεσίας καθώς και η καλή συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Για κάθε εμπλεκόμενο μέλος αποτελεί προτεραιότητα η βέλτιστη ανταπόκριση των υγειονομικών αναγκών του συγκεκριμένου πληθυσμού και των οικογενειών τους, με ετοιμότητα στην ανάληψη κάθε συνεργατικής πρωτοβουλίας, που θα αξιοποιεί την υψηλή επαγγελματική εξειδίκευση και τεχνογνωσία και θα προωθεί την εξωστρέφεια στην κοινωνία.

Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών (ΓΝΠΑ) «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής: Υγεία

Πεδίο καινοτομίας: Μέθοδοι παροχής υπηρεσιών υγείας

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021-22

Στάδιο καινοτομίας: Εφαρμογή

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός (όλες οι κατηγορίες πολιτών του επιπέδου εφαρμογής της καινοτομίας), Ειδικές κατηγορίες: Γονείς/Βρέφη/Οικογένειες

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): Αναμενόμενος αριθμός ωφελούμενων περίπου 400 οικογένειες με πρόωρα νεογνά βρέφη ανά έτος (εν δυνάμει ωφελούμενος πληθυσμός)

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα


  URL: http://0317.syzefxis.gov.gr/?page_id=7136https://www.fainareti.gr/el/ https://midwiferylab.uniwa.gr/

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.