Βελτίωση συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων

 

Περιγραφή της Καινοτομίας

Με το καινοτόμο αυτό σύστημα:

 • Αποτυπώνεται η ακριβής γεωχωρική θέση των κάδων απορριμμάτων και του όγκου που μπορούν αυτοί να δεχθούν, εντός του οικιστικού ιστού της πόλης των Τρικάλων.
 • Αναλύονται όλα τα στοιχεία των υφιστάμενων δρομολογίων των απορριμματοφόρων
 • Τα δεδομένα εισάγονται σε σύστημα AI (τεχνητή νοημοσύνη) και με τη χρήση αλγορίθμων, βελτιώνεται η διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων, με τις συνδυασμένες αλλαγές σε ανθρώπινο δυναμικό και στόλο οχημάτων.
 • Η καινοτομία του έργου έγκειται στην εισαγωγή, αξιολόγηση και χρήση πλήθους παραμέτρων στο σύστημα.
 • Το σύστημα συνδυάζεται με το Σύστημα Καταγραφής Αιτημάτων Πολιτών «20000». Μέσω αυτού, οι πολίτες εμπλέκονται ενεργά στη λειτουργία της πόλης, γίνονται τα «μάτια» του Δήμου, επισημαίνοντας αναγκαίες παρεμβάσεις. Το σύστημα αυτό λειτουργεί μέσω τηλεφώνου, ιστοσελίδας, email και εφαρμογής για smartphones (Trikala Check App για android και ios).

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας 

 • Η ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών
 • Η καινοτόμα δράση σε επίπεδο τεχνολογίας
 • Η μετατροπή των δυσλειτουργιών σε εγγενές πλεονέκτημα
 • Η ενίσχυση των υποδομών

Στόχοι της Καινοτομίας

 • Η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου Τρικκαίων
 • Η δημιουργία συνθηκών για ακόμη πιο βιώσιμη πόλη
 • Η εξοικονόμηση πόρων
 • Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 • Η εξαγωγή συμπερασμάτων από την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Οι ωφελούμενοι από την εφαρμογή της καινοτομίας ανέρχονται σε 80.000 περίπου για το 2020. Η εφαρμογή της καινοτομίας έχει ως αποτέλεσμα:

 • τη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών με άμεσο αντίκτυπο για τον πολίτη
 • τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του ωραρίου των υπαλλήλων - δικαιότερη κατανομή εργατοωρών
 • τη βελτίωση των χρόνων απόκρισης αποκομιδής (περίπου 150' ανά ημέρα για το τρέχον έτος)
 • την αύξηση των εσόδων κατά 120.000 € για το τρέχον έτος

Το οικονομικό κόστος συντήρησης της καινοτομίας ανέρχεται σε περίπου 1.500 € ανά έτος και η απαίτηση συντήρησης σε εργατοώρες ανέρχονται σε 50.

 

Στάδιο Σχεδιασμού:

Κυρίαρχο στοιχείο της δράσης, η συνεργασία ανάμεσα
 • στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,
 • τον προϊστάμενο καθαριότητας
 • τον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου
 • ιδιωτικών εταιριών.

Η καινοτομία εφαρμόζεται αυτοτελώς και δεν απαιτείται σύνδεση με υπάρχουσα διαδικασία, δομή ή πληροφοριακό σύστημα.

Στάδιο Πειραματικής εφαρμογής:

Δεν πραγματοποιήθηκε πειραματική εφαρμογή της καινοτομίας.

Στάδιο Εφαρμογής:

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω της σύμπραξης του Δήμου και εταιριών-παρόχων της αντίστοιχης τεχνολογίας.

Στάδιο Διάδοσης:

Μέσα διάδοσης εντός της οργάνωσης: Χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, Παρουσιάσεις, Ενημερωτικό - υπηρεσιακό σημείωμα

Μέσα διάδοσης εκτός της οργάνωσης: Ιστοσελίδα και social media Δήμου Τρικκαίων, Δελτία Τύπου, ανακοινώσεις, συνεντεύξεις

 

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στον ηλεκτρονικό αναλφαβητισμό των υπαλλήλων, που αντιμετωπίζονται μέσω εκπαίδευσης - σεμιναρίων και στην παλαιότητα του στόλου.

Συνεργασίες

Υπήρξε συνεργασία στο στάδιο του σχεδιασμού και της πειραματικής εφαρμογής με Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και με Εταιρία Λογισμικού.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Λόγω της μεγάλης εξοικονόμησης πόρων που πραγματοποιείται είναι βέβαιη η επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις 

Το καινοτόμο αυτό σύστημα δύναται να εφαρμοστεί σε κάθε Δήμο, σε όλη τη χώρα. Το έργο επιδρά άμεσα

 • στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (λιγότερες διαδρομές οχημάτων σημαίνει λιγότερες εκπομπές αερίων και λιγότερες φθορές στα οχήματα)
 • στη βιώσιμη πόλη (αναπτύσσεται η παροχή υπηρεσιών στον πολίτη)
 • στην καθαριότητα (η αναπροσαρμογή των δρομολογίων οδηγεί σε συχνότερη αποκομιδή απορριμμάτων σε σταθερή βάση)
 • στην εξυπηρέτηση του πολίτη (οι πολίτες γνωρίζουν τις ώρες διέλευσης των οχημάτων και προγραμματίζουν αναλόγως)
 • στην ενίσχυση του αισθήματος προσφοράς των εργαζομένων (εκπαίδευση σε νέα αντικείμενα, συμμετοχή σε διαδικασίες καινοτόμας δράσης, διαμόρφωση σύγχρονης πόλης σε επίπεδο υποδομών)
 • στην επιτυχία των 5 από τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Καλή Υγεία και Ευημερία, Καθαρό νερό και Αποχέτευση, Βιομηχανία - Καινοτομία και Υποδομές, Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Δράση για το Κλίμα)
 

Φορέας: Δήμος Τρικκαίων

Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερική εφαρμογή σε ολόκληρη την λειτουργία του φορέα.

Τομέας πολιτικής: Δημόσια διοίκηση, Περιβάλλον

Έτος: 2019

Τύπος Καινοτομίας: Οργανωτική καινοτομία, Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων, Διαχείριση ανθρώπινων πόρων, Διαχείριση υποδομών και χρηματοοικονομικών πόρων, Συμμετοχή πολιτών, επικοινωνία και συμπεριφορά

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός, Δημόσιοι υπάλληλοι

Αποτελέσματα: περίπου 80.000 άτομα (κάτοικοι και υπάλληλοι του Δήμου) 

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα

URL: https://trikalacity.gr/smart-trikala/

https://trikalacity.gr/exypni-diacheirisi-aporrimmaton/

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.