Διασύνδεση μαγνητικού τομογράφου με το PACS του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας

Α.1 Περιγραφή της Καινοτομίας:

Αποστολή ιατρικών εικόνων των μαγνητικών εξετάσεων των εσωτερικών ασθενών του φορέα Πτολεμαΐδας όπου διακομίζονται στον φορέα Κοζάνης για την υλοποίηση της μαγνητικής εξέτασης. Οι εξετάσεις αποστέλλονται διαδικτυακά με ασφαλή σύνδεση από τον μαγνητικό του φορέα Κοζάνης στο - open source - σύστημα αρχειοθέτησης και διανομής ιατρικών εικόνων του φορέα Πτολεμαΐδας το οποίο έχει αναπτυχθεί με ιδίους πόρους μέσα από το τμήμα Πληροφορικής του φορέα Πτολεμαΐδας. Στην υλοποίηση της διασύνδεσης συμμετείχαν το Τμήμα Πληροφορικής του φορέα Πτολεμαΐδας και η εξωτερική τεχνική υποστήριξη του μαγνητικού του φορέα Κοζάνης.

Α.2 Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία;

Διευκόλυνση του πολίτη/επιχείρησης, συγκράτηση του κόστους, έλλειψη οικονομικών πόρων, αναδιοργάνωση του φορέα, νέες ανάγκες της κοινωνίας, εισαγωγή στις ΤΠΕ, επιθυμία για την προώθηση των δικτύων

Α.3 Στόχοι της Καινοτομίας:

Οικονομίες κλίμακας, εκπαίδευση/αύξηση δεξιοτήτων στελεχών, βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ) :  -

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.):

Βελτίωση υπηρεσιών υγείας, άμεση διάθεση των ιατρικών εικόνων στους θεράποντες ιατρούς και δυνατότητα τηλεδιάγνωσης από εξειδικευμένα νοσοκομεία.

Συνολικός χρόνος υλοποίησης: 3 μήνες

Διάρκεια σταδίου: - .

Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης: εργαζόμενος Τμήματος Πληροφορικής.

Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας:  έρευνα σχετικών συστημάτων.

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων -  πόρων:  Λειτουργίες Συστήματος αποθήκευσης ιατρικών εικόνων. Ανθρώπινοι πόροι.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: -.

Μέσα διάδοσηςΔραστηριότητες του Γραφείου Τύπου, Εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα, Άμεσες επαφές (συνεντεύξεις, συναντήσεις), Ιστοσελίδα, Συνέδρια χρηματοδοτούμενα από άλλους.

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Έλλειψη εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων, έλλειψη οικονομικών πόρων, έλλειψη πιστώσεων αγοράς PACS. Αντιμετωπίστηκαν με χρήση εφαρμογών ανοικτού λογισμικού.

Γ.6 Συνεργασίες

Συνεργασία με Νοσοκομείο Κοζάνης.

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας

Γνώση των δυνατοτήτων διαλειτουργικότητας ιατρικών μηχανημάτων μέσω διαδικτύου.

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας

Δυνατότητα εφαρμογής πρωτοβουλιών και άριστες συνεργασίες.

Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» Φορέας Πτολεμαΐδας

Πεδίο εφαρμογής: Σε συγκεκριμένη μονάδα (υπηρεσίες διάγνωσης και τηλεϊατρικής)

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής καινοτομίας: Υγεία

Έτος: 2016

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: http://www.mpodosakeio.gr

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.