Περιγραφή της Καινοτομίας

Στο Δήμο Παλλήνης και στη Δημοτική Ενότητα του Γέρακα έχουν σχεδιαστεί και ξεκίνησαν να υλοποιούνται τα πρώτα "Πάρκα Τσέπης" της πόλης. Σχεδιάστηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου Παλλήνης και εντάσσονται στο έργο "Κατασκευή Πλατειών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων ΔΕ Γέρακα". Πρόκειται για μια καινοτομία ολιστικής διαχείρισης προβλημάτων κοινόχρηστων χώρων με τρόπο που αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών ενώ παράλληλα επιλύονται προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στους ανεκμετάλλευτους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου έχοντας καταλήξει να λειτουργούν ως χώροι απόθεσης απορριμμάτων και πάσης φύσεως αντικειμένων και ως άτυποι χώροι στάθμευσης υποβαθμίζοντας σημαντικά το οικιστικό περιβάλλον. Η ανάπλαση αυτών των αναξιοποίητων και κάποιες φορές απομονωμένων σημείων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική συμβολή όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στην κοινωνία. Τα πάρκα τσέπης βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων των πολιτών καθώς συμβάλλουν στον εξωραϊσμό της πόλης, ενώ παράλληλα έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία α) ως χώροι πρασίνου β) στην βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών, ιδιαίτερα της νυχτερινές ώρες γ) ως χώροι συνάθροισης δ) στην αποτροπή ρίψης μπάζων και σκουπιδιών και στην αυθαίρετη μετατροπή του χώρου σε θέσεις στάθμευσης από τους περίοικους. Η ανάπλαση περιλαμβάνει α) φύτευση των χώρων και άρδευση β) ηλεκτροφωτισμό γ) δημιουργία διαδρόμων περιπάτου δ) τοποθέτηση παγκακιών και κάδων απορριμμάτων.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

 

Βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

  1) Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ποιοτική αναβάθμιση των μη διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου,

2) η ενίσχυση, ο εμπλουτισμός και η ανάδειξη του αστικού πρασίνου, ως αναντικατάστατο και απαραίτητο στοιχείο του αειφόρου πολεοδομικού σχεδιασμού,

3) η αύξηση της ασφάλειας των πολιτών σε χώρους που δεν υπήρχε φωτισμός.

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχος της καινοτομίας είναι η δημιουργία, η αξιοποίηση και η αναβάθμιση των χώρων πρασίνου, προς όφελος όλων των κατοίκων της περιοχής.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιείται ανάπλαση περίπου 2,5 στρεμμάτων πρασίνου που διαμορφώνονται σε πάρκα τσέπης, σύμφωνα με τον στόχο που έχει τεθεί. Κατά το στάδιο λειτουργίας της καινοτομίας προβλέπεται αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Στάδιο σχεδιασμού

Την μελέτη του έργου, που ακολούθησε τις προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών δημοσίων έργων (εφαρμογή του Ν.4412/2016) και των τιμολογίων δημοσίων έργων, ανέλαβε ένας μηχανικός του τμήματος Κτιριακών Έργων και Κ.Χ Χώρων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, ενώ η επίβλεψή του γίνεται από δύο μηχανικούς του ιδίου τμήματος. Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε σε εξωτερικό εργολάβο με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και σύμφωνα με το σύστημα της πιο συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς (Ν.4412/16). Τα στάδια του σχεδιασμού ήταν τα ακόλουθα:

1) Εκπόνηση μελέτης έργου από αρμόδιο μηχανικό,

2) Έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή (οικονομική επιτροπή του Δήμου)

3) Δημοπράτηση ανάληψης έργου ανάπλασης

Στάδιο εφαρμογής

Το έργο βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και δεν έχει ακόμη παραδοθεί σε χρήση. Κατά το στάδιο λειτουργίας της καινοτομίας προβλέπεται αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εσωτερικό του Φορέα με τη χρήση δικτύων επικοινωνίας, παρουσιάσεων, ενημερωτικών και υπηρεσιακών σημειωμάτων, διανομή έντυπου υλικού κτλ. Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας, της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δραστηριοτήτων του Γραφείου Τύπου, της διενέργειας διαφημιστικής καμπάνιας, της συμμετοχής σε συνέδρια και ημερίδες κ.ά., η καινοτομία διαδίδεται και στο εξωτερικό περιβάλλον της Οργάνωσης.

Συνεργασίες

Πραγματοποιείται συνεργασία με ανάδοχο, δηλαδή τεχνική εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών και υποχρέωση συντήρησης για 15 μήνες από τη βεβαίωση περαίωσης από την υπηρεσία. Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, 2 υπάλληλοι θα απασχοληθούν ως επιβλέποντες, ενώ μετά την υποχρεωτική συντήρηση από τον εργολάβο, 2 υπάλληλοι του τμήματος πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος θα αναλάβουν με πλήρη απασχόληση την συντήρησή του.

Χρηματοδότηση και κόστος

Η χρηματοδότηση του έργου προήλθε από ιδίους πόρους του Δήμου (τακτικά έσοδα).

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τον σχεδιασμό αφορούν στην εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης επί του εδάφους. Για το πρόβλημα του καθορισμού οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών (Ρ.Γ και Ο.Γ) επί εδάφους, λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες οικοδομές, μάντρες και διαμορφωμένοι χώροι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερο να μη θίγονται οι παρόδιες ιδιοκτησίες.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η συντήρηση αυτών των χώρων αποτελεί απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη βιωσιμότητας του έργου και αποτελεσματικής εφαρμογής. .

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η εφαρμογή της καινοτομίας και σε άλλες περιοχές του Δήμου , που είναι μέχρι σήμερα αναξιοποίητες θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει την δυνατότητα προσβασιμότητας των κατοίκων της πόλης.

Φορέας: Δήμος Παλλήνης

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής: Ποιότητα ζωής, Πολιτισμός και Αθλητισμός

Πεδίο καινοτομίας: Αναβάθμιση υποδομών

Έτος Σχεδιασμού Καινοτομίας: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός

Αριθμός ωφελουμένων: Πληθυσμός Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (14.000 κάτοικοι)

Πηγές Χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός φορέα

 

URL: http://www.pallini.gr/posts/3337

 

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 1

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.