Περιγραφή της Καινοτομίας

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία έξυπνων, διαδραστικών εφαρμογών για την προώθηση του θεματικού τουρισμού, στο Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας. Οι δράσεις αφορούν σε δύο πυλώνες: α) την ανάδειξη του τουρισμού και πολιτισμού και β) την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Το έργο περιλαμβάνει τις εξής δύο κύριες πλατφόρμες: -Web πλατφόρμα προώθησης της Πάτρας ως τουριστικού προορισμού και αλληλεπίδρασης επισκεπτών -Web πλατφόρμα πιστότητας και επιβράβευσης. Η πρόσβαση των web πλατφορμών γίνεται μέσω της διεύθυνσης https://explore.patras.gr/ ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε και εφαρμογή για κινητές συσκευές (Android, IOS), η οποία θα αλληλοεπιδρά με τις πλατφόρμες προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες τις υπηρεσίες αυτών. Στο πλαίσιο του έργου παράχθηκε επιπλέον περιεχόμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται φωτογραφίες, προωθητικά βίντεο, λήψεις 360°, περιγραφικά κείμενα, μακέτες καρτών μελών και μακέτες σημάνσεων QR κωδικών για τα σημεία ενδιαφέροντος. Τα σημεία ενδιαφέροντος αφορούν σε 44 σημεία κατανεμημένα σε κατηγορίες θεματικού τουρισμού (αρχαιολογικοί χώροι, σημεία αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, εκκλησίες, πολιτισμός – ανοικτοί χώροι). Πλησίον κάθε σημείου ενδιαφέροντος έχει τοποθετηθεί σήμανση με τη χρήση της τεχνολογίας QR code, σύμφωνα με το παράδειγμα της εικόνας 2.

Για την διευκόλυνση της πλοήγησης μέσω κινητών συσκευών, υλοποιήθηκε η εγκατάσταση σε κεντρικά σημεία της Πάτρας, WiFi hotspots εξωτερικού χώρου (Δημαρχείο, Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο, Μαρίνα Πάτρας).

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Ο βασικός λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η βελτίωση της υπάρχουσας διαδικασίας παροχής υπηρεσιών σχετικά με τον θεματικό τουρισμό στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Πάτρας με νέα εργαλεία και τεχνικές που προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από τους πολίτες/επισκέπτες/τουρίστες και ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των χρηστών.

Στόχοι της Καινοτομίας

Ο στόχος της καινοτομίας είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας για τον θεματικό τουρισμό στο κέντρο της πόλης και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, μέσω της άμεσης αλληλεπίδρασης της προσφερόμενης έξυπνης υπηρεσίας με τους χρήστες, που συντελεί στην βελτίωση οργάνωσης της συναλλαγής, του χρόνου, της πρόσβασης και της ικανοποίησης των χρηστών, της ανάδειξης του τουρισμού και του πολιτισμού και της ενίσχυσης των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Από την έναρξη της λειτουργίας των εφαρμογών τον Ιούλιο του 2021 και έως σήμερα έχουν επισκεφθεί τις πλατφόρμες πάνω από 1.140 μοναδικοί χρήστες, και οι συνολικές επισκέψεις είναι πάνω από 2.600.

Η καινοτομία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εφαρμογής

Στάδιο σχεδιασμού

Το έργο σχεδιάστηκε και εκτελείται από το Τμήμα Σχεδιασμού και Μελετών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής. Οι προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η τεχνολογία cloud, η Web πλατφόρμα προώθησης της Πάτρας ως τουριστικού προορισμού και αλληλεπίδρασης επισκεπτών, καθώς και η Web πλατφόρμα πιστότητας και επιβράβευσης. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε ανοιχτός διαγωνισμός με όρους τεχνικής αξιολόγησης, και ανατέθηκε σε ανάδοχο ιδιωτική εταιρία πληροφορικής η ανάπτυξη των πλατφόρμων Web. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες τέθηκαν σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2021.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 η λειτουργία των πλατφόρμων βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Ακόμα, στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται εκπαίδευση των αρμοδίων υπαλλήλων του φορέα σχετικά με την διαχείριση της εφαρμογής.

Στάδιο εφαρμογής

Η καινοτομία εφαρμόζεται με την αλληλεπίδραση των χρηστών με τις έξυπνες, διαδραστικές εφαρμογές για την προώθηση του θεματικού τουρισμού, στο Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας.

Συνεργασίες

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού, ανατέθηκε σε ανάδοχο ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής ο σχεδιασμός των πλατφορμών Web.

Χρηματοδότηση και κόστος

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων, η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για τη διαχείριση της καινοτομίας απαιτούνται 2 υπάλληλοι για 8 ώρες σε εβδομαδιαία βάση.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Κατά την εφαρμογή της καινοτομίας δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία και την βιωσιμότητα της καινοτομίας αποτελεί ή συνεχής παρακολούθηση της λειτουργικότητας των έξυπνων εφαρμογών και η ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη στοχευμένη προσαρμοστικότητα των αποφάσεων.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις 

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους πολίτες και η προσαρμοστικότητα της δημόσιας διοίκησης στις καθημερινές ανάγκες που αναδύονται αποτελούν μια ισχυρή βάση εξέλιξης και επικοινωνίας όλων των επιπέδων του αστικού ιστού.

Φορέας: Δήμος Πατρέων

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής: Πολιτισμός, Τουρισμός

Έτος: 2021

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, διαχείριση υποδομών και χρηματοοικονομικών πόρων, Συμμετοχή πολιτών, επικοινωνία και συμπεριφορά

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός, Επιχειρήσεις

Αριθμός ωφελουμένων: 500.000 ανά έτος

Πηγές Χρηματοδότησης: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020

URL: https://explore.patras.gr/

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 1

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.