Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία αφορά στην ανάπτυξη από τον Δήμο Σουφλίου ενός καινοτόμου προγράμματος συστηματοποιημένης προώθησης του τουριστικού προϊόντος του Δήμου. Η καινοτομία αναπτύχθηκε από ομάδα στελεχών του Δήμου σε συνεργασία με στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού αλλά και τοπικούς φορείς, με αφορμή την αναγνώρισή του ως "BEST TOURISM VILLAGE" από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Η καινοτομία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση της τουριστικής πληροφορίας και έκδοση τουριστικών οδηγών και χαρτών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την προώθηση του τουρισμού με άλλους φορείς και την υλοποίηση δράσεων από την πλευρά φορέων του Δήμου για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος όπως είναι οι ημερίδες ενημέρωσης κτλ.

Η καινοτομία στοχεύει να συμβάλλει στην ενίσχυση του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής ώστε να αντιμετωπιστεί η οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ύφεση που επέφερε η οικονομική κρίση και η πανδημία Covid-19. Ωφελούμενες από τη δράση είναι το σύνολο των 25-30 τουριστικών επιχειρήσεων του Δήμου, οι οποίες αύξησαν τα έσοδά τους, αλλά και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας έμμεσα, καθώς αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η επισκεψιμότητα του Δήμου Σουφλίου ως τουριστικού προορισμού.

Παράλληλα, η καινοτομία συνεισέφερε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου Σουφλίου μέσα από την προβολή του σε διεθνές επίπεδο ως τουριστικού προορισμού από την επίσημη ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού και την επικοινωνία με στελέχη του Οργανισμού αλλά και με την διάσταση που έλαβε το ζήτημα από τα εγχώρια μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Με αφορμή τη διάκριση ο Δήμος έχει πλέον τη δικαιοδοσία να χρησιμοποιεί το σήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στις εσωτερικές αλλά και εξωτερικές του σχέσεις, για την έκδοση τουριστικών οδηγών και χαρτών της περιοχής και την πραγματοποίηση ημερίδων εξωστρέφειας. Παράλληλα, πολύ σημαντική εξέλιξη αποτελεί η επικοινωνία με εξειδικευμένα στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού σε μηνιαία βάση στα πλαίσια συναντήσεων που πραγματοποιούνται με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διακριθέντων χωριών-κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο της καινοτομίας έχουν υλοποιηθεί ενδεικτικά δράσεις όπως: 1. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου Σουφλίου έτσι ώστε να παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες 2. Σχεδιασμός και έκδοση τουριστικών χαρτών και τουριστικών φυλλαδίων σε τέσσερις γλώσσες. 3. Διοργάνωση διημερίδας με σκοπό την προβολή του Δήμου Σουφλίου ως τουριστικό προορισμό. 4. Συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Τουρισμού («PHILOXENIA»). 5. Συντήρηση και βελτιστοποίηση των κτιρίων - αξιοθέατων (π.χ. Πνύκα και Βιβλιοθήκη-παλαιό Γυμνάσιο) 6. Προβολή του Δήμου Σουφλίου και ιδιαίτερα των εκδηλώσεων που διεξάγονται και αποτελούν αφορμή για επίσκεψη όπως είναι η π.χ. Γιορτή Μανιταριών και το θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» σε εγχώρια και ξένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ταξιδιωτικές σελίδες. 7. Κατάρτιση πρότασης μονοήμερης και διήμερης εκδρομής στον Δήμο Σουφλίου και αποστολή της σε ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εξής σχεδιαζόμενες δράσεις: 1. Διαμόρφωση χώρου ενημέρωσης επισκεπτών στην Κεντρική πλατεία του Δήμου Σουφλίου (INFO KIOSK) 2. Κατάρτιση πρότασης εκδρομής για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. 3. Κατάρτιση πρότασης εκδρομής για μαθητές, την εποχή αποκορύφωσης της περιόδου ανατροφής των μεταξοσκωλήκων κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν βιωματικά να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

1) Η διαπίστωση της πρόκλησης για την αξιοποίηση του τουρισμού ως ένα από τα εργαλεία που μπορούν να κινητοποιήσουν και να ενισχύσουν την τοπική κοινωνία και την οικονομία του Δήμου, όπως αυτή αναπτύσσεται στο παραμεθόριο τοπίο που τον πλαισιώνει.

2) Η αντιμετώπιση του προβλήματος της αποδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα μετά και από τις δυσμενείς συνθήκες που έθεσαν τα υγειονομικά μέτρα κατά της καταπολέμησης της πανδημίας του ιού covid-19.

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχοι της καινοτομίας είναι οι ακόλουθοι:

1) Η αύξηση της επισκεψιμότητας του Δήμου Σουφλίου ως τουριστικού προορισμού, μέσα από ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας, δημιουργίας υποδομών και ενίσχυσης της συνεργασίας με ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο στον τομέα του Τουρισμού.

2) Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

3) Η ενίσχυση της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα διαμόρφωσης πολιτικών και δράσεων σχετικά με τον τουρισμό.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος έχει επιφέρει τα εξής αποτελέσματα:

1) Αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας στον Δήμο καθώς σύμφωνα με στοιχεία από τα μουσεία και τις ξενοδοχειακές μονάδες καταγράφεται αύξηση της πληρότητας. Συγκεκριμένα, υπεύθυνος ξενοδοχείου ανέφερε ότι το 2018, πριν τη διάκριση, το ξενοδοχείο είχε πληρότητα 30-35%, ενώ το 2022, ήτοι έτος που ακολούθησε τη διάκριση, η πληρότητα ανήλθε σε 45-50 %.

2) Αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών, όπως προκύπτει από τις αντιδράσεις τους και προφορικές μαρτυρίες από την αύξηση της τουριστικής κίνησης στον Δήμο και για την καθιέρωση της αγοράς της πόλης ως πόλο έλξης για τους επισκέπτες.

3) Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Δήμου, δεδομένου ότι η είδηση της διάκρισης δημοσιεύθηκε σε επικοινωνιακά μέσα αλλοδαπά και εγχώρια.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός της καινοτομίας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021, με αφορμή την επιστολή της Υφυπουργού Τουρισμού, η οποία ενημέρωνε για την πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού με τίτλο “Best Tourism Villages”. Αυτή απευθυνόταν σε κοινότητες αποτελούμενες έως 15.000 κατοίκους για την υποβολή προτάσεων ανάδειξης τους ως προορισμό. Μετά την σχετική ενημέρωση από το Δήμαρχο, σχηματίστηκε μία τριμελής επιτροπή από στελέχη του Δήμου με γνώσεις στον τουριστικό τομέα.

Η επιτροπή σχεδιασμού συνέγραψε την πρόταση που τελικά υποβλήθηκε, σύμφωνα με τους τομείς αξιολόγησης. Το έργο της τριμελούς επιτροπής υποστηρίχθηκε από μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας, από τον Σύλλογο Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου και περιχώρων, αλλά και από μεμονωμένους πολίτες οι οποίοι βοήθησαν κατά τη διάρκεια περισυλλογής του απαραίτητου υλικού. Ο σχεδιασμός της πρότασης διήρκεσε από τον Αύγουστο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021 και προέβλεπε την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, με ολοκληρωμένη προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και το απολιθωμένο, 40 εκατομμυρίων ετών, δάσος της Λευκίμης, τα μεγαλιθικά και θρησκευτικά μνημεία, τη Λίμνη του Τυχερού, τους οικισμούς του ορεινού όγκου, την πρωτεύουσα του μεταξιού, τις βιωματικές δραστηριότητες και την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό.

Η διάκριση του BEST TOURISM VILLAGE αποτέλεσε έναυσμα για την υλοποίηση ενός άτυπου πλάνου δράσεων με σκοπό την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος εν γένει, μέσα από συζητήσεις ανάμεσα σε στελέχη του Δήμου Σουφλίου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και των τοπικών φορέων. Παράλληλα, ορίστηκε ομάδα στελεχών του Δήμου, η οποία πραγματοποιεί επαφές με άλλες κοινότητες και χωριά για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την επιμόρφωση σε θέματα τουρισμού και την συνεργασία στα πλαίσια προγραμμάτων.

Στάδιο εφαρμογής

Κατά το στάδιο της εφαρμογής της καινοτομίας πραγματοποιείται μηνιαία συνάντηση ομάδας στελεχών του Δήμου με τους υπόλοιπους διακριθέντες συμμετέχοντες στη δράση, στο πλαίσιο ενός Δικτύου που έχει δημιουργηθεί. Το δίκτυο ασχολείται με καλές πρακτικές και γίνονται επιμορφώσεις με σκοπό την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος(π.χ. επιμορφώσεις από εκπροσώπους στον τομέα του τουρισμού π.χ. Trip Advisor). Παράλληλα, γίνεται χρήση του σήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού σε όλες τις επικοινωνιακές σχέσεις του Δήμου Σουφλίου, ο οποίος υποστηρίζει τις δραστηριότητες της Ένωσης Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου και Περιχώρων.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εσωτερικό του φορέα με τη χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, τη διανομή έντυπου υλικού και στο εξωτερικό του φορέα μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, από δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου, από συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις και διοργανώσεις ημερίδων καθώς και με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συνεργασίες

Τοπικοί Σύλλογοι και Σωματεία παρείχαν βοήθεια στο στάδιο περισυλλογής του υλικού που χρειάστηκε για τη συγγραφή της πρότασης (π.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες). Για την υλοποίηση του προγράμματος προώθησης, πραγματοποιήθηκε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου και Περιχώρων που συνέστησε Επιτροπή Τουρισμού, η οποία διοργανώνει ανοιχτές συνελεύσεις θέτοντας ως κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και συμμετέχει σε ημερίδες σχετικά με την προώθηση του τουρισμού στον Δήμο. Παράλληλα, η συνεργασία με στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού αφορά συναντήσεις για ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλα χωριά και κοινότητες σε θέματα τουρισμού.

Χρηματοδότηση και κόστος

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της καινοτομίας δεν απαιτήθηκε χρηματοδότηση. Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και της συγγραφής απασχολήθηκαν 3 υπάλληλοι για περίπου 20 ώρες ανά εβδομάδα για διάστημα 2 μηνών.

Μετά τη διάκριση, η ενασχόληση για την υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος είναι καθημερινή. Τα μέλη της επιτροπής η οποία συνέταξε την πρόταση, παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της καινοτομίας. Συμμετέχουν στις μηνιαίες διαδικτυακές εκδηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, επεξεργάζονται τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτές και συσκέφτονται σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στην περίπτωση του Δήμου Σουφλίου.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Δεν υπάρχουν προβλήματα και η καινοτομία εφαρμόζεται με βάση τις προβλέψεις.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα της καινοτομίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαρκούς δράσης με στόχο την εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος. Επίσης είναι σημαντικός ο διαμοιρασμός προς τους ενδιαφερόμενους φορείς του υλικού που προκύπτει από τις διαδικτυακές συναντήσεις του δικτύου Best Tourism Villages που διεξάγονται υπό την Αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Επιπρόσθετα απαιτείται συνεχή επικέντρωση στον τομέα του Τουρισμού ως ανάγκη για συνεχή προσπάθεια και για νέα γνώση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η συμμετοχή στην διαδικασία υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Best Tourism Villages είναι εποικοδομητική καθώς Δήμοι και μεμονωμένες Κοινότητες μπορούν να έχουν πρόσβαση εντελώς δωρεάν. Τα οφέλη δε από τη συμμετοχή στη δράση είναι πολλαπλά. Πρώτα απ' όλα, οι συμμετέχοντες, μέσα από την καθοδήγηση που λαμβάνουν, κατευθύνουν τις ενέργειές τους στην βελτίωση του τουρισμού που αναδεικνύεται ως υψηλός στόχος κίνησης της τοπικής κοινωνίας, ενώ η εξωστρέφεια φέρνει άμεσα απτά αποτελέσματα. H εμπειρία από την αναγνώριση ενός Δήμου ή Κοινότητας ως Best Tourism Village δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη του να γνωρίσουν τουριστικές πρακτικές προώθησης και προβολής του προορισμού, αλλά και καλές πρακτικές τις οποίες μοιράζονται όλα τα μέλη-χωριά μεταξύ τους και οι οποίες δίνουν ιδέες εφαρμογής και στην περίπτωση του Δήμου Σουφλίου (π.χ. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ανάδειξη αγροτικών προορισμών).

Φορέας: Δήμος Σουφλίου

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής: Τουρισμός

Πεδίο καινοτομίας: Προγράμματα Προβολής και Επικοινωνίας

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Στάδιο καινοτομίας: Διάδοση

Τύπος Καινοτομίας: Επικοινωνία και αλληλεπίδραση

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 25 - 30 τουριστικές επιχειρήσεις του Δήμου


Πηγές Χρηματοδότησης: Ίδια μέσα
URL: https://www.unwto.org/tourism-villages/en/villages/soufli/

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.