Διαδικτυακή προβολή & διαχείριση κενών θέσεων φαρμακείων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Α.1 Περιγραφή της Καινοτομίας:

Διαδικτυακή πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις επιτρεπόμενες και κενές θέσεις των φαρμακείων στη γεωγραφική έκταση των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ. Το πληροφοριακό σύστημα διαχειρίζεται και προβάλει τις θέσεις φαρμακείων που αναπτύσσονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) της Περιφέρειας. Η καταχώρηση γίνεται ανά ΠΕ, ανά Δήμο, δημοτική ενότητα και τέλος ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα σύμφωνα με τον πληθυσμιακή κάλυψη και το νομικό πλαίσιο. Οι διαπιστευμένου υπάλληλοι ανά ΠΕ συνδέονται διαδικτυακά και καταχωρούν τις επιτρεπόμενες και τις διαθέσιμες κενές θέσεις φαρμακείων. Οι κενές θέσεις φαρμακείων προβάλλονται συνολικά για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Μετά την καταχώρηση του υπαλλήλου, ο πολίτης ενημερώνεται άμεσα για τις διαθέσιμες θέσεις. Αλλαγές στις θέσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία δύο φορές το χρόνο από τους διαπιστευμένους υπαλλήλους. Ο πολίτης μπορεί επίσης να "κατεβάζει" τα απαραίτητα έγγραφα για τις αιτήσεις στις κενές θέσεις.

 Α.2 Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία;

Οι λόγοι που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της παρούσας καινοτομίας: 1) η άμεση προβολή και ενημέρωση των πολιτών για τις κενές θέσεις φαρμακείων σε κάθε ΠΕ, 2) αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων καθώς καταχωρούν στο σύστημα τις αλλαγές στις επιτρεπόμενες και κενές θέσεις των φαρμακείων και δεν απαιτούνται άλλες ενέργειες αποστολής ή παραγωγής εγγράφων ή τηλεφωνικής ενημέρωσης, 3) δημιουργία συστήματος συνεχούς παροχής ανοιχτών δεδομένων, 4) αναδιοργάνωση διαδικασιών και 5) ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ από τους υπαλλήλους.

Α.3 Στόχοι της Καινοτομίας

Άμεση καταχώρηση θέσεων, άμεση  ενημέρωση και εξυπηρέτηση πολιτών. Εκπαίδευση/αύξηση δεξιοτήτων στελεχών και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών.

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ) :

Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών με κάθετη μείωση του φόρτου των υπαλλήλων. Ελάττωση της τηλεφωνικής ενημέρωσης πολιτών και των αναγκών ενημέρωσης όπως μέσω αποστολής φαξ. Ελάττωση ή μηδενισμός ανάγκης παραγωγής εντύπων.

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.):

Άμεση διαδικτυακή προβολή κενών και επιτρεπομένων θέσεων φαρμακείων. Η διαδικτυακή προβολή είναι πιο άμεση, δεν απαιτεί μεγάλη απασχόληση προσωπικού και παράλληλα προσφέρει ανοιχτά δεδομένα στους πολίτες. Επίσης προσφέρονται τα απαραίτητα έντυπα.

Συνολικός χρόνος υλοποίησης: 6 μήνες (2ο εξάμηνο 2014)

Γ.1 Στάδιο Σχεδιασμού

Διάρκεια σταδίου: 2 μήνες

Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης : Η ανάγκη μεγαλύτερης έκτασης πληροφόρησης των πολιτών, ο κοινός τρόπος ενημέρωσης, η μείωση/εξάλειψη πόρων και η εισαγωγή στη χρήση των υπαλλήλων στις ΤΠΕ.

Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: 1 μήνας

Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας: Προηγήθηκαν συναντήσεις με Περιφερειακές Ενότητες και καθορίστηκε ο τρόπος καταχώρησης και προβολής. Μετά την ανάπτυξη εκπαιδεύτηκε το προσωπικό των Δ/νσεων Υγείας των ΠΕ. Η λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε άμεσα σε λίγες ημέρες από την εκπαίδευση (Οκτώβριος 2014) και συνεχίζεται ομαλά μέχρι σήμερα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται δύο φορές κάθε έτους σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο καθορισμού υπολογισμού των θέσεων.

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: 3 μήνες

Χρήση εργαλείων – πόρων: Η εφαρμογή είναι διαδικτυακή. Αναπτύχθηκε σε γλώσσα PHP με τεχνολογίες HTML, Jason, Javascript, jQuery και με τη συνεργασία της βάσης δεδομένων MySQL. Τέλος, φιλοξενείται σε εξοπλισμό του Σύζευξις. Χρηματοδότηση με ίδιους πόρους.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: 3 μήνες

Μέσα διάδοσης: Άμεσες επαφές (συνεντεύξεις, συναντήσεις), ημερίδες ενημέρωσης, τηλεφωνικές επικοινωνίες ενημέρωσης.

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Ανάγκες συναντήσεων με του υπαλλήλους για διευκρινήσεις, νομοθετικές τροποποιήσεις και ελέγχους προβολής δεδομένων. Συχνές αλλαγές νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των θέσεων και αλλαγές στην προβολή τους.

Γ.6 Συνεργασίες

Δεν υπήρξε η ανάγκη συνεργασίας για την ανάπτυξη.

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας

Έγινε κατανοητή η ανάγκη ανάπτυξης διαδικτυακών συστημάτων πληροφόρησης πολιτών. Είναι πλέον ορατή η αυξημένη ανάγκη πληροφόρησης των πολιτών και η ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας των υπαλλήλων.

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας

Η επιτυχία της καινοτομίας στηρίζεται συνδυάζοντας την αυξημένη πληροφόρηση των πολιτών και ελάττωση του φόρτου εργασίας των υπαλλήλων που μόνο η υιοθέτηση των ΤΠΕ μπορεί να προσφέρει. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στις εκάστοτε ανάγκες των πολιτών.

Φορέας: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Πεδίο εφαρμογής: Στο σύνολο του φορέα

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

Τομέας πολιτικής καινοτομίας: Διοικητικές υπηρεσίες γενικών υποθέσεων

Έτος: 2014

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων

Ωφελούμενοι: Κοινωνία των πολιτών

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

URLhttp://www.pamth.gov.gr

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Η σύνδεση των χρηστών-υπαλλήλων γίνεται από τη σελίδα του φορέα με διαπιστευτήρια. Στη συνέχεια η προβολή των σελίδων δίνει δικαιώματα καταχώρησης. Το ΠΣ αναπτύχθηκε σε γλώσσα PHP και χρησιμοποιεί για βάση δεδομένων τη MySQL. Η προβολή από τον ιστοχώρο γίνεται μέσω iframe.

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 3 / 5. Αριθμός ψήφων: 1

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.