Οι στόχοι μας

Εμείς, στο Τμήμα Καινοτομίας, σχεδιάζουμε την πολιτική καινοτομίας στον δημόσιο τομέα αναζητώντας δράσεις οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τις δημόσιες οργανώσεις στην διαδικασία καινοτομίας. Αναδεικνύουμε καλές πρακτικές καινοτομίας, διευκολύνουμε την ροή πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δημιουργούμε εργαλεία καινοτομίας και κάνουμε έρευνες σχετικά με την καινοτομία.

Το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, ως μέλος του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση μέσα από την δημιουργία οικοσυστήματος στον δημόσιο τομέα.

Για να επιτύχουμε τον στόχο μας, εργαζόμαστε στην δημιουργία γνώσης για την καινοτομία, την δικτύωση και συνεργασία των δημοσίων οργανώσεων, σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς και στον οποίο η καινοτομία αναδεικνύεται ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό των βιώσιμων και αποτελεσματικών οργανώσεων.

Πως δουλεύουμε

Υποστηρίζουμε τις δημόσιες οργανώσεις να αναπτύξουν δεξιότητες καινοτομίας παρέχοντας τους τα εργαλεία και την μεθοδολογία για να το πετύχουν. Μέχρι σήμερα έχουμε δημιουργήσει την πλατφόρμα καινοτομίας για την διάδοση καινοτομιών, έχουμε δημοσιεύσει οδηγούς και εργαλεία, έχουμε οργανώσει εργαστήρια και συνέδρια καινοτομίας ενώ έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη έρευνα «Βαρόμετρο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα».

Η ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από ένα μείγμα στελεχών με εμπειρία και γνώσεις σε θέματα διοίκησης της καινοτομίας, διεξαγωγής ερευνών και σύνταξης μελετών. Διαθέτουμε, ενθουσιασμό για την προώθηση της καινοτομίας και εργαζόμαστε από κοινού με την κοινότητα καινοτομίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για την δημιουργία δράσεων και έργων καινοτομίας.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.