Ο Υπουργός Εσωτερικών, κος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπέγραψε την ελληνική έκδοση της Διακήρυξης της Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό μήνυμα στην ελληνική και παγκόσμια κοινότητα:

Η καινοτομία είναι σημαντική και υπάρχει η δέσμευση να υποστηριχθεί, να αναπτυχθεί και να ενσωματωθεί  στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Οργανώσεων, που συνέταξε την ελληνική έκδοση της Διακήρυξης,  συμμετείχε ενεργά στις συναντήσεις, τις διαβουλεύσεις και την προετοιμασία της τελικής έκδοσης της Διακήρυξης Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα που συντόνισε ο ΟΟΣΑ, ανάμεσα σε 39 ακόμα χώρες που συμμετείχαν στην διαδικασία.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Διακήρυξη υιοθετήθηκε στις 22 Μαΐου 2019 από 35 μέλη του ΟΟΣΑ και 5 μη μέλη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, σε υπουργικό επίπεδο.

Η Διακήρυξη περιλαμβάνει  5 αρχές, και σχετικές με αυτές ενέργειες, που οι κυβερνήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν ή να ενσωματώσουν περαιτέρω την καινοτομία και την διαχείρισή της.

Διάβασε περισσότερα εδώ:

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.