Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 4 Απριλίου 2024

Η τρίτη συνάντηση της Ομάδας Καινοτομίας, η οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε με σκοπό την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα (Ε.Σ.Δ.Κ.), έλαβε χώρα την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α).

Η Ομάδα Καινοτομίας, απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και της Ένωσης Περιφερειών, συνεδρίασε για πρώτη φορά υπό την παρουσία μελών εκπροσώπων του Δικτύου Καινοτομίας. Το Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών για τη δημιουργία κοινότητας καινοτομίας και σημείων επαφής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση, συστάθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2020. Το 2023, το Δίκτυο επανασυστάθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.5027/2023 και μέχρι σήμερα συμμετέχουν περισσότεροι από 110 δημόσιοι φορείς με 220 περίπου εκπροσώπους (δημόσιες οργανώσεις από την κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση) που συνεισφέρουν ώστε να επιτευχθεί η δικτύωση μεταξύ των στελεχών της κοινότητας καινοτομίας και η προώθηση της συνεργασίας των δημοσίων οργανώσεων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των καινοτόμων πρωτοβουλιών  που αναπτύσσονται στην Δημόσια Διοίκηση. Ο Γενικός Γραμματέας, επεσήμανε το σημαντικό ρόλο της ύπαρξης κινήτρων και εργαλείων για την κινητοποίηση του στελεχιακού δυναμικού του Δημοσίου στις δράσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Καινοτομίας, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο των προσπαθειών τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον αντίκτυπο στην ικανοποίηση των πολιτών.

 

Κεντρικός στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων φορέων για την εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής του Συστήματος Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα, όπως διαμορφώθηκε με τον ν.5027/2023.

Ειδικότερα, η ατζέντα της συνάντησης και τα θέματα που συζητήθηκαν διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Παρουσίαση των εξελίξεων του Οικοσυστήματος Καινοτομίας στην Ελλάδα, από τον Φίλιππο Ζακόπουλο, Managing Partner Found.ation.
 • Διαδραστική συζήτηση και τεχνική επεξεργασία με τη συνεργασία των μελών της Ομάδας, για το προσχέδιο του Οδηγού Καινοτομίας του ν.5027/2023, από την Χρύσα Χατζηβασιλείου, Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.
 • Παρουσίαση πρότασης διοργάνωσης του Φόρουμ Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα και αναζήτηση του ρόλου του Δικτύου Καινοτομίας, από την Γεωργία Κοκόση, Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.
 • Παρουσίαση δράσης για τα Περιφερειακά Hackathons, από την Χρύσα Δασκαλάκη, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης.
 • Παρουσίαση της Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.) και ο ρόλος του δημόσιου τομέα στην ενίσχυση της startup κοινότητας, από την Ελένη Φώτη, Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων ΕΒΕΑ.

Στην τρίτη συνάντηση της Ομάδας Καινοτομίας συμμετείχαν:

 • Χρήστος Κοκκάλας, Προϊστάμενος Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης,
 • Χρύσα Χατζηβασιλείου, Στέλεχος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης,
 • Γεωργία Κοκόση, Στέλεχος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης,
 • Γεώργιος Χαλκιάς, Διευθυντής ΙΤΕΚ-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Αποσπασμένος σε Θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Του ΕΚΔΔΑ, Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης,
 • Αλέξανδρος Κούρτεσης, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ), Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης,
 • Σωτηρία Μαμάη, Προϊστάμενη Τμήματος Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, ΤΕ Πληροφορικής, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
 • Νικόλαος Πλόσκας, Μέλος ΔΕΠ (Αναπληρωτής Καθηγητής) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, SYNERGiNN Hub / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
 • Μαρία Πουρνάρη, Εκτελεστική Διευθύντρια, Health Hub / Μέλος Τμήματος Σχεδιασμού & Υλοποίησης Προγραμμάτων, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας,
 • Θωμάς Χαλάτσης, Μέλος Τμήματος Σχεδιασμού & Υλοποίησης Προγραμμάτων, Health Hub / Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας,
 • Γαβριήλ Κουγιανός, Διευθυντής Τεκμηρίωσης Πληροφορικής & Ανάπτυξης Τ.Α., Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
 • Γεώργιος Βλάχος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
 • Περικλής Τερλιξίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής, Smart Attica EDIH (AHEDD) / ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 • Ιωάννης Κωτσής-Γιανναρακης, Συνεργάτης της Δ/νσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ψηφιακών Ικανοτήτων ΕΔΥΤΕ, GR-Digi-GOV-Inno HUB / ΕΔΥΤΕ
 • Γεράσιμος Μεντζελόπουλος, Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής / Project Manager, Easy HPC
 • Νικόλαος Τσέλιος, Αν. Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίο Πατρών.

Από το Δίκτυο Καινοτομίας παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι:

 

 • Βασίλειος Μαυροειδής, Τμηματάρχης, Τμήμα Σχεδιασμού & Διαχείρισης Έργων, Υπουργείο Ανάπτυξης,
 • Βασίλειος Γογγολίδης, Τμηματάρχης, Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης,
 • Ελίζα Χαλαμανδάρη, Υπηρεσία Συντονισμού, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών,
 • Δημήτριος Πανόπουλος, Αναπληρωτής Τμηματάρχης, Τμήμα Έρευνας & Τεκμηρίωσης Πολιτικών Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνική Ασφάλισης,
 • Γεώργιος Τσαγγούρης, (Αντιπλοίαρχος), Τμηματάρχης, Τμήμα Μηχανογράφησης Διεύθυνσης Προσωπικού, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
 • Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ειδικός Επιστήμονας, Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων,
 • Αθανάσιος Σακελλαρίου, Εμπειρογνώμονας, Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης, Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
 • Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
 • Κλεάνθης Νόου, Project Manager στο Τμήμα Παρακολούθησης & Υλοποίησης Έργων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
 • Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
 • Ειρήνη Μανουσάκη, Τμηματάρχης Τεχνικού Αρχείου, Μηχανοργάνωσης, Εξυπηρέτησης Πολίτων, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης,
 • Μαρία Μπούρκουλα, Διευθύντρια, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δήμος Παλαιού Φαλήρου,
 • Θεώνη Παντελή, Προϊσταμένη, Τμήμα Επιχειρηματικότητας Γαλάζιας Ανάπτυξης & Ναυτιλίας, Δήμος Πειραιά,
 • Σταύρος Δαλμηράς, Τμήμα Επιχειρηματικότητας Γαλάζιας Ανάπτυξης & Ναυτιλίας, Δήμος Πειραιά,
 • Στέφανος Μίχος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
 • Αθανασία Λακκίτα, Διευθύντρια, Διεύθυνση Οργάνωσης & Υποστήριξης Υπηρεσιών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
 • Ιωάννης Τζιουράς, Υπάλληλος, Τμήμα Θεσμικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Οργάνωσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
 • Δήμητρα Βαρουτάκη, Αναπληρώτρια Τμηματάρχης, Τμήμα Οργάνωσης Ανασχεδιασμού Διαδικασιών & Διοικητικής Καινοτομίας, Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης,
 • Σεβαστή Πολυχρονάκη, Διευθύντρια, Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δήμος Χανίων,

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ως προσκεκλημένοι Εμπειρογνώμονες/ Παρατηρητές:

 • Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λάρισας,
 • Χρύσα Δασκαλάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρεια Κρήτης,
 • Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner Found.ation.

 

Η Ομάδα Καινοτομίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της προγραμματίζοντας τα παρακάτω βήματα:

 • Προγραμματισμός ημερίδας Δικτύου Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα.
 • Αναζήτηση ευκαιριών διασύνδεσης της Ομάδας Καινοτομίας με άλλες Επιτροπές ή φορείς για την Καινοτομία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 • Διοργάνωση εργαστηρίου για τη μεταφορά των Μαραθωνίων Καινοτομίας.
 • Πρόγραμμα Εργασιών της Ομάδας Καινοτομίας.
 • Ενημέρωση της Γραμματείας Ομάδας Καινοτομίας σχετικά με προγραμματισμό δράσεων των μελών της Ομάδας.
 • Προγραμματισμός συναντήσεων με τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακούς Καινοτομίας σχετικά με τη χρηματοδότηση και την ένταξη έργων για το Ε.Σ.Δ.Κ..

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.