Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσα από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Οργανώσεων, συμμετέχει στην ομάδα των χωρών μελών του ΟΟΣΑ που συνεργάζονται για την ανάπτυξη κοινού εγχειριδίου για το πρότυπο μέτρησης και ανάπτυξης της καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα. Το έργο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 19 χωρών και δύο οργανισμών , της Ε.Ε. και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στις  28 Νοεμβρίου 2019, στην οποία οι εκπρόσωποι καθόρισαν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας η οποία προβλέπει μια σειρά από συνεργασίες και ενδιάμεσα παραδοτέα, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2020 με παραδοτέο το «Εγχειρίδιο Κοπεγχάγης».

Η πρωτοβουλία, τελεί  υπό το συντονισμό του Εθνικού Κέντρου για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα της Δανίας (COI), βασίζεται στο Βαρόμετρο Καινοτομίας που είχε ήδη αναπτυχθεί το 2105, από  το COI σε συνεργασία με την Στατιστική Αρχή της Δανίας και το οποίο αποτελεί την πρώτη παγκόσμια στατιστική καταγραφή και ανάλυση για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα με διαφορετική από της έως τότε επικρατούσα προσέγγιση, η οποία βασίζονταν στην ομοιότητα με τον ιδιωτικό τομέα  . Έκτοτε, οι σκανδιναβικές χώρες εφάρμοσαν το Βαρόμετρο Καινοτομίας στις ιδιαίτερες συνθήκες και εμπειρίες τους παρέχοντας πολύτιμα συμπεράσματα για τους παράγοντες καινοτομίας στους δημόσιους φορείς.

Πίνακας συμμετεχόντων στη πρωτοβουλία  «Εγχειρίδιο Κοπεγχάγης»

 

Σήμερα, η αυξανόμενη ζήτηση και ανάγκη για τη δημιουργία ενός διεθνούς προτύπου για την μέτρηση και την ανάπτυξη της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, οδήγησε στη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας από 19 χώρες και 2 οργανισμούς, με τη διαφορά όμως ότι κάθε δημόσια διοίκηση θα μπορεί να το προσαρμόσει στα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, περιβάλλον και συνθήκες.

Το «Εγχειρίδιο Κοπεγχάγης» έχει σχεδιαστεί ώστε να αναπτύσσεται και να παρέχει κατευθύνσεις στους ακόλουθους άξονες:

  • Στρατηγική χρήση
  • Επικοινωνία και διάχυση
  • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα
  • Προετοιμασία διενέργειας έρευνας Βαρόμετρου Καινοτομίας
  • Πλήθος δείγματος έρευνας
  • Προσαρμογή ερωτηματολογίου έρευνας

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία στο: https://www.innovationbarometer.org/cphmanual/here-are-the-19-countries-who-collaborate-on-the-copenhagen-manual/ και στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.