Στις 13, 19 και 27 Ιουλίου 2021 (10:00-12:00), το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών διοργανώνει εργαστήρια καινοτομίας, με θέμα “Συν-σχεδιασμός Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας Δημοσίων Οργανώσεων”.

Τα εργαστήρια συν-σχεδιασμού που θα διεξαχθούν διαδικτυακά, αποτελούν εισαγωγή στα εργαστήρια καινοτομίας και στοχεύουν στην συνεργασία μεταξύ των μελών της κοινότητας καινοτομίας για την διαμόρφωση των εργαλείων ενός Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας, το οποίο σχεδιάζεται να αποτελέσει την εργαλειοθήκη ανάπτυξης έργων και δράσεων στο πλαίσιο της πολιτικής καινοτομίας.

Τα μέλη, που συμμετέχουν στο εθνικό δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε ηλεκτρονική φόρμα μετά από σχετική πρόσκληση που θα τους αποσταλεί.

Λίγα λόγια για τα εργαστήρια

 Οι δημόσιες οργανώσεις, αποτελούν συστήματα που παράγουν αξία για τους ωφελούμενούς τους μέσα από την διαχείριση των πόρων τους και την εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων διοίκησης. Σε ένα κόσμο που αλλάζει γρήγορα και οι προκλήσεις γίνονται περισσότερο σύνθετες, η καινοτομία αποτελεί κατά τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, μια από τις σημαντικότερες πολιτικές προκειμένου, οι δημόσιες οργανώσεις να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις βελτιώνοντας τις ικανότητές τους.

Στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών σχεδιάζουμε μια εργαλειοθήκη καινοτομίας η οποία περιλαμβάνει μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία καινοτομίας, σε μια προτυποποιημένη διαδικασία βημάτων, το Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας Δημόσιας Διοίκησης.

Στόχος των εισαγωγικών αυτών εργαστηρίων είναι ο συν-σχεδιασμός των στοιχείων του μοντέλου που έχει δημιουργηθεί, προκειμένου να διαμορφωθεί το μοντέλο με το οποίο θα υποστηριχθούν οι δημόσιες οργανώσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Η τελική έκδοση του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας, θα προκύψει μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων και της ανατροφοδότησης που θα λάβει το Τμήμα Καινοτομίας από την υλοποίηση των εργαστηρίων και θα αποτελέσει οδηγό της πολιτικής καινοτομίας δημοσίου τομέα.

 

Τι θα μάθουμε στα εργαστήρια

Τα διαδικτυακά εργαστήρια περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:

  • Προσέγγιση της καινοτομίας ως μηχανισμού βελτίωσης μέσα από την εργαλειοθήκη του μοντέλου καινοτομίας.
  • Αποφάσεις και εφαρμογές βημάτων του μοντέλου.
  • Διαδραστική συνεργασία σε πρακτικές εφαρμογές και προτάσεις βελτίωσης του μοντέλου.

Στα εργαστήρια οι συμμετέχοντες θα αναζητήσουν:

  • Με ποιο τρόπο εφαρμόζεται σήμερα η καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση;
  • Πως διαφοροποιεί την υπάρχουσα προσέγγιση για την καινοτομία το μοντέλο καινοτομίας;
  • Πως υποστηρίζεται η καινοτομία; Υπάρχει στρατηγική και δομή;
  • Πως θα μπορούσε να ενσωματωθεί ο μηχανισμός της καινοτομίας σε μια δημόσια οργάνωση;

Εθνικό Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

Το Εθνικό Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 με εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών. Σήμερα, στο εθνικό δίκτυο καινοτομίας συμμετέχουν περισσότερες από 150 δημόσιες οργανώσεις. Τα μέλη του δικτύου, συμμετέχουν σε κοινές δράσεις και εκδηλώσεις. Το πρώτο εξάμηνο του 2021, περισσότερες από 50 δημόσιες οργανώσεις, μέλη του δικτύου, συμμετείχαν σε εργαστήρια καινοτομίας με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία διοργάνωσε το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Περισσότερα για την διαδικασία εγγραφής στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα : https://innovation.gov.gr/innovation-community

Συντονισμός Εργαστηρίων Καινοτομίας: Φαίη Γιάνναρου, Υπεύθυνη δεξιοτήτων καινοτομίας, Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.