Με αφορμή το διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών στις 17 Νοεμβρίου 2020 για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα και την αναζήτηση της επόμενης μέρας μετά την εκδήλωση της πανδημίας Covid-19, δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε εργαστήρι καινοτομίας για τον στρατηγικό σχεδιασμό της καινοτομίας, με τη συμμετοχή στελεχών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

 Πως σχεδιάσαμε το εργαστήρι

Το εργαστήρι είχε τρεις ενότητες και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να έχει διαδραστικό χαρακτήρα και να μπορούν οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν συνοπτικά το μοντέλο των πτυχών της καινοτομίας που έχει αναπτύξει ο ΟΟΣΑ για τον δημόσιο τομέα, να κατανοήσουν το μοντέλο μέσα από παραδείγματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και να μας πουν τις εντυπώσεις τους για την διοίκηση της καινοτομίας στην οργάνωσή τους.

Πιο αναλυτικά:

  • Στο πρώτο μέρος παρουσιάσαμε την σημασία ύπαρξης μίας ολοκληρωμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίου καινοτομίας στις δημόσιες οργανώσεις μέσα από το μοντέλο των πτυχών καινοτομίας του ΟΟΣΑ. Αναπτύξαμε την θεωρία της διοίκησης μέσα από το μοντέλο, τις 4 πτυχές καινοτομίας και τι σημαίνει σωστή διαχείριση χαρτοφυλακίου καινοτομίας.  Για την ενότητα αυτή ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη του ΟΟΣΑ για την υποστήριξη και το υλικό που μας πρόσφεραν.
  • Στο δεύτερο μέρος παρουσιάσαμε πέντε πρακτικές καινοτομίας από την ελληνική δημόσια διοίκηση, οι οποίες είχαν υποβληθεί από δημόσιες οργανώσεις στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών και τις οποίες οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κατηγοριοποιήσουν επάνω στο μοντέλο των πτυχών καινοτομίας. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε μέσα από εξειδικευμένη διαδικτυακή πλατφόρμα. 
  • Στο τρίτο μέρος θέλοντας να μάθουμε περισσότερα για το τι πιστεύουν οι συμμετέχοντες για τον τρόπο που η οργάνωσή τους διαχειρίζεται την καινοτομία αλλά και για το τι πιστεύουν ότι θα αλλάξει στο μέλλον, υποβλήθηκαν ερωτήσεις τις οποίες οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να απαντήσουν με διαδραστικό τρόπο και να δουν τις απαντήσεις τους σε πραγματικό χρόνο.

Τι ανταπόκριση είχαμε

Υπήρξε εντυπωσιακή ανταπόκριση και συμμετοχή στο εργαστήριο.  Συνολικά συμμετείχαν 418 στελέχη από όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες, από υπάλληλοι έως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης. Παρακάτω, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα που λάβαμε από το διαδραστικό μέρος του εργαστηρίου:

 

Πως διαχειρίζονται οι δημόσιες οργανώσεις την καινοτομία; Τι μάθαμε από τις απαντήσεις:

 

 

Το 53% των στελεχών δεν γνωρίζει εάν η οργάνωσή του έχει ή σχεδιάζει στρατηγική για την καινοτομία.

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες εργάστηκαν στο μοντέλο των 4 πτυχών με βάση πρακτικές που έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας. Ο στόχος της άσκησης αυτής ήταν να εξετάσουν οι συμμετέχοντες τον τρόπο κατάρτισης χαρτοφυλακίου καινοτόμων δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος στο οποίο μια δημόσια οργάνωση λειτουργεί και των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζει.

 

 

 

 

Από το παρακάτω δείγμα των απαντήσεων, αποτυπώνεται η δυσκολία διάκρισης του στόχου που μπορεί να έχει μια καινοτομία. Παρατηρούμε, ότι οι επιλογές των συμμετεχόντων είναι κατανεμημένες και στις 4 πτυχές ενώ στην πραγματικότητα, μια καινοτομία μπορεί να κινείται μεταξύ 2 πτυχών.

 

 

Σε μια άσκηση, word cloud, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν, ότι το πρώτο που πρέπει να σταματήσει η οργάνωσή τους να κάνει, όπως αναδείχθηκε και από την κρίση covid-19 είναι η γραφειοκρατία.

 

 

 

Στην επόμενη άσκηση, word cloud, αυτό που οι συμμετέχοντες, ανέδειξαν ως προτεραιότητα από όσα αναδείχθηκαν από την κρίση του COVID-19, και η  οργάνωσή τους πρέπει να διατηρήσει, είναι  η ψηφιοποίηση και η τηλεργασία.

 

 

Στην ερώτηση για το ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα ήθελαν να βελτιώσει η οργάνωσή τους, για να είναι περισσότερο αποτελεσματική στο μέλλον, οι απαντήσεις με τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι οι  τεχνολογικές υποδομές, οι διαδικασίες / μεθοδολογίες και τα θέματα οργάνωσης.

 

 

Τέλος, στην ερώτηση για το εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η οργάνωσή τους θα βελτιωθεί μετά την κρίση του Covid-19, το 61% των συμμετεχόντων  θεωρεί ότι η οργάνωσή τους θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της με βάση τα διδάγματα.

Επόμενα βήματα

Θέλοντας να διατηρήσουμε την επαφή που είχαμε με τα στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης αλλά βλέποντας και το μεγάλο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή στις δράσεις μας, θα συνεχίσουμε ενεργά να ενισχύουμε τη διάδοση της καινοτομίας, μέσα από την πλατφόρμα καινοτομίας του Τμήματος, https://innovation.gov.gr, το Παρατηρητήριο Καινοτομίας και τα ολοκληρωμένα εργαστήρια διαχείρισης χαρτοφυλακίου με βάση το μοντέλο των 4 πτυχών για τα οποία μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά ενδιαφέρον σε αυτό τον σύνδεσμο.

Εφόσον επιθυμεί ο φορέας  σας να διενεργηθεί εργαστήρι αποκλειστικά με τα δικά του στελέχη παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη δεξιοτήτων καινοτομίας, κα Φαίη Γιάνναρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.giannarou[at]ydmed.gov.gr

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.