Εργαστήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα “Innovation GOV.LAB

1ος Κύκλος Εργαστηρίων Καινοτομίας Ιούλιος 2021

 

Συμπεράσματα από τα εργαστήρια με θέμα “Συν-σχεδιασμός Μοντέλου Καινοτομίας Δημοσίων Οργανώσεων”-

Στις 13, 19 και 27 Ιουλίου 2021, 48 στελέχη από την ελληνική δημόσια διοίκηση, μέλη του Εθνικού Δικτύου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, από 43 δημόσιες οργανώσεις, συμμετείχαν  στην δράση του εργαστηρίου καινοτομίας δημοσίου τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, “Innovation GOV.LAB" με αντικείμενο την συν-διαμόρφωση του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας.

Η δράση ολοκλήρωσε, τον πρώτο κύκλο εργαστηρίων καινοτομίας στο Μοντέλο Καινοτομίας και υλοποιήθηκε διαδικτυακά με την χρήση διαδραστικών εργαλείων με την συμμετοχή στελεχών του δικτύου καινοτομίας σε τρεις ομάδες.

Το αποτέλεσμα των εργαστηρίων, ενδυναμώνει την διαδικασία σχεδιασμού δράσεων για την υποστήριξη της καινοτομίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς το Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας, θα αποτελέσει εργαλειοθήκη για τον σχεδιασμό της πολιτικής για την καινοτομία.

 

 Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας Δημόσιας Διοίκησης – μία νέα εργαλειοθήκη για την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των δημοσίων οργανώσεων

Η καινοτομία, αποτελεί σήμερα μια από τις περισσότερο διαδεδομένες έννοιες για την προσαρμογή και την βελτίωση των οργανώσεων σε ένα περιβάλλον που αλλάζει και δημιουργεί συνεχώς προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

Το Μοντέλο Καινοτομίας, το οποίο σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχει μέσα από συγκεκριμένα βήματα, μεθόδους και εργαλεία ένα προτυποποιημένο τρόπο σκέψης και προσέγγισης της καινοτομίας ως μηχανισμό βελτίωσης, προσβλέποντας στην ενσωμάτωσή της με περισσότερο συστηματικό τρόπο στον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο, αποτελεί έναν οδηγό 6 βημάτων, το οποίο συμπυκνώνει σε κάθε βήμα τις κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις της καινοτομίας. Σε κάθε βήμα του Μοντέλου, δημιουργούνται εγχειρίδια εφαρμογής, στα οποία παρουσιάζονται με μεθοδολογικές προσεγγίσεις, πρακτικές οδηγίες, πρότυπα εργαλεία και παραδείγματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του δημοσίου τομέα.

Εργαστήριο καινοτομίας Δημοσίου Τομέα “Innovation GOV.LAB” - ένας “χώρος” μάθησης, δικτύωσης και συνεργασίας για την καινοτομία.

Κάθε εργαστήριο καινοτομίας, υλοποιήθηκε σε διαδοχικές ενότητες ως εξής:

Αρχικά, παρουσιάστηκε το Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας και έγινε συνοπτική περιγραφή των βημάτων και των διαστάσεων του. Ο στόχος της εισαγωγής του εργαστηρίου, ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την λειτουργία του Μοντέλου Καινοτομίας και την προσέγγιση στον σχεδιασμό των έργων καινοτομίας, θέτοντας υπόψη των στελεχών που συμμετείχαν, τις πρωταρχικές έννοιες της καινοτομίας και παρουσιάζοντας ένα προτυποιημένο τρόπο στην διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας. Στην συνέχεια, οι συμμετέχοντες γνώρισαν την προτεινόμενη διαδικασία εισαγωγής του Μοντέλου και της εφαρμογής του σε μια δημόσια οργάνωση. Με την χρήση ειδικού ψηφιακού διαδραστικού εργαλείου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν το Μοντέλο Καινοτομίας, επιλέγοντας πιθανές χρήσεις του, σε περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν.

Στην τελευταία ενότητα του εργαστηρίου, τα στελέχη της κοινότητας καινοτομίας, εργάστηκαν στην βελτίωση του Μοντέλου Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι δυνατότητες του ψηφιακού διαδραστικού πίνακα στον οποίο, αποτυπώθηκαν προτάσεις βελτίωσης του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας.

Τι μάθαμε από το εργαστήρια- Συμπεράσματα και σύνοψη

Στο εργαστήριο εξετάστηκαν τα παρακάτω ζητήματα για την καινοτομία:

 • Με ποιο τρόπο εφαρμόζεται σήμερα η καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση;
 • Πως διαφοροποιεί την υπάρχουσα προσέγγιση για την καινοτομία το μοντέλο καινοτομίας;
 • Πως υποστηρίζεται η καινοτομία; Υπάρχει στρατηγική και δομή;
 • Πως θα μπορούσε να ενσωματωθεί ο μηχανισμός της καινοτομίας σε μια δημόσια οργάνωση;

Μέσα από την διαδραστική συνεργασία των μελών του δικτύου καινοτομίας,  αναδείχθηκαν σημαντικά στοιχεία, τόσο για την τρόπο που εφαρμόζεται η καινοτομία στις δημόσιες οργανώσεις, όσο και για τις ανάγκες βελτίωσης της ικανότητας καινοτομίας τους. Από τα εργαστήρια, επιβεβαιώθηκε ότι οι συμμετοχικές διαδικασίες, η συνεργασία και η δικτύωση  αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας καινοτομίας.

Συνοπτικά, μερικά από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την διάδραση με τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια είναι:

 • Καινοτομία για τους συμμετέχοντες, θεωρείται μία νέα μεθοδολογία, μία νέα υπηρεσία, ο σχεδιασμός νέων διαδικασιών ή ένας νέος τρόπος παροχής υπηρεσίας. Η έννοια της καινοτομίας συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της δημόσιας οργάνωσης,
 • Η καινοτομία δεν είναι συνδεδεμένη με στρατηγικούς στόχους καθώς στις περισσότερες δημόσιες οργανώσεις, η καινοτομία παράγεται χωρίς να υπάρχει κάποια στρατηγική, που θα υποστηρίζει την καινοτομία,
 • Ως προς τον σχεδιασμό τους, οι καινοτομίες που δημιουργούνται είναι κυρίως καινοτομίες ανταπόκρισης, καθώς εστιάζουν στην επίλυση ζητημάτων ή την ικανοποίηση αναγκών όταν αυτές προκύπτουν,
 • Ως προς τον προσανατολισμό των καινοτομιών τους, οι δημόσιες οργανώσεις, σχεδιάζουν καινοτομίες βελτίωσης καθώς ο στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργίας τους και των υπηρεσιών που παρέχουν,

 • Συνήθως οι καινοτομίες σε μια δημόσια οργάνωση, σχεδιάζονται, από ομάδες έργων αποτελούμενες από στελέχη διαφορετικών οργανικών μονάδων.

Συμπεράσματα για το Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας

 • Το Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας παρέχει οδηγίες και εργαλεία σε έξι κρίσιμα βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας. Τα στελέχη της κοινότητας καινοτομίας, ανέδειξαν ως τα πλέον σημαντικά για τις οργανώσεις τους, το βήμα της δημιουργίας και διαχείρισης ιδεών καθώς και το βήμα του σχεδιασμού έργων καινοτομίας στο οποίο παρέχονται μεθοδολογίες για περισσότερο συστημικές προσεγγίσεις σχεδιασμού καινοτομιών.
 • Οι συμμετέχοντες, θεωρούν ότι το βήμα του Μοντέλου, το οποίο εφαρμόζεται περισσότερο στις δημόσιες οργανώσεις σήμερα είναι η εξερεύνηση του περιβάλλοντος.
 • Επίσης, τα βήματα του Μοντέλου, τα οποία εφαρμόζονται λιγότερο στις δημόσιες οργανώσεις είναι η στρατηγική διοίκηση του μετασχηματισμού και η μάθηση και κλιμάκωση των καινοτομιών.

Συνοπτικά, από τον πρώτο κύκλο των εργαστηρίων καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας μάθαμε, ότι οι δημόσιες οργανώσεις καινοτομούν κυρίως ως ανταπόκριση στις υπάρχουσες ανάγκες και ότι ο βασικός προσανατολισμός της καινοτομίας τους είναι η βελτίωση. Από τα εργαστήρια προέκυψε η ανάγκη των στελεχών για κατάρτιση σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στην δημιουργία καινοτομιών  ενώ επίσης εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για την συμμετοχή στον δεύτερο κύκλο των εργαστηρίων καινοτομίας στα οποία τα στελέχη της κοινότητας καινοτομίας θα εμβαθύνουν στα βήματα και τα εργαλεία του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας.

Εργαστήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα – Innovation GOV.LAB

Το Εργαστήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα GOV.LAB, είναι ο χώρος που έχει δημιουργηθεί, στον οποίο η κοινότητα καινοτομίας, η οποία συμμετέχει στο δίκτυο καινοτομίας, συνεργάζεται με στόχο την ανάπτυξη και διάδοση της καινοτομίας στην δημόσια διοίκηση. Στην παρούσα φάση, το Εργαστήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα υλοποιεί δράσεις σε τρεις άξονες:

 • Εργαστήρια καινοτομίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας στα στελέχη των δημοσίων οργανώσεων,
 • Συνεργασία των στελεχών του δικτύου καινοτομίας για την συν διαμόρφωση των εργαλείων καινοτομίας,
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση της μάθησης σε καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί.

Εθνικό Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

Το Εθνικό Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 με εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών. Σήμερα, στο εθνικό δίκτυο καινοτομίας συμμετέχουν δημόσιες οργανώσεις από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης. Τα μέλη του δικτύου, προωθούν την καινοτομία στην οργάνωσή τους, συνεργάζονται με το Υπουργείο Εσωτερικών για την διάδοση των καινοτομιών που αναπτύσσονται στην οργάνωσή τους, συμμετέχουν σε κοινές δράσεις, που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Innovation GOV.LAB καθώς επίσης λαμβάνουν μέρος, σε εκδηλώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με αντικείμενο την καινοτομία.

Περισσότερα για την συμμετοχή σε δράσεις και την διαδικασία εγγραφής στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα στον σύνδεσμο: https://innovation.gov.gr/innovation-community

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.