Στις 11 Μαϊου 2021 (14:00-17:00 CET), το  OPSI OECD,  σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Αυστρίας θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήρι καινοτομίας, στο μοντέλο των 4 πτυχών, με αντικείμενο την καινοτομία που «προσανατολίζεται στη βελτίωση».  Το εργαστήρι αυτό αποτελεί μέρος σειράς εργαστηρίων που έχει αναπτύξει ο ΟΟΣΑ και εντάσσονται σε πρόγραμμα του Horizon 2020, το οποίο στηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών με την συμμετοχή του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

Ποιές είναι οι 4 πτυχές της καινοτομίας

Κάθε δημόσια οργάνωση, έχει στόχο να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τον πολίτη και στο πλαίσιο της λειτουργίας της αλλάζει και καινοτομεί, είτε με συνειδητό τρόπο είτε όχι.

Οι αλλαγές αυτές και οι καινοτομίες έχουν διαφορετικές όψεις, στόχους και πτυχές και απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Σημαντικό για τις δημόσιες οργανώσεις είναι να σκέφτονται κάθε φορά για ποιο λόγο καινοτομούν και εάν χρησιμοποιούν τις απαραίτητες προσεγγίσεις για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Ο ΟΟΣΑ δημιούργησε για το σκοπό αυτό ένα μοντέλο, αναγνωρίζοντας 4 πτυχές καινοτομίας, ως μία προσέγγιση στη διαχείριση χαρτοφυλακίων καινοτομίας.

Οι 4 πτυχές καινοτομίας είναι:

  1. Καινοτομία προσανατολισμένη στη βελτίωση
  2. Καινοτομία προσανατολισμένη στον στόχο
  3. Προσαρμοστική καινοτομία
  4. Προληπτική καινοτομία

Περισσότερα για τις 4 πτυχές της καινοτομίας μπορείτε να δείτε εδώ:

https://innovation.gov.gr/fourfacets/

Τι θα μάθουμε στο εργαστήρι

Στο εργαστήρι, οι συμμετέχοντες ,  θα εμβαθύνουν σε μία από 4 πτυχές του μοντέλου,  στην καινοτομία που προσανατολίζεται στην βελτίωση και στοχεύει στην καλύτερη απόδοση της δημόσιας οργάνωσης.  Τα έργα καινοτομίας, που εντάσσονται σε αυτή την πτυχή, βελτιστοποιούν τους τρόπους εργασίας μίας δημόσιας οργάνωσης μέσα από την ψηφιοποίηση, συμπεριφορικές τεχνικές ή άλλου είδους βελτιώσεις. Για να σχεδιάσουμε έργα, ξεκινάμε με την ερώτηση “Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό που ήδη κάνουμε καλύτερα”.

Το εργαστήρι, απευθύνεται σε στελέχη της κοινότητας καινοτομίας, που ασχολούνται με την εύρεση τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, την ανάλυση ή την αξιολόγηση έργων τέτοιας φύσης, ή εργάζονται με αυτά τα θέματα ενεργά στον φορέα τους.

Το εργαστήρι θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, μελέτες περιπτώσεων και εργασία σε ομάδες. Τα στελέχη της ελληνικής κοινότητας καινοτομίας, θα έχουν την δυνατότητα να δικτυωθούν και να μοιραστούν εμπειρίες με την διεθνή κοινότητα. Το εργαστήρι διεξάγεται από στελέχη του ΟΟΣΑ στην αγγλική γλώσσα.

Το Τμήμα Καινοτομίας συμμετέχει και συντονίζει την συμμετοχή των ελληνικών φορέων

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας, έχοντας ως αποστολή την προώθηση της πολιτικής καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις και πρωτοβουλίες και αναπτύσσει χρήσιμα εργαλεία και πρακτικές για να βοηθήσει τις ελληνικές δημόσιες οργανώσεις να προωθήσουν την καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Καινοτομίας αναπτύσσει , το μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας, ένα εργαλείο που αποτελείται, από 6 βήματα και περιλαμβάνει εγχειρίδια με μεθοδολογίες, παραδείγματα και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στελέχη καινοτομίας για να αναπτύξουν την καινοτομία στην οργάνωσή τους.  Η ανάπτυξη των 4 πτυχών της καινοτομίας περιλαμβάνεται στο πρώτο βήμα του Οδηγού, το οποίο αφορά την εξερεύνηση του χαρτοφυλακίου καινοτομίας μίας οργάνωσης.

Περισσότερα για τον Οδηγό Ανάπτυξης Καινοτομίας μπορείτε να δείτε εδώ:

https://innovation.gov.gr/navigation-tool/

Επιπλέον, το Τμήμα Καινοτομίας δημιούργησε και συντονίζει το ελληνικό Δίκτυο Καινοτομίας για την Δημόσια Διοίκηση, με σκοπό την διάδοση της καινοτομίας και την δημιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των φορέων.  Τα μέλη του Δικτύου έχουν πρόσβαση σε εκδηλώσεις και εργαστήρια καινοτομίας που διοργανώνει το Τμήμα Καινοτομίας αλλά και διεθνείς οργανισμοί, όπως το συγκεκριμένο εργαστήρι.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.