Τα Εργαστήρια Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα εισάγονται με τον ν. 5027/23 «Σύστημα Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα…..»   ως επίσημος θεσμός με τον οποίο επιδιώκεται η ενδυνάμωση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων με εξειδικευμένες γνώσεις, η συνεργασία των δημοσίων φορέων στην μεταφορά καλών πρακτικών καθώς και η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και καινοτόμων λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον δημόσιο τομέα για τη βελτίωση της λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)  ως αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση τους, διοργανώνει στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2023 και ώρες 8.00 -15.00 εργαστήρια καινοτομίας στις παρακάτω θεματικές:

  • Ενσωμάτωση των βασικών αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης στην υλοποίηση Δημοσίων Πολιτικών,
  • Διαμόρφωση ενός ενιαίου μεθοδολογικού προτύπου διαχείρισης και διάθεσης ανοικτών δεδομένων από τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης.

Τα εργαστήρια, τα οποία πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Open Government Partnership (OGP), στοχεύουν στη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της δημόσιας διοίκησης για την μέγιστη δυνατή προώθηση και ενσωμάτωση των αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης στη λειτουργία της.

Η διεξαγωγή των εργαστηρίων καινοτομίας αναμένεται να οδηγήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ενσωμάτωσης των βασικών αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης στην υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών. Επίσης, τα εργαστήρια θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη οδικού χάρτη για τον σχεδιασμό επιμορφωτικού προγράμματος από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και την διάχυση των αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης, την ενίσχυση της κουλτούρας αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων και την εκπαίδευση διαχειριστών ανοικτών δεδομένων.

Όσοι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα, ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση των εργαστηρίων καινοτομίας θα πρέπει να ανατρέξουν στις οδηγίες του ΕΚΔΔΑ που βρίσκονται εδώ https://www.ekdd.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82/

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.