Στις 8 Ιουνίου 2021 (14:00-17:00 CET) ώρα Ελλάδας, το OPSI OECD,  σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού της Πορτογαλίας, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήρι καινοτομίας, στο μοντέλο των 4 πτυχών, με θέμα “Προσαρμοστική Καινοτομία: δημιουργώντας βιώσιμες και ευέλικτες πρακτικές στον δημόσιο τομέα”.  Το εργαστήρι αυτό αποτελεί μέρος σειράς εργαστηρίων που έχει σχεδιάσει το OPSI  OECD και εντάσσονται σε πρόγραμμα του Horizon 2020, το οποίο στηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών με την συμμετοχή του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών ως μέλος του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Τα μέλη της κοινότητας καινοτομίας τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το συγκεκριμένο εργαστήρι μπορούν να υποβάλλουν ενδιαφέρον συμμετοχής στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/interest-sub-oecd-innovation-lab-8-june έως τις 02 Ιουνίου 2021 προκειμένου στην συνέχεια να τους δοθούν πληροφορίες εγγραφής και πρόσβασης.

Ποιές είναι οι 4 πτυχές της καινοτομίας

Κάθε δημόσια οργάνωση, έχει στόχο να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τον πολίτη και στο πλαίσιο της λειτουργίας της αλλάζει και καινοτομεί, είτε με συνειδητό τρόπο είτε όχι.

Οι αλλαγές αυτές και οι καινοτομίες έχουν διαφορετικές όψεις, στόχους και πτυχές και απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Σημαντικό για τις δημόσιες οργανώσεις είναι να σκέφτονται κάθε φορά για ποιο λόγο καινοτομούν και εάν χρησιμοποιούν τις απαραίτητες προσεγγίσεις για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Ο ΟΟΣΑ δημιούργησε για το σκοπό αυτό ένα μοντέλο, αναγνωρίζοντας 4 πτυχές καινοτομίας, ως μία προσέγγιση στη διαχείριση χαρτοφυλακίων καινοτομίας.

Οι 4 πτυχές καινοτομίας είναι:

  1. Καινοτομία προσανατολισμένη στη βελτίωση
  2. Καινοτομία προσανατολισμένη στον στόχο
  3. Προσαρμοστική καινοτομία
  4. Προληπτική καινοτομία

Περισσότερα για τις 4 πτυχές της καινοτομίας μπορείτε να δείτε εδώ:

https://innovation.gov.gr/fourfacets/

Τι θα μάθουμε στο εργαστήρι

Το εργαστήρι θα εστιάσει στην προσαρμοστική καινοτομία στην θεωρία και στην πράξη στον δημόσιο τομέα.  Στο εργαστήρι θα αναζητηθούν απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Τι περιλαμβάνει η προσαρμοστική καινοτομία και πώς φαίνεται στην πράξη; Πώς σχετίζεται με τις προσπάθειες να καταστούν οι δημόσιες οργανώσεις περισσότερο άμεσες, ανθεκτικές και ευέλικτες;
  • Ποιες δυνάμεις ή ποιος σχεδιασμός ωθεί στην ανάπτυξη της προσαρμοστικής καινοτομία;
  • Πώς μπορούν οι προσαρμοστικές πρακτικές καινοτομίας να βοηθήσουν τα στελέχη καινοτομίας να δημιουργήσουν στρατηγική για να μεταβούν από την κρίση στην ανάκαμψη;
  • Πώς θα μπορούσε η ηγεσία μιας οργάνωσης, να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη χαρτοφυλακίων καινοτομίας, εντάσσοντας δράσεις προωθώντας την συμμετοχή από κάτω προς τα πάνω;
  • Με ποιο τρόπο μπορεί να εξελιχθεί ο προσανατολισμός μιας δημόσιας οργάνωσης που έχει επενδύσει στην προσαρμοστική καινοτομία;

 

Κύκλος εργαστηρίων μοντέλου 4 πτυχών

Το εργαστήρι της προσαρμοστικής καινοτομίας, αποτελεί μέρος κύκλου εργαστηρίων που διοργανώνει το OPSI OECD , απευθυνόμενο στα στελέχη καινοτομίας των κρατών μελών, τα οποία συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα ΟΟΣΑ. Στο πλαίσιο, των προηγούμενων εργαστηρίων, μέλη της ελληνικής κοινότητας καινοτομίας δημοσίου τομέα, παρακολούθησαν στις 11 Μάϊου 2021, εργαστήρι το οποίο πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο την  καινοτομία η οποία είναι προσανατολισμένη στην βελτίωση  ενώ στις 11 και 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το εργαστήρι για την διοίκηση της προληπτικής καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προηγούμενα εργαστήρια μπορείτε να βρείτε εδώ:

Εργαστήρι για την καινοτομία βελτίωσης:

https://innovation.gov.gr/innovationunitcat/eventslabsworkshopscat/labscat/innovation-lab-opsi-oecd-11-may/

Εργαστήρι για την διοίκηση της προληπτικής καινοτομίας:

https://innovation.gov.gr/innovationunitcat/eventslabsworkshopscat/labscat/conclusions-on-preventive-innovation-oosa-lab-11-12-march/

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.