Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε τη Διακήρυξη Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναδεικνύοντας τη δέσμευση για τη διάδοση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η Διακήρυξη , η οποία υιοθετήθηκε από 43 κράτη, μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα και αναρτήθηκε στη πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr και στο Αποθετήριο του ΟΟΣΑ.

Η Διακήρυξη προωθεί τις πέντε βασικές αρχές:

 • Ενισχύουμε την καινοτομία,
 • Αναπτύσσουμε ικανότητα να καινοτομούμε,
 • Δημιουργούμε και συμμετέχουμε σε δίκτυα ανταλλαγής γνώσης,
 • Εξερευνούμε, δοκιμάζουμε και αξιολογούμε,
 • Μοιραζόμαστε και μαθαίνουμε.

Τον Ιούλιο του 2020, το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας, δημοσίευσε τον Οδηγό Εφαρμογής της Διακήρυξης Καινοτομίας  Δημοσίου Τομέα. Σκοπός του Οδηγού είναι η παροχή κατευθύνσεων προς τις δημόσιες οργανώσεις για την υλοποίηση των αρχών της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα, παρέχονται 34 οδηγίες για τον τρόπο που μπορούν να εφαρμόσουν οι δημόσιες οργανώσεις μία ή περισσότερες από τις αρχές της Διακήρυξης.

Από το 2020 έως σήμερα, το Τμήμα Καινοτομίας προωθεί δράσεις που υλοποιούν σε εθνικό επίπεδο τις πέντε αρχές της Διακήρυξης μέσα από :

 • Τη πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα,
 • Το δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα,
 • Το Αποθετήριο Καινοτομιών,
 • Το Αποθετήριο Μελετών Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα,
 • Το Βαρόμετρο Καινοτομίας,
 • Τα εργαστήρια καινοτομίας δημοσίου τομέα, Innovation GOV.LAB,
 • Τις μεθόδους και τα εργαλεία που σχεδιάζονται για την υλοποίηση της διαδικασίας καινοτομίας,

Τον Απρίλιο του 2022, το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ εμπνεόμενο από τον Οδηγό Εφαρμογής της Διακήρυξης Καινοτομίας της χώρας μας, δημοσίευσε το Playbook για την Διακήρυξη Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα. Το Playbook στοχεύει στην υλοποίηση μιας ή περισσότερων αρχών της Διακήρυξης Καινοτομίας σε επίπεδο δημόσιας οργάνωσης μέσα από συγκεκριμένη μεθοδολογία και εργαλεία.

Το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, προωθεί τη διάδοση του Playbook συμμετέχοντας στο εργαστήρι που διοργανώνει το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ στις 7 Ιουνίου 2022, στο οποίο προβλέπεται ειδική συνάντηση εργασίας, για την ομάδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, μέσα από τη δράση Innovation GOV.LAB. Επίσης, η υπηρεσία μας σχεδιάζει τους επόμενους μήνες τη μετάφραση και προσαρμογή του Playbook με βάση τα χαρακτηριστικά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης προκειμένου να αναρτηθεί στη πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα και στη συνέχεια να παρουσιαστεί η μεθοδολογία χρήσης του στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα.

Συμμετοχή στο εργαστήρι του ΟΟΣΑ 

 Οι δημόσιες οργανώσεις μέλη του δικτύου καινοτομίας δημοσίου τομέα, μπορούν να συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπό τους στο εργαστήρι.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις συμμετοχής στο εργαστήρι είναι περιορισμένες για έως έξι (6) δημόσιες οργανώσεις και η δήλωση συμμετοχής αξιολογείται προκειμένου να γίνει αποδεκτή. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται παρακάτω.

Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν ρόλο στη διάδοση του playbook συνεπώς θα πρέπει να έχουν γνώση ή σχετική εμπειρία και ενεργό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας στη δημόσια οργάνωσή τους.

Οι εκπρόσωποι στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα, μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/interest-submission-for-oecd-lab-playbook-for-innovation-declaration/ έως τις 27 Μάϊου 2022

Λίγα λόγια για το εργαστήρι

Το εργαστήρι στοχεύει σε:

 • Διάδοση του Playbook και βελτίωση της ορατότητάς του,
 • Βελτίωση της γνώσης των στελεχών να εργάζονται συνεργατικά ειδικά σε ένα εργαστήρι με διαφορετικές χώρες,

Στο εργαστήρι, οι συμμετέχοντες καλούνται στην αρχή να αναγνωρίσουν την αρχή της καινοτομίας η οποία ταιριάζει περισσότερο με τις επιτακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οργάνωσή τους. Στη συνέχεια, θα αναζητήσουν το σημείο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και τέλος θα γνωρίσουν τις επιλογές που έχουν να βελτιώσουν την κατάσταση που αντιμετωπίζουν.

Όπως πάντα τα εργαστήρια δεν παρέχουν μαγικές λύσεις αλλά βελτιώνουν την κατανόηση των προκλήσεων για καινοτομία και οδηγούν τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν μονοπάτια βελτίωσης.

Εργασία στο εργαστήρι

 Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν μια ειδική ψηφιακή συνεργατική πλατφόρμα (MURAL). Οι συμμετέχοντες θα εισέλθουν μέσω πλατφόρμας Zoom και στη συνέχεια θα εργαστούν σε μικρές ομάδες μέσα από τη συνεργατική πλατφόρμα.

Η συνολική διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 2 ώρες.

 Ημερομηνία εργαστηρίου

 7 Ιουνίου και ώρα 10-12 CET (11:00-13:00 ώρα Ελλάδας).

 Τεχνικές Προδιαγραφές

 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν επαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο για να υποστηριχθεί η σύνδεση μέσω εικόνας,
 • Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες MURAL και ΖΟΟΜ συνεπώς θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει σύνδεση σε αυτές,
 • Θα χρειαστεί η χρήση υπολογιστή και όχι άλλης συσκευής προκειμένου οι συμμετέχοντες να γράψουν στο ψηφιακό πίνακα,
 • Το εργαστήρι θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασική γνώση αυτής,
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι στελέχη με θέση ευθύνης.

Περισσότερα για την διαδικασία εγγραφής στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα: https://innovation.gov.gr/innovation-community

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.