Στις 7 Ιουλίου 2021 (13:30-15:15 CET), το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OPSI OECD),  θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήρι καινοτομίας, με θέμα “Προληπτική ικανότητα δημόσιων φορέων και πολιτική τεχνολογίας”.

Το εργαστήρι αυτό, σε συνέχεια εργαστηρίων καινοτομίας που διοργανώνει το OPSI OECD, εμβαθύνει στην πτυχή της προληπτικής καινοτομίας και προσανατολίζεται στην εξέταση της σχέσης μεταξύ του σχεδιασμού των συστημάτων δημόσιας διακυβέρνησης για την διαχείριση των μελλοντικών προκλήσεων, με τις αλλαγές στους τομείς της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.

Τα μέλη της κοινότητας καινοτομίας τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το συγκεκριμένο εργαστήρι, το οποίο πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/submission-form-for-oecd-lab-on-7-july/ έως τις 02 Ιουλίου 2021 προκειμένου στην συνέχεια να τους δοθούν πληροφορίες εγγραφής και πρόσβασης.

Λίγα λόγια για το εργαστήρι

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ταχείας κοινωνικο-τεχνικής αλλαγής, καθώς και αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της αύξησης των προκλήσεων όπως η διαχείριση των αποτελεσμάτων της πανδημίας, η προληπτική ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή και της τεχνολογικής ανάπτυξης, η οποία διαταράσσει τα οργανωσιακά μοντέλα και τις σχέσεις των δημοσίων οργανώσεων με την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής προληπτικής διαχείρισης των μελλοντικών προκλήσεων, τα συστήματα Τεχνολογίας και Καινοτομίας, τα οποία υποστηρίζουν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό των δημοσίων οργανώσεων θα πρέπει να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για επανασχεδιασμό της λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων.

Τι θα μάθουμε στο εργαστήρι

Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα συζητηθεί η σχέση μεταξύ της προσδοκίας, της συμμετοχής, της κατεύθυνσης, της αποδιοργάνωσης και των μεταβάσεων ως συνδετικές έννοιες στην διαμόρφωση πολιτικής για τα πεδία της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της δημόσιας διακυβέρνησης.

Ο ΟΟΣΑ θα μοιραστεί την εμπειρία του όσον αφορά την προληπτική διακυβέρνηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη συστημάτων προληπτικής διακυβέρνησης σε διαδικασίες καινοτομίας του δημόσιου τομέα.

Στο εργαστήρι θα αναζητηθούν απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Πώς μπορεί ο σχεδιασμός που γίνεται για την προληπτική καινοτομία στο πεδίο της τεχνολογίας να εμπλουτίσει τον σχεδιασμό για την προληπτική ικανότητα της δημόσιας διακυβέρνησης και το αντίστροφο;
  • Πώς μπορεί η προληπτική διακυβέρνηση και οι προσεγγίσεις προληπτικής καινοτομίας να επιτύχουν την ευθυγράμμιση μεταξύ δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών που θα είναι απαραίτητες για την ευελιξία και την προσαρμογή;
  • Πώς μπορεί να ενισχυθεί, η προληπτική καινοτομία στα συστήματα τεχνολογίας και γενικότερα η διοίκηση της προληπτικής καινοτομίας των δημόσιων οργανώσεων;

 Περισσότερες πληροφορίες για τα προηγούμενα εργαστήρια μπορείτε να βρείτε εδώ:

Εργαστήρι για την καινοτομία βελτίωσης:

https://innovation.gov.gr/innovationunitcat/eventslabsworkshopscat/labscat/innovation-lab-opsi-oecd-11-may/

Εργαστήρι για την διοίκηση της προληπτικής καινοτομίας:

https://innovation.gov.gr/innovationunitcat/eventslabsworkshopscat/labscat/conclusions-on-preventive-innovation-oosa-lab-11-12-march/

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.