Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, συμμετέχει ενεργά και υποστηρίζει την εκδήλωση του Μαραθωνίου Καινοτομίας, που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με τίτλο “ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon”.

Η εκδήλωση, “ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon” προγραμματίζεται για τις 19 – 20 Φεβρουαρίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί υβριδικά. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος) ενώ επίσης θα χρησιμοποιηθούν απομακρυσμένα εργαλεία τηλεδιάσκεψης.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας “ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon”, έχει ως αρχικό στόχο την κινητοποίηση της κοινότητας καινοτομίας, μέσα από την συνεργασία δημοσίων φορέων και την διάδραση στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εκδήλωση αναμένεται να συνεισφέρει στην δημιουργία πρωτότυπων και καινοτόμων εφαρμογών, που προωθούν τον μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα, καθιστώντας αποτελεσματικότερη τη διοίκηση και βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η συνεργασία χρηστών και εταίρων στην διαμόρφωση λύσεων και η δημιουργία πρωτοτύπων αποτελούν βασικά στοιχεία της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας, όπως αναδεικνύει και το Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας.

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του ΥΠΕΣ, υποστηρίζει τη δράση σε δύο φάσεις ως εξής:

α)     Συντονισμός της παρουσίασης πρακτικών καινοτομίας στο πεδίο του μετασχηματισμού των δημοσίων οργανώσεων, στην εκδήλωση Open Day η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2021. Στην εκδήλωση, αναδείχθηκαν ιδέες, τις οποίες μπορούν να υιοθετήσουν οι συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο Καινοτομίας και,

β)  Συμμετοχή στον Μαραθώνιο Καινοτομίας και ειδικότερα στην διαδικασία του mentoring των ομάδων καινοτομίας που θα συμμετέχουν καθώς και επικοινωνία της εκδήλωσης στην κοινότητα καινοτομίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Τα μέλη του Δικτύου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, τα οποία αποτελούν την κοινότητα καινοτομίας δημοσίων οργανώσεων εκπροσωπώντας τον φορέα τους, μπορούν να συμμετέχουν στην εκδήλωση, ενεργά με τους παρακάτω τρόπους:

Ως απλοί παρατηρητές του Μαραθωνίου Καινοτομίας, παρακολουθώντας διαδικτυακά το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του. Περισσότερες πληροφορίες για τον σύνδεσμο παρακολούθησης της εκδήλωσης θα αποσταλούν τις επόμενες ημέρες σε όσα μέλη του δικτύου εκδηλώσουν ενδιαφέρον παρακολούθησης.

Στην διαδικασία του mentoring, υποστηρίζοντας τις ομάδες που θα συμμετέχουν στο Μαραθώνιο Καινοτομίας. Σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην διαδικασία mentoring, τις επόμενες ημέρες θα αποσταλούν περισσότερες πληροφορίες για την μεθοδολογία υποστήριξης των ομάδων.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για τα στελέχη που συμμετέχουν στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες υποστηρίζοντας στην συνέχεια ανάλογες δράσεις καινοτομίας, στην δημόσια οργάνωσή τους. Επίσης, τα στελέχη της κοινότητας καινοτομίας θα αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες ιδέες που μπορούν να προτείνουν και να υιοθετήσουν μελλοντικά ως έργα καινοτομίας.

Περισσότερα για τον μαραθώνιο καινοτομίας και αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://crowdhackathon.com/ekdda-hackathon.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: Παρασκευή 18/02/2022 ώρα 16:00 στην φόρμα που έχει δημιουργηθεί εδώ.

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.