Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 12 Απριλίου 2024

 

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών διοργανώνει, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του ΕΚΔΔΑ, Εργαστήριο Καινοτομίας με τίτλο  «Ενσωμάτωση των εργαλείων των Μαραθωνίων Καινοτομίας στο οικοσύστημα καινοτομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων φορέων για τον σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα».

Το Εργαστήριο πραγματοποιείται στις 18 και 19 Απριλίου 2024, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην Κρήτη. Η δράση, έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2024 του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο  «Ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών δημόσιας διοίκησης σε εργαλεία καινοτομίας» και ο σκοπός του είναι η συν-διαμόρφωση με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων και παρατηρητών των δημόσιων φορέων του «Οδηγού Διοργάνωσης και Υιοθέτησης  Μαραθωνίων Καινοτομίας», ο οποίος σχεδιάζεται να εφαρμοστεί το 2024-2025 στο πλαίσιο έργου που σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης.

 Ειδικότερα, στο Εργαστήρι Καινοτομίας στο οποίο θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες της δημόσιας διοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της εγχώριας κοινότητας καινοτομίας θα αναπτυχθεί με τη μέθοδο της συν-διαμόρφωσης το υλικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την ενσωμάτωση των πρακτικών των Μαραθωνίων Καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση και τη διάδοσή τους με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών στις Περιφέρειες της χώρας.

Το Εργαστήριο Καινοτομίας απευθύνεται σε στελέχη Περιφερειών της χώρας και σε ενδιαφερόμενους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κρήτης οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες για νέα εργαλεία και να εκπαιδευτούν σε καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία για την ανάδειξη έργων καινοτομίας και στο σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας που μπορούν να υποβληθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια του Εργαστηρίου Καινοτομίας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Μαραθωνίου Καινοτομίας που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης στις 20 και 21 Απριλίου 2024 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών https://innovation.gov.gr/innovationunitcat/innovation-hackathon-region-of-crete/ και να έρθουν δια ζώσης σε επαφή με την πρακτική των Hackathons και τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

Περισσότερα για την ατζέντα του Εργαστηρίου Καινοτομίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.