Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 26 Απριλίου 2024

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, συμμετέχει στην Έκθεση Καινοτομίας Beyond που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη στις 26 και 27 Απριλίου. Στο πλαίσιο της Έκθεσης, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης, παρουσιάζει σε κεντρικό πάνελ τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της πολιτικής καινοτομίας για τη δημόσια διοίκηση που υλοποιεί μέσα από τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών παρουσιάζονται στο 3ο Συνέδριο Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο συμμετέχουν όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας με τις Διευθύνσεις Πληροφορικής, τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τους Εντεταλμένους Συμβούλους, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΕΔΥΤΕ, η Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς και εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα.

Το 3ο Συνέδριο Καινοτομίας και Νέων τεχνολογιών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να επικοινωνηθούν τα έργα και οι δράσεις της καινοτομίας σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή της καινοτομίας σε επίπεδο περιφερειών, δίνοντας το στίγμα της πραγματικής καινοτομίας, αλλά και την εικόνα του μέλλοντος στο σήμερα.

Μέσα από την συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών αναδεικνύεται η ανάγκη η καινοτομία να αποκτήσει σημαντική αξία για το προσωπικό του δημόσιου τομέα και βασικό μηχανισμό για τον μετασχηματισμό των δημόσιων φορέων. Ειδικότερα, στον σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές ενέργειες σε 4 άξονες:

  • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός για την Καινοτομία,
  • Ανάπτυξη κουλτούρας και ικανότητας καινοτομίας,
  • Συνεργασίες και δικτύωση,
  • Δεξιότητες και ενθάρρυνση προσωπικού δημόσιας διοίκησης.

Στο 3ο Συνέδριο το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζει τους άξονες και τις ενέργειες που υλοποιούνται και προσκαλεί τις Περιφέρειες να συμμετέχουν στην Ημερίδα του Δικτύου Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα, καθώς και στο Φόρουμ Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο ατζέντα.

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.