Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 16 Μαΐου 2024

            

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών διοργάνωσε με επιτυχία, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του ΕΚΔΔΑ, διήμερο Εργαστήριο Καινοτομίας με τίτλο  «Ενσωμάτωση των εργαλείων των Μαραθωνίων Καινοτομίας στο οικοσύστημα καινοτομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων φορέων για τον σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα».

Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Απριλίου 2024, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην Κρήτη. Η δράση, έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2024 του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο  «Ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών δημόσιας διοίκησης σε εργαλεία καινοτομίας» με σκοπό τη συν-διαμόρφωση με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων και παρατηρητών των δημόσιων φορέων του «Οδηγού Διοργάνωσης και Υιοθέτησης  Μαραθωνίων Καινοτομίας», ο οποίος σχεδιάζεται να εφαρμοστεί το 2024-2025 στο πλαίσιο έργου που σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης.

 

Στο Εργαστήριο Καινοτομίας συμμετείχαν στελέχη Περιφερειών της χώρας και ενδιαφερόμενοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κρήτης οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες για νέα εργαλεία και να εκπαιδευτούν σε καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία για την ανάδειξη έργων καινοτομίας και στο σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας που μπορούν να υποβληθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα.

 

Για το συγκεκριμένο Εργαστήριο Καινοτομίας συνεργάστηκαν εμπειρογνώμονες της δημόσιας διοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της εγχώριας κοινότητας καινοτομίας για την ανάπτυξη ενός «Οδηγού Διοργάνωσης και Υιοθέτησης Μαραθωνίων Καινοτομίας» με στόχο την ενσωμάτωση των πρακτικών των Μαραθωνίων Καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση και τη διάδοσή τους στις Περιφέρειες της χώρας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών.  Επίσης, παρουσιάστηκε η ανάπτυξη υλικού για την ενσωμάτωση των Μαραθωνίων Καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση και έγινε εκπαίδευση σε καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία για την ανάδειξη έργων καινοτομίας.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης ΥΠΕΣ, Δημήτρης Κιρμικίρογλου σημείωσε πως το Εργαστήριο Καινοτομίας που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Κρήτη σηματοδοτεί την υλοποίηση του σχεδιασμού του Υπουργείου για την ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων στη δημόσια διοίκηση, την ανάδειξη του δημόσιου υπαλλήλου ως του πλέον πολύτιμου πόρου για την παραγωγή καινοτομίας, αλλά και την ανάγκη η καινοτομία να ενσωματωθεί στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων ως αναγκαίος μηχανισμός για τη διαρκή βελτίωση του δημόσιου τομέα και την παροχή καλύτερων και σύγχρονων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.

 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στο κλείσιμο του διημέρου ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και επεσήμανε πως η Περιφέρεια Κρήτης, υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές κι έχει φτάσει να διαμορφώνει και να υλοποιεί πολιτικές καινοτομίας. Ευχαρίστησε το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης επισημαίνοντας πως είναι τιμητική η επιλογή της Περιφέρειας Κρήτης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση του πρώτου Εργαστηρίου Καινοτομίας αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί.

 

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια του Εργαστηρίου Καινοτομίας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Μαραθωνίου Καινοτομίας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στις 20 και 21 Απριλίου 2024 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και να έρθουν δια ζώσης σε επαφή με την πρακτική των Hackathons και τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. Δείτε περισσότερα αναφορικά με την ολοκλήρωση του Μαραθώνιου Καινοτομίας Hackathon for Health and Wellness Crete 2024 εδώ:  https://innovation.gov.gr/innovationunitcat/hackathon-for-health-and-wellness-crete-2024/

                             
                                                                                                         
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.