Η συνάντηση των Μονάδων Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Νοεμβρίου 2019, στο χώρο του εργαστηρίου καινοτομίας που εγκαινίασε πρόσφατα η γαλλική δημόσια διοίκηση και αποτελεί ένα πρωτοποριακό χώρο παραγωγής νέων ιδεών και σχεδιασμού πρωτότυπων έργων. Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν, οι τελευταίες εξελίξεις σε κάθε χώρα μέλος του ΟΟΣΑ, αναφορικά με τον τρόπο διάδοσης και εφαρμογής των πέντε διαστάσεων της Διακήρυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα , που εκδόθηκε τον Μάιο του 2019 από το Συμβούλιο Υπουργών του ΟΟΣΑ και υιοθετήθηκε επίσημα στην Ελλάδα με την υπογραφή της από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο τον Σεπτέμβριο του 2019.

Σημειώνεται,  ότι η Διακήρυξη αποτελεί προϊόν κοινής εργασίας των Μονάδων Καινοτομίας του ΟΟΣΑ μεταξύ των οποίων και του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών. Για την υλοποίηση της Διακήρυξης σε επίπεδο ελληνικής δημόσιας διοίκησης έχει διαμορφωθεί ένας οδικός χάρτης δράσεων ο οποίος παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης, στις χώρες του ΟΟΣΑ.

 

Η συνάντηση, επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες των χωρών για την δημιουργία μηχανισμών μέτρησης της ικανότητας καινοτομίας των δημοσίων οργανώσεων. Σε πρώτη φάση, επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον αρκετών χωρών να συνεργαστούν στην διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας ως βοηθητικό  εργαλείο στην προσέγγιση των μετρήσεων και σε συγκριμένα πεδία ενδιαφέροντος όπως είναι οι έρευνες μέσα από ερωτηματολόγια, οι καταλύτες της καινοτομίας κτλ.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε και η πρωτοβουλία χωρών για κοινή  συνεργασία  στο έργο «Εγχειρίδιο της Κοπενχάγης» στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών μαζί με το Εθνικό Κέντρο Καινοτομίας της Δανίας, το Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Παρατηρητήριο Καινοτομίας του ΟΟΣΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ολλανδίας, το Υπουργείο Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας κτλ. και το οποίο θα αποτελέσει το πλέον αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο οδηγό σε θέματα μετρήσεων της καινοτομίας του δημοσίου τομέα.

Στην συνάντηση επίσης συζητήθηκε η διαμόρφωση πλαισίου διακυβέρνησης για την δημιουργία ικανότητας προληπτικής καινοτομίας  των εθνικών  δημόσιων διοικήσεων καθώς  τα επόμενα χρόνια, η τεχνολογία αναμένεται να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά των προβλημάτων που διαχειρίζονται σήμερα οι κυβερνήσεις  και  συνεπώς απαιτείται η ανάπτυξη νέων και περισσότερο αποτελεσματικών στρατηγικών προληπτικής διαχείρισης των προκλήσεων , από τις δημόσιες οργανώσεις. Το πλαίσιο προληπτικής καινοτομίας αναμένεται να αποτελέσει ένα βασικό πυλώνα, στην υπό διαμόρφωση στρατηγική καινοτομίας του ΟΟΣΑ και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων οργανισμών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων να συμμετέχουν στην δημιουργία του.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.