Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ (OPSI OECD) απευθύνει πρόκληση στα μέλη του, για τη συμμετοχή τους στη δράση συλλογής καινοτόμων πρακτικών από όλο τον κόσμο προκειμένου αυτές να αναδειχθούν σε διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών υποστηρίζει και προωθεί τη δράση του OPSI OECD σε εθνικό επίπεδο ως μέλος του δικτύου του.

Η δράση του OPSI OECD συνδιοργανώνεται με το Κέντρο για τη Κυβερνητική Καινοτομία του Ντουμπάι, Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation (MBRCGI). Στο πλαίσιο της δράσης, προσκαλούνται οι δημόσιες οργανώσεις οι οποίες έχουν αναπτύξει ή συμμετέχουν σε καινοτόμες πρωτοβουλίες με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών και υπηρεσιών και τη βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες, να τις υποβάλλουν προκειμένου στη συνέχεια:

  • Να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του OPSI OECD και
  • Να συμπεριληφθούν σε εκθέσεις για τις διεθνείς τάσεις της καινοτομίας, οι οποίες θα καταρτιστούν από τον ΟΟΣΑ.

Ο σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη καινοτομιών στο διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε όλο το εύρος των δημοσίων πολιτικών από τον διοικητικό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και την διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων στο δημόσιο τομέα, την υγεία, τη παιδεία, την πράσινη μετάβαση κλπ και υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό μιας χώρας ή τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Επιπρόσθετα, οι ομάδες των καλύτερων προτεινόμενων καινοτομιών θα προσκληθούν να παραστούν στην παγκόσμια συνάντηση World Government Summit, το μεγαλύτερο γεγονός σε διεθνές επίπεδο για τη διαμόρφωση καινοτομίας στη διακυβέρνηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 έως 15 February 2023.  Στο πλαίσιο της συνάντησης οι επιλεγμένες ομάδες θα εργαστούν προκειμένου να παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους στη διαδραστική εκδήλωση Edge of Government.

Οι δημόσιες οργανώσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης προσκαλούνται να συμμετέχουν ενεργά στη δράση του OPSI OECD και να αναδείξουν τόσο τις πρωτοβουλίες τους και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές, όσο και την ελληνική δημόσια διοίκηση γενικότερα.

Η συμμετοχή στη δράση διασφαλίζει συγκεκριμένα οφέλη για τους συμμετέχοντες:

  • Διεθνή αναγνωρισιμότητα, καθώς οι καινοτομίες προωθούνται σε εκδηλώσεις και στους χιλιάδες αναγνώστες των εκθέσεων που δημοσιεύει ο ΟΟΣΑ,
  • Δυνατότητα για κλιμάκωση, για όσες καινοτομίες διακριθούν και εκδηλωθεί ενδιαφέρον ώστε να επεκταθούν και σε άλλες χώρες
  • Συμμετοχή στο παγκόσμιο κίνημα ηγετών της καινοτομίας οι οποίοι αποτελούν παραδείγματα και πηγή έμπνευσης για καινοτομία.

Η διαδικασία συμμετοχής στη δράση του OPSI OECD περιλαμβάνει σε πρώτο βαθμό την υποβολή των πρωτοβουλιών καινοτομίας στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/submission-innovation/ έως τις 10 Οκτωβρίου 2022 προκειμένου να εξεταστούν ως προς τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το OPSI OECD. Στη συνέχεια, οι δημόσιες οργανώσεις θα ενημερωθούν προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη βιβλιοθήκη του OPSI OECD έως την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.