Η Γενική Γραμματεία  Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (ΓΓΑΔΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών υλοποιεί έργο σε συνεργασία με την Expertise France, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της DG REFORM, με σκοπό την αποτύπωση της κατάστασης της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Το έργο αυτό, το οποίο εντάσσεται στις δράσεις της Γενικής Γραμματείας, για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα, αναμένεται να συνεισφέρει στην κατάρτιση έκθεσης με προτάσεις υποστήριξης της πολιτικής καινοτομίας από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε αυτή τη φάση του έργου, έχουν δημιουργηθεί πέντε ομάδες εστίασης, αποτελούμενες από 37 δημόσιες οργανώσεις με σημαντικό ρόλο για τη καινοτομία στο δημόσιο τομέα.

Σκοπός της συζήτησης που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των ομάδων εστίασης, είναι να συλλεχθούν στοιχεία και απόψεις από τις δημόσιες οργανώσεις αναφορικά με το περιβάλλον της καινοτομίας στο οποίο λειτουργούν, τους πόρους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων με επίκεντρο τις εσωτερικές (διοικητικές) διαδικασίες, καθώς και τις σχετικές ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εν λόγω οργανώσεις στην προσπάθεια τους να καινοτομήσουν.

Η επιλογή των φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες εστίασης, έγινε κατόπιν έρευνας με συγκεκριμένα κριτήρια για τον ρόλο τους στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ . Οι φορείς αυτοί  αποτελούν σε ποσοστό  84%  μέλη του Δικτύου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα το οποίο έχει συσταθεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης με εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του δικτύου συμμετέχουν ενεργά στη κοινότητα καινοτομίας δημοσίου τομέα, προωθούν και υλοποιούν δράσεις οι οποίες σχεδιάζονται από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της ΓΓΑΔΔΤ. Οι δράσεις αυτές  περιλαμβάνουν εργαστήρια καινοτομίας, έρευνες, εκδηλώσεις και δράσεις οι οποίες προωθούν την καινοτομία.  Περισσότερα για το δίκτυο καινοτομίας μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/innovation-community/.

Οργάνωση ομάδων εστίασης

Για την υλοποίηση αυτής της φάσης του έργου, έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες εστίασης από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, δύο ομάδες εστίασης από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και μια μικτή ομάδα εστίασης με αντικείμενο τη καινοτομία στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι συμμετέχοντες, εκπρόσωποι των δημοσίων οργανώσεων, καλούνται να αποτυπώσουν σημαντικές απόψεις, προτάσεις και ιδέες για τη πολιτική καινοτομίας σε τρεις ενότητες:

  • Διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την αντίληψη, το περιβάλλον και την κουλτούρα της καινοτομίας στους δημόσιους φορείς.
  • Αξιολόγηση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας μέσα από διαδικασίες, συνέργειες και πόρους που διαθέτουν οι δημόσιες οργανώσεις και
  • Ανάλυση του βαθμού καινοτομίας των δημοσίων οργανώσεων και αποτύπωση των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι η δράση των πέντε ομάδων εστίασης ξεκινά στις 27 Ιουνίου 2022 και ολοκληρώνεται στις 07 Ιουλίου 2022.

Παράλληλα ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της ΓΓΑΔΔΤ και αναμένεται η έκδοση του προσχεδίου για το Σχέδιο Δράσης το οποίο στοχεύει στη δημιουργία συστήματος καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Υπενθυμίζεται, ότι στις 15 Ιουνίου 2022 ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των δημοσίων οργανώσεων, μελών του δικτύου καινοτομίας δημοσίου τομέα, σε μια διαδικασία συν-σχεδιασμού με την υποβολή προτάσεων. Σε αυτή αναδείχθηκαν σημαντικές ιδέες οι οποίες πλέον βρίσκονται σε επεξεργασία από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.