Στις 23 Φεβρουαρίου 2021, σε μια διαδικτυακή εκδήλωση την οποία διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Καινοτομίας της Δανίας,  παρουσιάστηκε το εγχειρίδιο για την μέτρηση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα το οποίο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για έκδοση ενός διεθνούς οδηγού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις διαδικασίες μετρήσεων του επιπέδου καινοτομίας, προσανατολισμένου στις ανάγκες του δημόσιου τομέα.

Τo εγχειρίδιο αποτελεί το επιστέγασμα της επιτυχημένης συνεργασίας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021 εν μέσω της κρίσης πανδημίας με την συμμετοχή, περισσότερων από 60 ατόμων, εκπροσώπων εθνικών διοικήσεων αρμόδιων για θέματα καινοτομίας, με την υποστήριξη αναλυτών και συμβούλων καινοτομίας  από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης καθώς επίσης και ακαδημαϊκών από περισσότερες από 20 χώρες.

Εκ μέρους της Ελλάδας, στην διαδικασία σχεδιασμού, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019, συμμετείχε, το Υπουργείο Εσωτερικών, με εκπροσώπους στελέχη του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

Γνωρίστε το εγχειρίδιο

Το Εγχειρίδιο  περιέχει ενότητες που μπορούν να βοηθήσουν μια δημόσια οργάνωση ή ακόμα ευρύτερα μια δημόσια διοίκηση, να γνωρίσει πως να διενεργεί ελέγχους και να αξιολογηθεί την ικανότητα καινοτομίας. Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο βοηθά μια ομάδα έρευνας, να:

 

⇒ Θέτει στρατηγικούς στόχους όταν διεξάγει μια έρευνα καινοτομίας

⇒ Επικοινωνεί το εγχειρίδιο

⇒ Να προσδιορίζει την καινοτομία

⇒ Βρίσκει αποδέκτες

⇒ Προσαρμόζει το εγχειρίδιο στις ανάγκες της έρευνας

Τι είναι το Εγχειρίδιο;

Το εγχειρίδιο βοηθά τις ομάδες έρευνας, που θέλουν να συγκεντρώσουν δεδομένα για να διαμορφώσουν στρατηγικές ανάπτυξης ή θέλουν να ετοιμάσουν, αναλύσουν και να επικοινωνήσουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας προσανατολισμένης στην καινοτομία δημοσίου τομέα.

Η ομάδα έρευνας, θα βρει παραδείγματα χρήσης, πρακτικές συμβουλές και χρήσιμες προειδοποιήσεις που μπορεί να λάβει υπόψη πριν ξεκινήσει μια διαδικασία έρευνας. Ανάμεσα σε άλλα, στο εγχειρίδιο παρουσιάζονται ζητήματα στρατηγικής στοχοθεσίας, επικοινωνίας, αναζήτησης και πρόσβασης σε αποδέκτες, οδηγίες προσαρμογής του ερωτηματολογίου βάση αναγκών και χρήσιμα στοιχεία για τον ορισμό της καινοτομίας δημοσίου τομέα.

Πηγές και σύγκριση δεδομένων

Το εγχειρίδιο προσφέρει μια ευκαιρία για να διαπιστωθεί η ικανότητα καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, έχοντας πρόσβαση σε διεθνώς συγκρίσιμα δεδομένα. Χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο, μια ομάδα έρευνας :

  • Γνωρίζει πρακτικές αντίστοιχων ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε διάφορες εθνικές διοικήσεις
  • Μπορεί να το προσαρμόσει στο δικό της περιβάλλον λαμβάνοντας στοιχεία και εμπειρίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ειδικές συνθήκες της εθνικής περίπτωσης.

 

Η ιστορία πίσω από το Εγχειρίδιο

Τον Νοέμβριο του 2019, στην συνάντηση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι εκπρόσωποι στο δίκτυο, συμφωνήσαμε ότι χρειαζόμαστε δεδομένα για να σχεδιάζουμε αποτελεσματικά δράσεις σε εθνικό επίπεδο για την πολιτική καινοτομίας.

Τα βαρόμετρα καινοτομίας,  έως τότε ήταν ήδη μια διαδεδομένη διαδικασία για τον καθορισμό στρατηγικών στόχων στις Σκανδιναβικές χώρες. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλες χώρες που ετοίμαζαν ή είχαν ολοκληρώσει μετρήσεις χωρίς όμως συστηματικό τρόπο.

Η συνάντηση , κατέληξε με την ανάληψη πρωτοβουλίας από το Εθνικό Κέντρο Καινοτομίας της Δανίας , για τον συντονισμό των ομάδων εργασίας που θα συμμετείχαν στο σχεδιασμό ενός νέου βαρομέτρου καινοτομίας, το οποίο θα ενσωματώνει πολυδιάστατη εμπειρία και γνώση από το διεθνές περιβάλλον..

Στο τέλος του 2019, το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών είχε ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για την πρώτη μέτρηση καινοτομίας , η οποία τελικά διεξήχθη εν μέσω της κρίσης πανδημίας  στο τρίτο τρίμηνο του 2020. Η εθνική πρωτοβουλία, ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή 107 δημόσιων οργανώσεων παρέχοντας σημαντικά δεδομένα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, αξιοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν για  ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός πρότασης έργου για την πολιτική καινοτομίας.

Η εμπειρία μας από αυτή την πρώτη διαδικασία έρευνας, ανατροφοδότησε την διαδικασία συν σχεδιασμού του εγχειριδίου της Κοπεγχάγης και η συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που οργανώθηκαν κατά την διάρκεια του 2020 από το Εθνικό Κέντρο Καινοτομίας της Δανίας είχε συμβουλευτικό και όχι συμβολικό χαρακτήρα.

Το εγχειρίδιο της Κοπεγχάγης αποτελεί πλέον ένα χρήσιμο εθνικό εργαλείο για επόμενες έρευνες.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.